Относно това изтегляне

Модели, за които е предназначена

Потребители, използващи VAIO с предварителнo инсталиран софтуер SonicStage.

Тази програма разрешава следните проблеми:

 • Функцията Label Print [Отпечатване на етикети] не работи правилно на мрежовия MD Walkman MZ-N510/N710, който има инсталиран SonicStage версия 1.5 и на VAIO, който има инсталирани SonicStage версии 1.0/1.1/1.2.

ЗАБЕЛЕЖКИ: Тази програма е приложима за SonicStage версия 1.5, комплектувана с мрежов MD Walkman (MZ-N510/N710) и за модели на VAIO, които имат предварително инсталирани SonicStage версии 1.0/1.1/1.2 и са актуализирани със SonicStage версия 1.5

Инсталиране

Моля, прочетете внимателно следните инструкции, за да инсталирате програмата правилно:

Процедури на актуализиране

След като изтеглянето завърши, моля следвайте стъпките по-долу, за да инсталирате SoniStage 1.5 на вашия компютър.

 1. Затворете всички активни приложения.
 2. Щракнете върху Start [Старт] и изберете Run [Изпълни].
 3. Напишете C:\Download\SsLabelPatch.exe в полето Open [Отвори] и щракнете върху ОК.
 4. При появяването на диалоговият прозорец щракнете върху Finish [Край].Натиснете OK.
 5. Рестартирайте компютъра.

ЗАБЕЛЕЖКА: *(1) Името на файла и съобщенията са за операционната система на английски език.

След като актуализирате програмата

Проверете дали инсталирането е завършило успешно:

 1. Стартирайте SonicStage версия 1.5.
 2. Щракнете върху Help [Помощ] и след това върху About SonicStage [За SonicStage]
 3. Проверете версията, показана в диалоговия прозорец About SonicStage [За SonicStage]. Ако версията е 1.5.06.12030, вашата SonicStage версия 1.5 е била актуализирана успешно.Индикатор на версията

Трябва да приемете условията на лицензното споразумение за крайния потребител по-долу. След като прочетете това споразумение, натиснете "Download" [Изтегли], за да започнете изтеглянето.

Информация за файл

Име на файла

 • SsLabelPatch.exe

Размер на файла

 • 40 Kb