Относно това изтегляне

Sony предлага Hi-MD Music Transfer за Mac версия 2.0 за притежателите на следните Hi-MD Walkman:
MZ- RH1/DH10P/RH10/RH910/RH710.
Моля, прочетете внимателно и задълбочено цялата информация преди да изтеглите и инсталирате който и да е файл.

Приложими модели

 • MZ- RH1/DH10P/RH10/RH910/RH710.

Функции

Функциите на софтуера зависят от вашия Hi-MD Walkman.

 • MZ-RH1
  1. Вие можете да импортирате аудио данни, записани в Линеен PCM, Hi-SP или Hi-LP режим на Macintosh-съвместим Hi-MD Walkman към Macintosh компютър след преобразуване в WAV формат.(1)
  2. Можете да изтеглите WAV(2) или MP3 формат аудио данни от Macintosh компютър на Hi-MD Walkman.(3)
  3. Можете да промените заглавието на запис или група на Hi-MD диска и да промените реда на подреждане на записите и групите.
  4. Можете да изтриете записите или групите в Hi-MD диска.
 • MZ-DH10P/MZ-RH10/MZ-RH910/ MZ-RH710
  1. Можете да изтеглите MP3 формат аудио данни от Macintosh компютър на Hi-MD Walkman.(3)
  2. Можете да промените заглавието на запис или група на Hi-MD диска и да промените реда на подреждане на записите и групите.
  3. Можете да изтриете записите или групите в Hi-MD диска.

(1) Аудио данни, прехвърлени със SonicStage или MD Simple Burner и аудио данни, изтеглени от този софтуер, не могат да бъда импортирани.
(2) WAV формат аудио данни се изтеглят след преобразуване в Линеен PCM.
(3) Ако аудио данни, изтеглени от този софтуер, се използват в SonicStage, някои функции като време на прехвърляне или запис на CD, може да бъдат ограничени.

Таблица за импортиране и изтегляне

ПродуктиИмпортиранеИзтегляне
Линеен PCM,Hi-SP, Hi-LPMP3 файлWAV файл
MZ-RH1
MZ-DH10P/MZ-RH10/MZ-RH910/ MZ-RH710

Изисквания към системата

Необходима е следната системна среда, за да можете да използвате тази програма.

 • Компютър: Macintosh
 • Операционна система: Mac OS X версия 10.3.9 до 10.4
 • CPU: PowerPC G3, G4, G5, Intel Core (Duo/Solo)
 • RAM: 128MB или повече.
 • Пространство на твърдия диск: 10MB или повече.
 • Други: USB порт

  Бележка
  *Тази програма не може да бъде инсталирана в Macintosh, който е с по-ранна версия от Mac OS X версия 10.3.9.
  *Тази програма не се поддържа от следните компютърни среди:

  • Операционни системи, различни от посочените по-горе.
  • Среда, която е надстройка на оригиналната операционна система, инсталирана от производителя.
  • Среда с възможност за зареждане на повече от една операционна система.
  • Среда с множество монитори.

  *Поддържаните езици на операционна система са само английски, френски, немски, италиански, испански, корейски, опростен китайски и традиционен китайски.

Инсталиране

Процедури на изтегляне и инсталиране:

Преди изтегляне

 • Когато Hi-MD Music Transfer for Mac версия 1.0 е вече инсталиран, той се записва върху версия 2.0.
 • За да инсталирате този софтуер, моля влезте във вашия компютър с авторски права.

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да изтеглите и инсталирате програмата за инсталиране на Hi-MD Music Transfer.

 1. Свържете се към Интернет.
 2. Ако MD Walkman е свързан към Macintosh, разкачете го.
 3. Изтеглете Hi-MD Music Transfer Installer 2.0.dmg.
  * моля, не позволявайте на системата да влезе в неактивен режим или в режим хиберниране по време на изтеглянето.
 4. Затворете всички други програми.
 5. Отворете Hi-MD Music Transfer Installer 2.0.dmg и щракнете двукратно, за да изпълните HiMDMusicTransfer20.mpkg.
 6. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
 7. Когато се появи прозорец "Complete" [Завършено], щракнете върху бутон restart [рестартиране], за да рестартирате компютъра.
 8. Ако е показано "Hi-MD Music Transfer Version 2.0.00.06273" в Hi-MD Music Transfer-About Hi-MD Music Transfer [За Hi-MD Music Transfer], инсталирането е приключило успешно.

Забележки

Моля, прочетете внимателно следните заявления. Sony не носи отговорност в случай на щети върху устройства вследствие на неспазването на следните заявления.

 • Моля следвайте процедурата по изтегляне и използвайте правилно тази програма.
 • Тази програма притежава защитени авторски права. Потребителят не може да прехвърля и да копира тази програма, както и да дава позволение за използване в рамките на даденото от Sony право.
 • При използването на тази програма, ние не носим отговорност за причинена пряка или косвена загуба или свързаните с тях щети и др.

*Apple, логото на Apple, Mac, Macintosh, логото на Mac и Mac OS са регистрирани търговски марки на Apple Computer, Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
*PowerPC е регистрирана търговска марка на International Business Machines Corporation, използвана с лиценз.
*Intel Core е регистрирана търговска марка на Intel Corporation.
*Всички други търговски марки са търговски марки на съответните собственици.
*На тази страница (R) и (TM) не са пропуснати.

Информация за файл

Име на файла

 • HiMDMusicTransfer20.dmg

Размер на файла

 • -