Относно това изтегляне

Sony предоставя софтуера за надстройка на Digital Voice Editor Version 2.27 за Memory Stick Voice Editor версия 2.0, която може да бъде надстроена от Memory Stick Voice Editor версия 2.0 (тази услуга е безплатна).

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 • При инсталиране на тази програма, вие можете да използвате най-новата версия на Digital Voice Editor (вер.2.27). Можете да използвате Digital Voice Editor 2.27 за редактиране на съобщения, записани с IC записващо устройство серия ICD-MS.
 • Поддържа се функцията AutoSave [Автоматично запазване] за Memory Stick.
 • Била е добавена функция V-Up , която автоматично регулира звука на възпроизвеждане, така че той е с по-доловим, чрез усилване само на недоловимите ниско-профилни части на записаното съобщение.
 • Преди да надстроите до Digital Voice Editor вер.2.27, Memory Stick Voice Editor вер.2.x се деинсталира автоматично. Ако Memory Stick Voice Editor версия 2.х не е инсталирана, тази програма за надстройка ще бъде затворена.

Моля, прочетете следните инструкции внимателно, за да сте сигурни, че знаете как да извършите процеса на инсталиране.

Продукт, за който е предназначена

Тази програма е приложима само с Memory Stick Voice Editor версия 2.x..

Минимални изисквания

Вашият компютър и система трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

 • IBM PC/AT или съвместим (Не можете да използвате този софтуер с Macintosh).
 • CPU: 266MHz Pentium® II процесор или по-бърз
 • RAM: 64MB или повече
 • Пространство на твърдия диск: 70MB или повече в зависимост от големината и броя на звуковите файлове, които запазвате.
 • CD-ROM устройство
 • Порт: USB порт (supports USB (Известни преди като USB1.1)
 • Звукова платка: Sound Blaster 16 съвместима
 • Дисплей: Богат цвят (16 бита) или повече и 800x480 пиксела или повече.
 • Операционна система: Windows 98 Second Edition/98 standard installation, Windows Millennium Edition, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional / Home Edition.

Инсталиране

Процедура на изтегляне на Digital Voice Editor версия 2.27

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да изтеглите файла:

 1. Създайте следната папка с име DVE_Up на вашето C устройство.
 2. Изтеглете следния файл DVE2.27eUpgrade.EXE (11 916 KB) в папката, която беше създадена в стъпка 1.
 3. След изтегляне на файла, моля проверете размера му по следния начин: в менюто View [Преглед] натиснете Details [Детайли] в Windows Explorer.
 4. Ако размерът на файла е както по-горе, изтеглянето е завършило успешно. Ако размерът на файла е различен, моля изтрийте всички изтеглени файлове и отново извършете процедурата на изтегляне.
 5. Препоръчва се копирането на изтеглените файлове за да имате резервно копие.
Процедура на инсталиране на Digital Voice Editor версия 2.27

След като изтеглянето завърши, моля надстройте програмата, следвайки следните стъпки.

 1. Затворете всички отворени приложения.
 2. Щракнете върху Start [Старт] и изберете Run [Изпълни].
 3. Въведете C:\DVE_Up\DVE2.27eUpgrade.exe и щракнете OK, за да започнете инсталирането. (В този случай файлът на програмата DVE2.27eUpgrade.exe ще бъде изтеглен в папка C:\DVE_Up)
 4. По време на инсталирането се появява следния прозорец: enter any name with less than 20 characters [въведете име с по-малко от 20 знака].
 5. При появяването на диалоговият прозорец щракнете Finish [Край].
 6. Sony Digital Voice Editor 2 e инсталиран успешно.
 7. Сега вече надстройването е завършено. Рестартирате компютъра.

За да проверите, дали надстройването е приключило успешно, моля изпълнете следните стъпки:

 1. Отворете файла \Program Files\Sony\Digital Voice Editor 2\Readme.txt.
 2. Ако Improvements (Ver. 2.27)[Подобрения (вер. 2.27)] е споменато в текста, надстройката е завършила успешно.

или

 1. Отворете Ditital Voice Edibor и изберете About Digital Voice Editor [За Digital Vocie Edibor] от менюто Help [Помощ].
 2. Ако е показано Ditital Voice Editor 2.27 в диалоговия прозорец About Digital Voice Editor [За Digital Vocie Edibor], надстройката е приключила успешно.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 • Тази програма е само за надстройка на Digital Voice Editor версия 2.27
 • Тази програма е само за клиенти, използващи Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition или Windows 98.
 • За повече информация за използването на Digital Voice Editor, вижте помощта онлайн.

Важна бележка:Преди инсталиране, трябва да приемете условията на лицензираното споразумение за крайния потребител по-долу. След като прочетете това споразумение, натиснете "Download" [Изтегли], за да започнете изтеглянето.

Информация за файл

Име на файла

 • DVE2.27eUpgrade.exe

Размер на файла

 • 11.6 Mb