Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • ILCE-5100

Относно това изтегляне

 • Име: Системен софтуер вер. 3.10 за ILCE-5100 (Mac)
 • Дата на разпространение: 14/03/2016
 • Предимства и подобрения:
  • Този системен софтуер оптимизира работните характеристики на нови обективи.

Потвърдете версията на системния софтуер на фотоапарата си

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на системния софтуер на фотоапарата.
Ако текущата версия на системния софтуер е 3.10 или по-нова, не е нужна актуализация.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) --> Setup subpage 5 (Подстраница 5 от настройките) --> Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следните версии на Mac:
 • Mac OS X v.10.8 ~ 10.11

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:
 • Процесор: Процесор Intel*
  * Процесорите Core Solo и Core Duo вече не се поддържат.
 • Пространство на твърдия диск: 200 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Захранване за фотоапарата
  • Пакет с напълно заредени акумулаторни батерии NP-FW50
   или
   АС адаптер AC-PW20 (продава се отделно)
   Забележка: Актуализация може да бъде извършена само когато оставащият заряд в батерията е (три маркировки) или по-голям. Препоръчваме ви да използвате напълно заредена батерия или променливотоков адаптер AC-PW20 (продава се отделно).
 • USB кабел, доставен с фотоапарата
  Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне

 • Когато изпълнявате актуализация на системния софтуер, използвайте напълно заредена акумулаторна батерия NP-FW50 или променливотоков адаптер AC-PW20 (продава се отделно).
 • Не изваждайте батерията или променливотоковия адаптер по време на актуализацията. В противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата предварително.
 • Актуализацията на системния софтуер продължава приблизително 15 минути, затова не позволявайте компютъра ви да влезе в спящ режим. В случай че компютърът ви влезе в спящ режим и актуализацията бъде прекъсната, изпълнете отново целия процес за актуализация отначало.
 • Не избирайте „About This Firmware Updater“ (За тази програма за актуализация на фърмуера) от менюто на програмата за актуализация на фърмуера. Това може да причини срив на софтуера за актуализация, особено при извършване на такава.

Изтегляне на програмата за актуализация на фърмуера

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, натиснете бутон [Download] (Изтегляне) по-долу.
 3. Изтеглянето на файл [Update_ILCE5100V310.dmg] ще започне.
 4. Запазете файла на компютъра.

Инсталиране

 1. Затворете всички работещи програми на компютъра си.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_ILCE5100V310.dmg], който сте изтеглили. – Не свързвайте фотоапарата засега.
 3. Щракнете двукратно върху иконата на [Update_ILCE5100V310], която се появява на работния плот.
 4. Щракнете двукратно върху иконата [FirmwareUpdater] (Програма за актуализация на фърмуера).
 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт. 6. Програмата за актуализация на фърмуера се стартира.


  >

 7. Включете фотоапарата.
 8. Съобразно инструкцията в прозореца на програмата за актуализация на фърмуера изберете Menu (Меню) --> Setup subpage 3 (Подстраница 3 от настройките) --> USB Connection (USB връзка) на фотоапарата и проверете дали е избрано Mass Storage (Масово съхранение).
  Ако е избран режим, различен от Mass Storage (Масово съхранение), изберете Mass Storage (Масово съхранение). 9. Свържете фотоапарата и компютъра с предоставения USB кабел. „USB Mode“ (USB режим) се показва на LCD екрана на камерата.
  Забележка: Ако компютърът не може да открие камерата, на екрана на компютъра се появява съобщението „Could not find the camera for this update.“ (Не може да бъде намерен фотоапарат за тази актуализация.). Моля, опитайте следното:
  • Разкачете USB кабела от фотоапарата и го свържете отново.
  • Ако има друг свободен USB извод на компютъра, включете USB кабела към него.
 10. Щракнете върху Next (Напред) в прозореца на програмата за актуализация на фърмуера. Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. Ако текущата версия на системния софтуер е 3.10 или по-нова, не е необходима актуализация. В такъв случай прекъснете USB връзката и щракнете върху „Finish“ (Готово), изключете фотоапарата, отстранете батерията и/или адаптера за променлив ток, поставете батерията отново или свържете отново адаптера за променлив ток и включете фотоапарата.
 11. Щракнете върху Next (Напред). Ще се появи екранът по-долу.


 12. Натиснете центъра на кръга за управление, за да изпълните.


  Забележка: Екранът се изключва, когато натиснете центъра на бутона за управление. Преминете към следващата стъпка.

 13. Щракнете върху Next (Напред) в прозореца на програмата за актуализация на фърмуера.
 14. След рестартиране се потвърждава повторното свързване на фотоапарата и се появява екранът по-долу.
  Щракнете върху Run (Изпълни), за да стартирате актуализацията. При надстройката се появява лента за напредъка (приблизително 15 минути).


  Забележка: Никога не изключвайте камерата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 15. Когато актуализацията приключи, фотоапаратът ще се рестартира автоматично. Проверете дали фотоапаратът е включен и изчакайте, докато LCD екранът се покаже отново. Щракнете върху Finish (Готово), когато се покаже LCD екранът, и извадете USB кабела.


 16. Забележка: След автоматичното рестартиране на фотоапарата може да се покаже екран за възстановяване. Докато е показан, не изваждайте USB кабела. След приключване на възстановяването фотоапаратът може да се изключи автоматично. Актуализацията обаче е завършена.

Проверете дали версията на системния софтуер на фотоапарата е Ver 3.10.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) --> Setup subpage 5 (Подстраница 5 от настройките) --> Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.