Относно това изтегляне

За тази надстройка (15/12/2011 г.)

Благодарим ви за вашия траен интерес към продуктите на Sony.

Sony проявява непрекъсната грижа за качеството и удовлетворението на своите клиенти и по тази причина предлага надстройка на фърмуера за цифрова камера NEX-5 с взаимозаменяем обектив. Моля, вижте раздела "Изтегляне и инсталиране" на тази страница относно информация за изтеглянето и инсталирането на надстройката на фърмуера.

Важно:

Ако имате някакви проблеми с надстройката на фърмуера, моля свържете се със SonyПроверете версията на фърмуера на своята камера

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на фърмуера на камерата.

 • If the firmware version of NEX-5 is Ver.05 or later, the upgrade is not required.
 1. Изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> Version [Версия] на камерата.
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.

Приложими модели

 • NEX-5 с фърмуер версия 04 или по-стара

Подобрения

Тази помощна програма надгражда фърмуера на NEX-5 до версия 05 и ви осигурява следните предимства:

 • Съвместимост с адаптера за поставяне "LA-EA2".


Забележка: "Функциите Face Detection [Откриване на лица] и Smile Shutter [Снимка с усмивка] не са налични, когато използвате адаптер за поставяне "LA-EA2".

Предимства, осигурени от предходната програма за надстройка (вер. 04) и включени във версия 05,

 • Прибавяне на функцията [Picture Effect] [Ефект за снимки].
 • Добавяне на функция [Peaking] [Усилване на контура] в режим на ръчно фокусиране.

Предимства, осигурени от предходната програма за надстройка (вер. 03) и включени във версия 04.

 • Добавена функция за персонализиране на програмни клавиши.
  Сега е възможно да персонализирате функциите на два програмни клавиша, разположени на задния панел на фотоапарата.
 • Прибавяне на функцията [Menu start] [Стартиране от меню].
  Когато е избрано 'Menu' [Меню], съществува опцията за извеждане или на екрана на главното меню, или на последния набор параметри.
 • Подобрена лекота на използване на функцията [MF Assist] [Помощ при ръчно фокусиране]
  На екрана може да бъде изведена увеличена част от изображението с продължителност, регулирана от потребителя, докато сте в режим MF Assist [Помощ при ръчно фокусиране]. Работата на функцията за помощ при ръчно фокусиране също е подобрена.
 • Подобрена лекота на използване при избор на елемент от менюто
  Работата с менюто беше опростена.
 • Поддържане на нивото на блендата в режим на запис на видеоклипове
  Сега можете да записвате HD видеоклипове, докато поддържате постоянна стойност на блендата.
 • Поддръжка на функцията за автоматично фокусиране с А-mount обектив
  Важна забележка:Ако използвате α обектив в комбинация с вашия фотоапарат при използване на LA-EA1 адаптер за поставяне на обектив, моля актуализирайте LA-EA1 адаптера. Щракнете тук, за да отидете до страницата за изтегляне на фърмуер за LA-EA1.
 • Увеличаване на изображението, когато [Release w/o Lens] [Освобождаване без обектив] е зададено като [Enable][Разреши]

Предимства, осигурени от предходната програма за надстройка (вер. 02) и включени във версия 04.

 • Добавена е триизмерна функция за широка панорама;
 • Подобрение на снимането с "нормална" двуизмерна широка панорама;
 • Намален разход на енергия, когато фотоапаратът е изключен;
 • По-бързо стартиране при условия на слаба осветеност.


Системни изисквания

 • Компютърен хардуер
  • Пространство на твърдия диск: 200MB или повече
  • RAM: 512MB или повече
 • Захранване за камерата
  • Напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-FW50
   или
   АС адаптер AC-PW20 (не е включен в пакета)

   Забележка: Надстройката може да бъде извършена само, когато оставащия заряд на батерията е (три деления) или повече. Ние ви препоръчваме да използвате напълно заредена батерия или AC адаптер AC-PW20 (не е включен в пакета).
 • USB кабел, доставен с камерата

  Забележка: Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Инсталиране

Важни забележки:

 • Когато извършвате надстройката на фърмуера, използвайте напълно зареден пакет батерии NP-FW50 или AC адаптер AC-PW20 (не е включен в пакета).
 • Не изваждайте батерията или АС адаптера по време на надстройката; в противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата, преди да започнете актуализацията.

