Инсталиране

Започнете изтеглянето чрез приемане на отказа от отговорност. След изтегляне на файла, щракнете двукратно върху него, при което съдържанието му ще се бъде извлечено в C:\ICD_DRV по подразбиране.

Отворете папката C:\ICD_DRV\ICD_ST\Installer и щракнете двукратно върху SDriver.exe

Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате драйвера.

Информация за файл

Име на файла

  • ICD-ST.exe

Размер на файла

  • 236 Kb