Относно това изтегляне

Актуализирането е лесно и с най-новата версия на фърмуера можете да получите дори повече от своя фотоапарат.

 • Дата на разпространение: 05/02/2013
 • Име: Update_NEX5NV102.exe
 • Приложими модели: NEX-5N
 • Ползи и подобрения:
  • Прилага автоматична компенсация към „SELP1650“
  • Актуализира версията на формат за данни RAW
   *След тази актуализация ще е налична корекция на изкривяване на RAW данни с Image Data Converter вер. 4.2 или по-нов. Най-новата версия на Image Data Converter е налична на следния сайт: http://support.d-imaging.sony.co.jp/imsoft/Win/idc/us.html
  • Добавя настройки на експонация за снимане с клин на фокуса (три кадъра / 1.0EV, 2.0EV, 3.0EV)
  • Прибира „SELP1650“ незабавно след изключване на фотоапарата
  • Подобрява стабилността при работа с автоматично фокусиране
  • Подобрение на реакцията за автоматично фокусиране: Когато разстоянието до обекта се промени значително.
  • Подобрена стабилност при определени действия с фотоапарата:
   • Когато зададете [Lens Compensation: Distortion] [Компенсация на обектива: изкривяване] като "Auto" [Автоматично] и [Picture Effect] [Ефект на снимка] като "Miniature" [Миниатюра] едновременно.
   • Когато зададете [Exposure Compensation] [Компенсация на експонацията], действието на [Intelligent AF] [Интелигентен АФ] се подобрява.
 • Приложима операционна система (ОС)
  • Windows Vista* SP2 / Windows 7 SP1 / Windows 8
   • * Не се поддържа Starter издание.
 • Ограничения: само за фотоапарати, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Системни изисквания

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран, особено ако притежавате нов модел на NEX-5N фотоапарат. Ако номерът на версията е 1.02 или по-нова, не е нужно да актуализирате.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. На фотоапарата изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> Version [Версия].
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.

Ако версията на фърмуера на NEX-5N е 1.02 или по-нова, не е необходима актуализация.

Инсталиране

Какво ви е необходимо

 • Компютърен хардуер
  • Пространство на твърдия диск: 200MB или повече
  • RAM: 512MB или повече
 • Захранване за фотоапарата
  • Напълно зареден пакет батерии NP-FW50 или AC адаптер AC-PW20 (не е включен в пакета)
   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само, когато оставащият заряд на батерията е (три деления) или повече. Ние ви препоръчваме да използвате напълно заредена батерия или AC адаптер AC-PW20 (не е включен в пакета).
 • USB кабел, доставен с фотоапарата
  Забележка: Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

 • Когато извършвате актуализация на фърмуера, използвайте напълно зареден пакет батерии NP-FW50 или AC адаптер AC-PW20 (не е включен в пакета).
 • Не изваждайте батерията или АС адаптера по време на актуализацията; в противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата, преди да започнете актуализацията.
 • Когато използвате A-mount обектив с LA-EA2 адаптер за поставяне (продава се отделно) и зададете използване на функцията [AF Micro Adj.] [Микро регулиране на АФ], регистрираната стойност се нулира.

Изтегляне и инсталиране на актуализацията

Стъпка 1: Изтеглете актуализацията на фърмуера

 1. Вие трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, натиснете бутон [Download] [Изтегли] по-долу.
 3. Изтеглянето на файла [Update_NEX5NV102.exe] (50,6 MB (53 071 520 байта)) ще започне.
 4. Запазете файла на вашия компютър.
Съобщение за потребителите на Windows 8:
Според началната настройка на Internet Explorer файлът с актуализацията ще бъде записан в папка [Downloads]. Щракнете върху плочката [Desktop] в началния екран и намерете изтегления файл в папката [Downloads], като използвате Explorer.

Стъпка 2: Актуализирайте фърмуера на вашия фотоапарат

 1. Затворете всички програми на компютъра.
 2. Щракнете двукратно върху изтегления файл [Update_NEX5NV102.exe], за да стартирате Firmware Updater. Появява се прозорец Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера].


  Щракнете, за да увеличите


 3. Следвайте инструкциите в този прозореца на програмата за актуализация на фърмуера: Изберете Menu [Меню] -- > Setup [Настройка] -- > USB Connection [USB връзка] от фотоапарата и проверете дали е избран Mass Storage [Устройство за съхранение на данни].
  Ако е избран режим, различен от Mass Storage [Устройство за съхранение на данни], моля изберете Mass Storage [Устройство за съхранение на данни]. 4. Свържете фотоапарата към компютър с предоставения USB кабел, при което LCD екранът на фотоапарата ще се включи. Моля, преминете към следващата стъпка.
  Забележка: Ако LCD екранът на фотоапарата не се изключи, опитайте един от следните методи:
  • Разкачете USB кабела от фотоапарата и го свържете отново.
  • Ако има друг свободен USB терминал на компютъра, включете USB кабела към този терминал.
 5. Потвърдете, че в областта със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран е показана иконата "Safely Remove Hardware" [Безопасно премахване на хардуер]. - Ако съобщението не се покаже в областта със задачите, моля, продължете със следващата стъпка.
 6. Щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера]. На екрана на компютъра ще се появи следният прозорец:


  Щракнете, за да увеличите


  В същото време съобщението "Follow computer instructions" [Следвайте инструкциите на компютъра] ще се появи на LCD екрана на фотоапарата. -От тук нататък не изключвайте фотоапарата, докато процедурата за актуализация не завърши.
 7. Щракнете върху Next [Напред]. Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на актуализатора.


  Щракнете, за да увеличите


  Ако текущата версия на фърмуера е 1.02 или по-нова, не е необходима актуализация. В такъв случай прекъснете USB връзката и щракнете върху Finish [Край], изключете фотоапарата, извадете пакета батерии и/или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете AC адаптера и включете фотоапарата.
 8. Щракнете върху Next [Напред].
 9. Когато се появи следният прозорец, прекъснете USB връзката, като натиснете иконата "Safely Remove Hardware"() [Безопасно премахване на хардуер] в областта със задачите в долния десен ъгъл на екрана на компютъра. Въпреки това, оставете USB кабела свързан с фотоапарата и компютъра.


  Щракнете, за да увеличите


  Забележка: Ако иконата "Safely Remove Hardware" [Безопасно премахване на хардуер] не се покаже в областта със задачите, моля, продължете със следващата стъпка.
 10. Щракнете върху Next [Напред].
 11. Когато съобщението Reset camera [Нулирайте фотоапарата] се появи на LCD екрана, натиснете центъра на диска за управление на фотоапарата, за да го нулирате. - LCD екранът ще се изключи. 12. Щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера].
 13. След нулиране се потвърждава повторното свързване на фотоапарата и се появява следният прозорец:


  Щракнете, за да увеличите


 14. Щракнете върху Run [Изпълни], за да стартирате актуализацията. При актуализацията се появява линия за напредъка (приблизително 5 минути). -не изключвайте фотоапарата или изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 15. След края на актуализацията ще се появи следният прозорец. Щракнете върху Finish [Край] и извадете USB кабела.


  Щракнете, за да увеличите


 16. Изключете фотоапарата, извадете пакета батерии и/или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете AC адаптера и включете фотоапарата.

Стъпка 3: Потвърдете, че версията на фърмуера на вашия фотоапарат е 1.02.

 1. На фотоапарата изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> Version [Версия].
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.