Относно това изтегляне

Този драйвер дава възможност за използване на ICD-SX57 като сменяем диск в Windows Explorer в операционната среда на Windows 2000 Professional.

Инсталиране

Преди да изтеглите този драйвер, е необходимо да влезете в системата като компютърен администратор.

Изтегляне

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да изтеглите файла:

 1. Създайте следната папка с име SonyTemp на вашето C:\ устройство.
 2. Щракнете върху Download [Изтегли] в долната част на страницата, за да започнете изтеглянето.
 3. Щракнете върху Save [Запази] и изберете следната папка: C:\SonyTemp.
 4. След завършване на изтеглянето, отидето до C:\SonyTemp и проверете дали размерът на изтегления файл (SXx7Driver_EN.EXE) е 181KB.
 5. Можете да проверите размера на файла в Windows Explorer по следния начин:
  Натиснете View [Преглед] и след това Details [Детайли]. Ако размерът на файла е различен, моля изтрийте всички изтеглени файлове и отново извършете процедурата на изтегляне.

Преди изтегляне трябва да приемете условията на лицензното споразумение за крайния потребител в долната част на страницата. След като прочетете това споразумение, натиснете Download [Изтегли], за да започнете изтеглянето.

Процедура за инсталиране

След като изтеглянето завърши, моля инсталирайте програмата, следвайки следните стъпки.

 1. Затворете всички действащи програми и потвърдете, че няма други отворени приложения във фонов режим.
 2. Отидете до Start [Старт] и изберете Run [Изпълни].
 3. В диалоговия прозорец Run [Изпълни] напишете C:\SonyTemp\SXx7Driver_EN.EXE в полето Open [Отвори] и щракнете върху OK, за да започнете инсталирането.
 4. Следвайте съобщенията от екрана.
 5. Когато инсталирането завърши, рестартирайте своя компютър.

Проверете инсталирането

Ако папката с име ICD-SXx7 Series Driver е била създадена в C:\Program Files\Sony, инсталирането на драйвера е приключило успешно.

Информация за файл

Име на файла

 • SXx7Driver_EN.EXE

Размер на файла

 • 264 Kb