МОМЕНТ – Преди да изтеглите файла, прочетете раздела за задължителни файлове.

Необходими изтегляния

Освен ако не е посочено друго, файлът, изложен по-долу, трябва да се инсталира ПРЕДИ Системен софтуер вер. 3.20 за ILCE-7R (Mac), за да може да работи правилно. Ако е изложен повече от един задължителен файл, инсталирайте ги в реда, показан на тази страница.

Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • ILCE-7R

Относно това изтегляне

 • Име: Системен софтуер вер. 3.20 за ILCE-7R (Mac)
 • Дата на разпространение: 26/07/2016
 • Предимства и подобрения:
  • Оптимизира работните характеристики на обектива SEL70200GM.

Потвърдете версията на системния софтуер на фотоапарата си

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на системния софтуер на фотоапарата.
Ако текущата версия на системния софтуер е 3.20 или по-нова, не е нужна актуализация.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) --> Setup subpage 6 (Подстраница 6 от настройките) --> Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следните версии на Mac:
 • Mac OS X v.10.10 – 10.11/macOS 10.12-10.13*

  *Важно:
  За macOS 10.13, моля, уверете се, че "DriverLoader_1013" е инсталиран, преди да актуализирате Вашия софтуер.

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:
 • Процесор: Процесор Intel*
  * Процесорите Core Solo и Core Duo вече не се поддържат.
 • Пространство на твърдия диск: 300 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Захранване за фотоапарата
  • Пакет с напълно заредени акумулаторни батерии NP-FW50 или АС адаптер AC-PW20 (продава се отделно)

   Забележка: Актуализация може да бъде извършена само когато оставащиятзаряд в батерията е (три маркировки) или по-голям. Препоръчваме ви да използвате напълно заредена батерия или променливотоков адаптер AC-PW20 (продава се отделно).
 • USB кабел, доставен с фотоапарата

  Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне

 • Когато извършвате актуализация на софтуера на системата на обектива, използвайте напълно заредена акумулаторна батерия NP-FW50 или адаптер за променлив ток AC-PW20 (продава се отделно).
 • Не изваждайте батерията или променливотоковия адаптер по време на актуализацията. В противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата предварително.
 • Предварително предотвратете влизането на компютъра в спящ режим, защото софтуерната актуализация отнема около 15 минути. За подробности относно това как да направите това, се консултирайте с производителя.
 • Не избирайте „About This Firmware Updater“ (За тази програма за актуализация на фърмуера) от менюто на програмата за актуализация на фърмуера. Това може да причини срив на софтуера за актуализация, особено при извършване на такава.

Изтегляне на програмата за актуализация на фърмуера

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, натиснете бутон [Download] (Изтегляне) по-долу.
 3. Изтеглянето на файла [Update_ILCE7RV320.dmg] ще започне.
 4. Запазете файла на компютъра.

Инсталиране

 1. Затворете всички работещи програми на компютъра си.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_ILCE7RV320.dmg], който сте изтеглили. – Не свързвайте фотоапарата засега.
 3. Щракнете двукратно върху иконата на [Update_ILCE7RV320], която се появява на работния плот.
 4. Щракнете двукратно върху иконата [Firmware Updater] (Програма за актуализация на системния софтуер).
 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт. 6. Програмата за актуализация на фърмуера се стартира. 7. Включете фотоапарата.
 8. Според инструкцията в прозореца на програмата за актуализация на фърмуера изберете Menu (Меню) --> Setup subpage 4 (Подстраница 4 от настройките) --> USB Connection (USB връзка) на фотоапарата,след което проверете дали е избрано Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем).
  Ако е избран режим, различен от Mass Storage (Масово съхранение), изберете Mass Storage (Масово съхранение). 9. Свържете фотоапарата и компютъра с предоставения USB кабел.
  Забележка: LCD екранът на фотоапарата се изключва при свързване на фотоапарата към компютъра. Преминете към следващата стъпка.
  Ако LCD екранът на фотоапарата не се изключи, опитайте един от методите по-долу.
  • Разкачете и свържете отново USB кабела.
  • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.
 10. Щракнете върху [Next] (Напред) в прозореца на програмата за актуализация на фърмуера. В програмата за актуализация на фърмуера се появява Фигура 1, а Фигура 2 се появява на LCD екрана на фотоапарата.
  Забележка: От тук нататък не изключвайтефотоапарата, докато процедурата за актуализация на системния софтуер не завърши.
  Фигура 1


  Фигура 2


 11. След потвърждение на екраните на фигури 1 и 2, щракнете върху Next (Напред). Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. Ако текущата версия на системния софтуер е 3.20 или по-нова,не е необходима актуализация. В такъв случай прекъснете USB връзката и щракнете върху „Finish“ (Готово), изключете фотоапарата, отстранете батерията и/или адаптера за променлив ток, поставете батерията отново или свържете отново адаптера за променливток и включете фотоапарата.


 12. Необходима е актуализация


  Не е необходима актуализация


 13. Щракнете върху Next (Напред). Ще се появи екранът по-долу.


 14. Натиснете центъра на кръга за управление, за да изпълните.
  Забележка: Екранът се изключва, когато натиснете центъра на бутона за управление. Преминете към следващата стъпка. 15. Щракнете върху [Next] (Напред) в прозореца на програмата за актуализация на фърмуера. 16. След рестартиране се потвърждава повторното свързване на фотоапарата и се появява екранът на Фигура 3.
 17. Щракнете върху [Run] (Изпълни), за да стартирате актуализацията. По време на актуализацията се появява лента за напредъка (това ще отнеме приблизително 15 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по времена актуализацията.

  Фигура 3


 18. Когато актуализацията приключи, фотоапаратът ще се рестартира автоматично. Рестартирането може да отнеме няколко минути. Проверете дали фотоапаратът е включен и изчакайте, докато LCD екранът се покаже отново. Щракнете върху [Finish] (Готово), когато сепокаже LCD екранът.


  Забележка: След автоматичното рестартиране на фотоапарата може да се покаже екран за възстановяване. Докато е показан, не изваждайте USB кабела. След приключване на възстановяването фотоапаратът може да се изключи автоматично. Актуализациятаобаче е завършена.

 19. Разкачете USB кабела.

Проверете дали версията на системния софтуер на фотоапарата е Ver 3.20.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) --> Setup subpage 6 (Подстраница 6 от настройките) --> Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.