Стъпка 1 : изтеглете файла за надстройка на фърмуера

 1. Вие трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, натиснете бутон [Download][Изтегли] по-долу.
 3. Изтеглянето на файла [NEX-5V5_Update1112a.exe] (61,8 MB (64 815 376 байта)) ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

Стъпка 2 : надградете фърмуера на вашия фотоапарат

 1. Затворете всички програми на компютъра.
 2. Щракнете двукратно върху файла [NEX-5V5_Update1112a.exe], който сте изтеглили, за да стартирате надстройката на фърмуера.


  Появява се прозорец Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера].

 3. Следвайте инструкциите в този прозореца на програмата за актуализация на фърмуера: Изберете Menu [Меню] -- > Setup [Настройка] -- > USB Connection [USB връзка] от фотоапарата и проверете дали е избран Mass Storage [Устройство за съхранение на данни].
  Ако е избран режим, различен от Mass Storage [Устройство за съхранение на данни], моля изберете Mass Storage [Устройство за съхранение на данни]. 4. Свържете фотоапарата и компютъра с предоставения USB кабел.
  Забележка: LCD екранът на фотоапарата се изключва при свързване на фотоапарата към компютъра. Моля, преминете към следващата стъпка.
 5. Потвърдете, че в областта със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран е показана иконата "Safely Remove Hardware" [Безопасно премахване на хардуер].
  Забележка: Ако не се покаже в областта със задачите, моля, продължете със следващата стъпка.
 6. След като потвърдите това, щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера]. В прозореца за надстройка се появява Фигура 1, а Фигура 2 се появява на LCD екрана на фотоапарата.
  Забележка: От тук нататък не изключвайте фотоапарата, докато надстройката не завърши.

  Фигура 1


  Фигура 2


 7. След потвърждение на екраните на Фигура 1 и 2, щракнете върху Next [Напред]. Текущата версия и версията след надстройката се появяват в долната лява част на екрана. (Фигура 3)
 8. След потвърждение на екраните на Фигура 3 щракнете върху Next [Напред].
  Забележка: Current version [Текущата версия] трябва да е Ver.1 [версия 1] или Ver.2 [версия 2] или Ver.3 [версия 3] или Ver.4 [версия 4].
  Ако се появи екрана от Фигура 4, настройката не е необходима. Прекъснете USB връзката и натиснете Finish [Край] в съответствие със съобщението. Изключете фотоапарата, извадете пакета батерии и/или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете AC адаптера и включете фотоапарата.

  Фигура 3: Необходима е надстройка


  Фигура 4: Не е необходима надстройка


 9. Щракнете върху иконата "Safely Remove Hardware" [Безопасно премахване на хардуер] в областта със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран, за да прекъснете USB връзката, както е показано на Фигура 5.
  Забележка: Моля, не изваждайте USB кабела, дори след прекъсване на USB връзката на компютъра с действията, посочени по-горе.
  Забележка: Ако не се покаже в областта със задачите, моля, продължете със следващата стъпка.
  Фигура 5


 10. Натиснете центъра на бутона за управление, за да извършите рестартирането на фотоапарата.


  Забележка: Екранът се изключва, когато натиснете центъра на бутона за управление. Моля, преминете към следващата стъпка.

 11. Щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера].
 12. След рестартиране се потвърждава повторното свързване на фотоапарата и се появява екранът на Фигура 6.
 13. Щракнете върху Run [Изпълни], за да стартирате надстройката. При надстройката се появява линия за напредъка (приблизително 5 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата или изваждайте USB кабела по време на надстройката.

  Фигура 6


 14. След завършване на надстройката се появява екранът на Фигура 7. Щракнете върху Finish [Край] и извадете USB кабела.

  Фигура 7


 15. Изключете фотоапарата, извадете пакета батерии и/или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете AC адаптера и включете фотоапарата.

Стъпка 3 : Потвърдете, че версията на фърмуера на вашия фотоапарат е версия 05.

 1. Изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> Version [Версия] от фотоапарата.
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.

Стъпка 4 : Изтеглете ръководствата, описващи новите налични функции и начина на тяхното използване.

Всичките нови функции, описани в ръководствата по-долу, са включени в тази надстройка на фърмуера (вер. 05).

Информация за файл

Име на файла

 • NEX-5V5_Update1112a.exe

Размер на файла

 • -