Относно това изтегляне

Sony предоставя драйвера "ICD-U60/U70" за клиенти, които използват записващо устройство ICD-U60 и/ или ICD-U70 в операционните системи Windows 2000 Professional или Windows 98 Second Edition. Моля, прочетете следните инструкции внимателно, за да сте сигурни, че знаете как да извършите процеса на инсталиране.

Допълнителна функция

Следната допълнителна функция ще бъде прибавена след инсталиране на този софтуерен драйвер:

 • ICD-U60/U70 може да бъде използван като сменяем диск в Windows Explorer.

Продукти, за които е предназначен

Тази програма е за следните продукти:

Компютърни спецификации

Минимални изисквания към системата:

 • CPU (процесор): 266MHz Pentium II процесор или по-бърз
 • RAM (вътрешна памет): най-малко 64MB
 • Пространство на твърдия диск: най-малко 5MB незаето пространство
 • Звукова платка: Sound Blaster 16 съвместима
 • Дисплей: Богат цвят (16 бита) или повече и поне 800x480 пиксела

Инсталиране

Преди да започнете, убедете се, че сте влезли в компютъра с администраторски права.

 1. Създайте папка с име ICD_Inst на вашето C:\ устройство (C:\ICD_Inst).
 2. Изтеглете файла UDriver_EN.EXE и го запазете в папка ICD_Inst.
 3. След изтегляне на файла, моля проверете размера му по следния начин:
  • Изберете View [Преглед] -> Details [Детайли] в Windows Explorer.
  • Ако размерът на файла е 261KB, изтеглянето е завършило успешно.
  • Ако размерът на файла е различен, моля изтрийте всички изтеглени файлове и отново извършете процедурата на изтегляне.

Преди изтегляне трябва да приемете условията на лицензното споразумение за крайния потребител в долната част на страницата. След като прочетете това споразумение, натиснете Download [Изтегли], за да започнете изтеглянето.

Процедура за инсталиране

След като изтеглянето завърши, моля следвайте стъпките по-долу, за да инсталирате драйвера за ICD-U60/U70 на вашия компютър.

 1. Затворете всички действащи програми и потвърдете, че няма други отворени приложения във фонов режим.
 2. Отидете до Start [Старт] и изберете Run [Изпълни].
 3. В диалоговия прозорец, който се появява, напишете C:\ICD_Inst\UDriver_EN.EXE в полето и щракнете върху OK.
 4. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
 5. Рестартирайте компютъра след завършване на инсталирането.

Проверете инсталирането

Ако папката с име Personal Audio Driver е била създадена в C:\Program Files\Sony инсталирането на драйвера е приключило успешно.

Важни бележки

Моля, прочетете внимателно следните важни заявления.

 • Моля, следвайте процедурата по изтегляне и инсталиране точно, за да използвайте правилно тази програма.
 • Тази програма може да се използва само с операционни системи Windows 2000 и Windows 98 Second Edition.
 • Тази програма е защитена от авторските права на Sony Corporation. Забранено е възпроизвеждането или разпространяването на тази програма; програмата може да бъде използвана само за целта, определена от Sony.
 • Моля, използвайте тази програма по предназначение и според дадените процедури.

Информация за файл

Име на файла

 • UDriver_EN.EXE

Размер на файла

 • 264 Kb