Относно това изтегляне

За тази надстройка(29/09/2011)

Благодарим ви за вашия траен интерес към продуктите на Sony.

Sony винаги се грижи за качеството и удовлетворението на своите клиенти и за това предлага актуализация на фърмуера (вер. 1.10) за FM/AM радио часовник ICF-CL75IP.

Моля, вижте раздела "Изтегляне и инсталиране" в този документ относно информация за изтеглянето и инсталирането на актуализацията на фърмуера.

Как да потвърдите модела и версията на фърмуера

За да проверите версията на фърмуера на вашето устройство, следвайте долните указания:

 1. Включете устройството и натиснете бутон [HOME] (НАЧАЛО) на показалия се екран.

  Екран 'Home' (Начало)
 2. Изберете [General Settings] (Общи настройки) и натиснете бутон [ENTER] (ВЪВЕДИ).
 3. Изберете [Unit information] (Информация за устройството) и натиснете бутон [ENTER] (ВЪВЕДИ).
 4. Проверете [S/W Version] (Версия S/W ) на появилия се екран.

  Ако 1.00, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06 или 1.07 е изброен, продължете с актуализирането на фърмуеъра.

  Екран за версия на софтуера

Приложими модели

 • ICF-CL75IP с фърмуер вер.1.00, вер.1.01, вер.1.02, вер.1.03, вер.1.04, вер.1.05, вер.1.06 или вер.1.07

Подобрения

Коригирани проблеми

Клиентите могат да срещнат следните проблеми. Тези проблеми ще бъдат коригирани с актуализацията на фърмуера.

 • Системата може да замръзва периодично (приблизително на всеки 25 дни). Това замръзване на системата причинява неправилно показване (забавяне на часовника, изчезване на дисплея) и липса на реакция при натискане на клавишите.

Системни изисквания

 • Компютър: оборудван със слот за карта памет SD™
 • Носител на памет: карта памет SD™ от 64 или повече MB

Забележка: За изпълнение на актуализация на фърмуера не могат да се използват USB memory / MEMORY STICK™ / MultiMedia Card™.

Инсталиране

Забележка:

В случай че използвате Windows® 7 / Windows Vista®, може да се появи диалогов прозорец "User Account Control" (Контролиране на потребителски акаунт), а ако използвате Windows® XP - диалогов прозорец "Security Warning" (Предупреждение за опасност). В такива случаи продължете с инсталирането, след като позволите действието в съобщението.

Изтегляне на файла

 1. Влезте в компютъра с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, натиснете Accept [Изтегли] в долната част на страницата.
 3. Запазете файла "ICF_CL75IP_V110_EU.zip" (34,898KB) на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

Разархивиране на изтегления от вас файл

Ако работите с компютър под Windows Vista® / Windows® 7:
 1. Щракнете с десния бутон върху файла "ICF_CL75IP_V110_EU.zip", запазен върху работния плот на вашия компютър.
 2. Кликнете [Extract All](Разархивирай всичко).
 3. Когато се покаже прозорецът "Extract Compressed (Zipped) Folders" [Разархивирай компресирани (архивирани) файлове], кликнете [Extract] (Разархивирай).
 4. Папката "ICF_CL75IP_V110_EU" е отворена на вашия работен плот и съдържанието се вижда.
Ако работите с компютър под Windows® XP:
 1. Щракнете с десния бутон върху файла "ICF_CL75IP_V110_EU.zip", запазен върху работния плот на вашия компютър.
 2. Кликнете [Extract All](Разархивирай всичко).
 3. Когато се появи "Extraction Wizard" (Съветник за разархивиране), щракнете върху [Next] (Напред).
 4. Щракнете върху [Next] [Напред].
 5. Щракнете върху [Finish] (Край).
 6. Папката "ICF_CL75IP_V110_EU" е отворена на вашия работен плот и съдържанието се вижда.
Ако работите с компютър под Mac OS X:
 1. Щракнете двукратно върху файла "ICF_CL75IP_V110_EU.zip", запазен върху работния плот на вашия компютър.
 2. На работния плот на вашия компютър се създава папка "ICF_CL75IP_V110_EU".


Разархивираната папка "ICF_CL75IP_V110_EU" съдържа 20 файла.

Пригответе карта памет SD™ MEMORY CARD.

Пригответе карта памет SD™ MEMORY CARD, която току-що сте инициализирали (форматирали).

Забележка: За изпълнение на актуализация на фърмуера не могат да се използват USB memory / MEMORY STICK™ / MultiMedia Card™.

Копирайте разархивираните файлове на карта SD™ MEMORY CARD.

 1. Пъхнете инициализираната (форматираната) карта SD™ MEMORY CARD в слота за карта памет SD™ на вашя компютър.
 2. Отворете папка "ICF_CL75IP_V110_EU" на вашия работен плот и копирайте всички 20 файла на картата SD™ MEMORY CARD.

Актуализация на фърмуера

 1. Изключете кабела за променливо напрежение (захранващия кабел) от стенния контакт и поставете картата SD™ MEMORY CARD добре в слота.

  Слот за SD карта памет

 2. Включете кабела за променливо напрежение (захранващия кабел) в стенен контакт.
  Появява се екранът за потвърждение. Уверете се, че посочената на екрана S/W Версия е 1.10.

  Екран за потвърждение на фърмуера

 3. Изберете [Yes] (Да) с предварително зададени + / - и натиснете бутон [ENTER] (ВЪВЕДИ).
  Актуализацията на фърмуера започва и се появява следният екран:

  Firmware advance screen (Екран за напредък на актуализацията)

 4. След около 1 минута се появява следният екран за потвърждение:

  Firmware restart confirmation screen (Екран за потвърждение за рестартиране на фърмуера)

 5. Извадете картата SD™ MEMORY CARD от слота и натиснете бутон [ENTER] (ВЪВЕДИ).
  Устройството ще се рестартира.
 6. Когато се отвори стандартният екран, натиснете бутон [HOME] (НАЧАЛО).

  Firmware restart confirmation screen (Екран за потвърждение за рестартиране на фърмуера)

 7. Изберете [General Settings] (Общи настройки) и натиснете бутон [ENTER] (ВЪВЕДИ).
 8. Изберете [Unit information] (Информация за устройството) и натиснете бутон [ENTER] (ВЪВЕДИ).
  Показва се следната информация:
  Уверете се, че [S/W Version] (Версия S/W) е [1.10].

  Екран за версия на фърмуера

Информация за файл

Име на файла

 • ICF_CL75IP_V110_EU.zip

Размер на файла

 • -