Относно това изтегляне

WAV Conversion Tool преобразува OpenMG Audio формат файлове в WAV (PCM) файлове. Този софтуер е предназначен за използване с OpenMG Audio формат файлове, които са били записани с микрофон или аналогов вход (LINE-IN) от Hi-MD устройство и качени на SonicStage. Тези записи, записани с Hi-MD, могат да бъдат преобразувани в WAV формат файлове, използвайки WAV Conversion Tool.

Моля, прочетете внимателно следните инструкции.

Приложими модели

WAV Conversion Tool поддържа следните продукти:
 • MZ-NH1 / NH900/ NHF800/ NH700 и NH600

Инсталиране

Важно:
 • Вие трябва да имате SonicStage версия 2.1 или по-нова, инсталирана на вашия компютър, преди да изтеглите WAV Conversion Tool. Ако нямате SonicStage версия 2.1 или по-нова, трябва да изтеглите програмата за надстройка на SonicStage, преди да инсталирате WAV Conversion Tool. За да потвърдите версията на SonicStage:
  1. Стартирайте SonicStage.
  2. Щракнете върху [Help] [Помощ]-[About SonicStage] [За SonicStage] от менюто на прозореца на SonicStage.
  3. Проверете версията на SonicStage в прозореца About SonicStage [За SonicStage]. Ако е показана "SonicStage Version 2.0.xx.xxxxx" или по-стара, моля инсталирайте SonicStage Ver.2.1 или по-нова, преди да изтеглите софтуера.
 • Използващите Windows XP и Windows 2000 трябва да влезнат в компютъра с акаунт на администратор, за да инсталират софтуера. Вие трябва да влезете с акаунт на "Administrator" ["Администратор"] или "Power User" [Потребител със завишени права], за да използвате SonicStage и WAV Conversion Tool.
 • Интерфейсът и помощните файлове за WAV Conversion Tool са на английски език.

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да изтеглите и инсталирате WAV Conversion Tool:

 1. Натиснете "Download" [Изтегли] по-долу, за да приемете отказа от отговорност и изтеглите следния файл:
  • WAVConversionToolSetup.exe (2 190KБ)
 2. Затворете всички приложения, в това число SonicStage и MD Simple Burner.
 3. Ако вашият Hi-MD продукт е свързан към компютъра, разкачете го.
 4. Щракнете двукратно върху файла WAVConversionToolSetup.exe, за да започнете инсталирането. Следвайте инструкциите на екрана. Когато процедурата завърши, натиснете "Finish" [Край].
Забележки:
 • Вие трябва да имате SonicStage v2.1 или по-нова, инсталирана на вашия компютър, преди да изтеглите WAV Conversion Tool.
 • Не позволявайте на системата да влезе в режими на преустановяване, готовност или хиберниране по време на изтеглянето.
 • Програмата е САМО за използване на компютър с фабрично инсталирани Windows XP Media Center Edition 2004, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition и Windows 98 Second Edition. НЕ я използвайте с Macintosh, Windows 98 / 95, Windows NT или други операционни системи.
 • Тази програма е със защитени авторски права. Не можете да прехвърляте или копирате тази програма.

Информация за файл

Име на файла

 • WAVConversionToolSetup.exe

Размер на файла

 • 2.14 Mb