Относно това изтегляне

Това е страницата за софтуерна актуализация на Memory Stick Voice Editor версия 1.2 от версия 1.0.1.0/1.1.0.0.

Моля, прочетете внимателно следните инструкции.*

Приложими програми:

Надстройката за Memory Stick Voice Editor версия 1.2 е приложима за следните програми:

 • Memory Stick Voice Editor версия 1.0.1.0 или 1.1.0.0, доставена с Memory Stick IC записващо устройство (ICD-MS1)
 • Memory Stick Voice Editor версия 1.1.0.0 надстроена от програма за надстройка

Допълнителни функции:

 • Windows 2000 се поддържа при версия 1.2.1.0.
 • Windows Millennium Edition се поддържа при версия 1.2.1.0.
 • Версия 1.2.0.0 е съвместима с Windows 95 и Windows 98
 • При инсталиране, вашата операционна система ще бъде автоматично верифицирана и съответната версия на програмата ще бъде инсталирана.
 • Няколко софтуерни грешки са били коригирани.

Инсталиране

 • Затворете всички приложения.
 • Създайте нова папка на вашия твърд диск, където да поставите изтегления файл и я наименувайте MSVE.
 • Щракнете Download [Изтегли] след прочитане на отказа от отговорност; изтеглянето ще започне автоматично
 • Запазете файла (MSVE_12.exe - - 606 Kb) в гореспоменатата новосъздадена папка.

Инсталиране:

След като изтеглянето завърши, моля актуализирайте програмата в Windows, следвайки следните стъпки.

 • Затворете всички приложения.
 • Щракнете върху Start [Старт] и изберете Run [Изпълни].
 • Въведете пътя на директорията, където сте изтеглили надстройката за Memory Stick Voice Editor версия 1.2. Например, C:\MSVE_Up\MSVE_12.exe.
 • Натиснете OK, за да започнете инсталирането.
 • Ще се появи следното съобщение: The installation of Memory Stick Voice Editor Ver. 1.2 Update has been successfully completed [Инсталирането на Memory Stick Voice Editor версия 1.2 прикючи успешно], натиснете Finish [Край].

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази програма ще провери вашата операционна система и автоматично ще инсталира правилната програма:

 • Версия 1.2.0.0 ще бъде инсталирана за Windows 95/98 и Windows Millennium Edition.
 • Версия 1.2.1.0 ще бъде инсталирана за Windows 2000.

*ВАЖНО:

 • Sony Corporation (спомената тук като SONY) не е отговорна за дефекти, които може да се получат като резултат на процедурата на надстройка.
 • Моля, използвайте програмата правилно, следвайки инструкциите. Тази програма е само за надстройка на Memory Stick Voice Editor версия 1.0.1.0/1.1.0.0.
 • Тази програма е защитена с авторски права. Не е позволено прехвърлянето или копирането на програмата или използването й с цел, различна от целта, посочена в документацията, определена от SONY.

Информация за файл

Име на файла

 • MSVE_12.exe

Размер на файла

 • 640 Kb