Относно това изтегляне

За притежатели на Memory Stick Voice Editor версия 2.03, ние предлагаме тази програма, която надстройва Memory Stick Voice Editor с версия 2.04.

Функции

 • Проблемът с прекъсването при възпроизвеждането на 44.1khz MP3 файлове по време на ръчна промяна на DPC, е бил коригиран.
 • Разпознаване на вкарване / изкарване на Memory Stick. Memory Stick Voice Editor версия 2.04 забелязва кога Memory Stick е вкаран или изкаран от адаптера за Memory Stick.

Продукти, за които е предназначенa

 • Memory Stick Voice Editor версия 2.03, комплектувана с Memory Stick IC записващо устройство ICD-MS515.
 • Memory Stick Voice Editor версия 2.03, която се предлага като програма за изтегляне от този уебсайт за надстройване на Memory Stick Voice Eitor версия 1.x (комплектувана с Memory Stick IC записващо устройство ICD-MS1).

Преди изтегляне

Тази коригираща програма е само за Memory Stick Voice Editor версия 2.03. Моля, проверете версията на Memory Stick Voice Editor, инсталирана на вашия компютър, преди да изтеглите файла за надстройка (номерът на версията може да бъде намерен от меню Help [Помощ] -> About Memory Stick Voice Editor Ver. 2.03)

 • Ако Memory Stick Voice Editor версия 2.03 е 2.03, моля надстройте до Memory Stick Voice Editor версия 2.04.
 • Ако Memory Stick Voice Editor версия 2.03 е по-ранна от 2.03, моля надстройте до Memory Stick Voice Editor версия 2.03 от този уебсайт. Надстройте до Memory Stick Voice Editor версия 2.04.

Инсталиране

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да изтеглите надстройката за Memory Stick Voice Editor версия 2.04.

 1. Създайте папка за съхранение на изтегления файл на вашия твърд диск. В този пример, да предположим, че името на папката е MSVE_Up и е създадена на вашето C:\ устройство.
 2. Изтеглете следния файл в папка MSVE_Up folder: MSVE204.zip
 3. Разархивирайте Update_OMG2210.zip in C:\MSVE_UP и внимателно прочетете инструкциите за инсталиране във включените Word документи.

Важна бележка:

Преди инсталиране, трябва да приемете условията на лицензираното споразумение за крайния потребител по-долу. След като прочетете това споразумение, натиснете "Download" [Изтегли], за да започнете изтеглянето.

Информация за файл

Име на файла

 • MSVE_204.exe

Размер на файла

 • 540 Kb