Относно това изтегляне

Това е страницата за софтуерна надстройка на Memory Stick Voice Editor версия 2.03 от версия 1.2.

Преди да изтеглите този софтуер, моля прочетете инструкциите за инсталиране по-долу:*

Приложими програми:

Надстройката за Memory Stick Voice Editor версия 2.03 е приложима за следните програми:

 • Memory Stick Voice Editor версия 1.2, доставена с Memory Stick IC записващо устройство ICD-MS1

Допълнителни функции

 • Windows® XP Professional и Windows® XP Home Edition се поддържат при версия 2.03.
 • Имена и функции на главния прозорец на Memory Stick Voice Editor версия 2.03.
 • Прозорец за съобщения на Memory Stick: Показани са устройството, папките и съобщенията в Memory Stick.
 • Лента на менюто: Можете да отидете и да изпълните команди от лентата на менюто.
 • Лента с инструменти: Лентата с инструменти съдържа бутони за команди и задачи от общото меню, предоставяща бърз начин за изпълнение на задачи.
 • Прозорец за съобщения на компютъра: Показват се папки и съобщения, съхранени на вашия твърд диск.
 • Прозорец за съобщения на плейъра: Прозорецът на плейъра контролира възпроизвеждането. Показва се информацията на съобщението, което се възпроизвежда.
 • Бутони за електронна поща и гласово разпознаване: Можете да изпращате имейли и изпълнявате гласово разпознаване. За да изпратите гласов имейл, можете да използвате софтуера за електронна поща Microsoft Outlook Express 5.0/5.5/6.0

За повече информация вижте файла за онлайн помощ.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 • Memory Stick Voice Editor версия 2.03 е съвместима с Windows® XP Professional и Windows® XP Home Edition.
 • За да надстроите при Windows® XP Professional или Windows® XP Home Edition, инсталирайте Memory Stick Voice Editor версия 1.2 на вашия компютър като използвате CD-ROM.
 • Memory Stick Voice Editor версия1.0/1.1/1.2 ще бъде инсталирана при надстрояването.
 • Преди инсталиране, влезте в Windows с потребителското име, принадлежащо към групата на потребителския акаунт на компютърния администратор. За да проверите дали името принадлежи към групата на потребителския акаунт на компютърния администратор, отворете прозорец User Accounts [Потребителски акаунти] в Control Panel [Контролния панел] и погледнете информацията под показаното потребителско име.
 • Не можете да използвате следните функции с Memory Stick Voice Editor версия 2 за MSV(ADPCM) файл:
 • Промяна на потребителското име
 • Разделяне или комбиниране
 • Възпроизвеждане с използване на показалец
 • Промяна на настройките за приоритети (Вие можете да ги зададете на Memory Stick)

Инсталиране

Процедура за изтегляне на Memory Stick Voice Editor версия 2.03

 1. Създайте нова папка на вашия твърд диск, където да поставите изтегления файл и я наименувайте MSVE_Up.
 2. Натиснете Download [Изтегли] по-долу, за да приемете отказа от отговорност и изтеглете следния файл в папката, която създадохте в стъпка 1: MSVE_203.exe (5 299KB)
 3. След приключване на изтеглянето, проверите размера на файла в Windows Explorer: Щракнете с десния бутон на мишката върху Start [Старт] и изберете Explore [Преглед], след което натиснете View [Преглед] и след това Details [Детайли]. Отидете до файла и под Size [Размер] проверете дали размерът е 5 299KB. Ако размерът е 5 299KB, изтеглянето е приключило успешно. Ако размерът не е 5 299KB, изтрийте всички изтеглени файлове и ги изтеглете отново. Препоръчваме ви да копирате изтеглените файлове на флопидиска, за да имате резервно копие.

Процедура за инсталиране на Memory Stick Voice Editor версия 2.03

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди инсталиране, влезте в Windows с потребителското име, принадлежащо към групата на потребителския акаунт на компютърния администратор. За да проверите дали името принадлежи към групата на потребителския акаунт на компютърния администратор, отворете прозорец User Accounts [Потребителски акаунти] в Control Panel [Контролния панел] и погледнете информацията под показаното потребителско име.

След като изтеглянето завърши, моля актуализирайте програмата в Windows, следвайки следните стъпки.

 1. Преди инсталирането, инсталирайте Memory Stick Voice Editor версия 1.2 на вашия компютър като използвате CD-ROM.
 2. Затворете всички приложения.
 3. Щракнете върху Start [Старт] и изберете Run [Изпълни].
 4. Въведете пътя на директорията, където сте изтеглили надстройката за Memory Stick Voice Editor версия 2.03. Например, C:\MSVE_Up\MSVE_203.exe.
 5. Натиснете OK, за да започнете инсталирането.
 6. Ще се появи следното съобщение: The installation of Memory Stick Voice Editor Ver. 2.03 Upgrade has been successfully completed [Инсталирането на Memory Stick Voice Editor версия 2.3 приключи успешно], натиснете Finish [Край].

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази програма ще провери вашата операционна система и автоматично ще инсталира правилната програма.

[Използване]

За да възпроизвеждате съобщения в Memory Stick IC записващо устройство ICD-MS1 като използвате Memory Stick Voice Editor версия 2.03, е нужна следната инсталация. След надстройване, настройката за използвне на ICD-MS1 се задава автоматично. Ако настройката не работи правилно, моля направете следното.

ЗАБЕЛЕЖКА: Задайте режим за файл като запазване / добавяне >: При добавянето на съобщение в Memory Stick, то трябва да се добави като ADPCM файл. Освен това, при запазване на съобщение в компютъра, то трябва да бъде запазено като ADPCM файл.

 1. В менюто "Tools" [Инструменти] щракнете Option [Опции]. Ще се отвори прозорецът Option [Опции].
 2. Щракнете върху раздел CODEC. Появява се прозорецът Setting [Настройки], който се използва за задаване на режим за файлове добавяне / запазване.
 3. Под Add to Memory Stick [Добави към Memory Stick] изберете квадратчетo ADPCM (за ICD-MS1).
 4. Под Save on the PC [Запази на компютъра] изберете MSV файлове (ADPCM: за ICD-MS1).
 5. Щракнете върху OK.

Информация за файл

Име на файла

 • MSVE_203.exe

Размер на файла

 • 5.3 Mb