Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • ILCE-5100

Относно това изтегляне

 • Име: Системен софтуер вер. 3.10 за ILCE-5100 (Windows)
 • Дата на разпространение: 14/03/2016
 • Предимства и подобрения:
  • Този системен софтуер оптимизира работните характеристики на нови обективи.

Потвърдете версията на системния софтуер на фотоапарата си

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на системния софтуер на фотоапарата.
Ако текущата версия на системния софтуер е 3.10 или по-нова, не е нужна актуализация.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) --> Setup subpage 5 (Подстраница 5 от настройките) --> Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8.1
 • Windows® 10
  Забележка:
  *Не се поддържа издание Starter.

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:
 • Пространство на твърдия диск: 200 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Захранване за фотоапарата
  • Пакет с напълно заредени акумулаторни батерии NP-FW50
   или
   АС адаптер AC-PW20 (продава се отделно)
   Забележка: Актуализация може да бъде извършена само когато оставащият заряд в батерията е (три маркировки) или по-голям. Препоръчваме ви да използвате напълно заредена батерия или променливотоков адаптер AC-PW20 (продава се отделно).
 • USB кабел, доставен с фотоапарата
  Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне

 • Когато изпълнявате актуализация на системния софтуер, използвайте напълно заредена акумулаторна батерия NP-FW50 или променливотоков адаптер AC-PW20 (продава се отделно).
 • Не изваждайте батерията или променливотоковия адаптер по време на актуализацията. В противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата предварително.
 • Актуализацията на системния софтуер продължава приблизително 15 минути, затова не позволявайте компютъра ви да влезе в спящ режим. В случай че компютърът ви влезе в спящ режим и актуализацията бъде прекъсната, изпълнете отново целия процес за актуализация отначало.
 • Не избирайте „About This System Software Updater“ (За тази програма за актуализация на системния софтуер) от менюто на програмата за актуализация на системния софтуер. Това може да причини срив на софтуера за актуализация, особено при извършване на такава.

Изтегляне на програмата за актуализация на фърмуера

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, натиснете бутон [Download] (Изтегляне) по-долу.
 3. Изтеглянето на файл [Update_ILCE5100V310.exe] ще започне.
 4. Запазете файла на компютъра.

 5. Съобщение за използващите Windows 8.1/10:

  Според първоначалните настройки на Internet Explorer, файлът с актуализацията ще бъде записан в папката [Downloads] (Изтегляния). Щракнете върху плочката [Desktop] (Работен плот) в началния екран и намерете изтегления файла в папката [Downloads] (Изтегляния), като използвате Explorer.

Инсталиране

 1. Затворете всички работещи програми на компютъра си.
 2. Щракнете двукратно върху изтегления файл [Update_ILCE5100V310.exe], за да стартирате програмата за актуализация на фърмуера. Появява се прозорецът на програмата за актуализация на фърмуера.


  Щракнете, за да увеличите


 3. Съобразно инструкцията в прозореца на програмата за актуализация на фърмуера изберете Menu (Меню) --> Setup Subpage 3 (Подстраница 3 от настройките) --> USB Connection (USB връзка) на фотоапарата и проверете дали е избрано Mass Storage (Масово съхранение).
  Ако е избран режим, различен от Mass Storage (Масово съхранение), изберете Mass Storage (Масово съхранение). 4. Свържете фотоапарата и компютъра с предоставения USB кабел. „USB Mode“ (USB режим) се показва на LCD екрана на камерата.
  Забележка: Ако компютърът не може да открие камерата, на екрана на компютъра се появява съобщението „Could not find the camera for this update.“ (Не може да бъде намерен фотоапарат за тази актуализация.). Моля, опитайте следното:
  • Разкачете USB кабела от фотоапарата и го свържете отново.
  • Ако има друг свободен USB извод на компютъра, включете USB кабела към него.
 5. Потвърдете, че иконата е показана в областта със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран.
 6. След като потвърдите това, щракнете върху Next [Напред] в прозореца на програма за актуализация на фърмуера.
  Екранът по-долу се показва в програмата за актуализация на фърмуера.

  Щракнете, за да увеличите


  В същото време съобщението „Follow computer instructions“ [Следвайте инструкциите на компютъра] ще се появи на LCD екрана на фотоапарата. – От тук нататък не изключвайте фотоапарата, докато процедурата за актуализация на системния софтуер не завърши.

 7. Щракнете върху Next (Напред) в прозореца на програмата за актуализация на фърмуера. Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. Ако текущата версия на системния софтуер е 3.10 или по-нова, не е необходима актуализация. В такъв случай прекъснете USB връзката и щракнете върху „Finish“ (Готово), изключете фотоапарата, отстранете батерията и/или адаптера за променлив ток, поставете батерията отново или свържете отново адаптера за променлив ток и включете фотоапарата.
 8. Щракнете върху в областта със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран., за да преустановите USB връзката.

  Забележки:
  Моля, не изваждайте USB кабела, дори след прекъсване на USB връзката на компютъра, с действията, посочени по-горе.


  Щракнете, за да увеличите
 9. Натиснете центъра на кръга за управление, за да изпълните.  Забележка: Екранът се изключва, когато натиснете центъра на бутона за управление. Преминете към следващата стъпка.
 10. Щракнете върху Next (Напред) в прозореца на програмата за актуализация на фърмуера.


  Щракнете, за да увеличите
 11. След рестартиране се потвърждава повторното свързване на фотоапарата и се появява екранът по-долу. Щракнете върху Run (Изпълни), за да стартирате актуализацията. По време на актуализацията се появява лента за напредъка (това ще отнеме приблизително 15 минути).


  Щракнете, за да увеличите


  Забележка : Никога не изключвайте камерата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 12. Когато актуализацията приключи, фотоапаратът ще се рестартира автоматично. Проверете дали фотоапаратът е включен и изчакайте, докато LCD екранът се покаже отново. Щракнете върху Finish (Готово), когато се покаже LCD екранът, и извадете USB кабела.


  Щракнете, за да увеличите

  Забележка: След автоматичното рестартиране на фотоапарата може да се покаже екран за възстановяване. Докато е показан, не изваждайте USB кабела. След приключване на възстановяването фотоапаратът може да се изключи автоматично. Актуализацията обаче е завършена.

Проверете дали версията на системния софтуер на фотоапарата е Ver 3.10.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) --> Setup subpage 5 (Подстраница 5 от настройките) --> Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.