Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • NEX-7

Относно това изтегляне

 • Име:Актуализация на фърмуер вер.1.03 за NEX-7 (Windows)
 • Дата на разпространение:27/08/2013
 • Ползи и подобрения:
  • Допълнение към режим на едновременен HDMI изход: по време на режим на готовност за запис на филм, камерата ще може да покаже плавно видео с 50fps едновременно на външен монитор, свързан през HDMI и на LCD екрана на камерата.
   Забележка: камерата трябва да е в режим Филм и [HDMI Info. Display] (показване на информация за HDMI) да е настроен на [Off] (Изкл.)

Във версия 1.03 са включени следните ползи и подобрения спрямо предишната програма за актуализация:

 • Предоставя поддръжка за следните обективи, съвместими с функцията „Dual AF“: SAL24F20Z, SAL85F14Z, SAL135F18Z, SAL70300G, SAL70200G, SAL35F14G, SAL1635Z, SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL300F28G, SAL70400G2, SAL50F14Z
 • Предоставя поддръжка за следните обективи, съвместими с автоматична компенсация: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Проверете версията на фърмуера на вашия фотоапарат

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на фърмуера на фотоапарата.
Ако версията на фърмуера е 1.03 или по-нова, не е необходима актуализация.

 1. Изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> Version [Версия] от фотоапарата.
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.

Системни изисквания

Операционна система

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
  Забележки:
  * Не се поддържа Starter издание.

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима със следния хардуер:
 • Пространство на твърдия диск: 200MB или повече
 • RAM: 512MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате фърмуера.
 • Захранване за фотоапарата
  • Напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-FW50
   или
   АС адаптер AC-PW20 (не е включен в пакета)
   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само, когато оставащият заряд на батерията е (три деления) или повече. Ние ви препоръчваме да използвате напълно заредена батерия или AC адаптер AC-PW20 (не е включен в пакета).
 • USB кабел, доставен с фотоапарата
  Забележка: Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Изтегляне

Важни забележки:

 • Когато извършвате надстройката на фърмуера, използвайте напълно зареден пакет батерии NP-FW50 или AC адаптер AC-PW20 (продава се отделно).
 • Не изваждайте батерията или АС адаптера по време на актуализацията; в противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата, преди да започнете актуализацията.
 • Когато използвате A-mount обектив с LA-EA2 адаптер за поставяне (продава се отделно) и зададете използване на функцията [AF Micro Adj.] [Микро регулиране на АФ], регистрираната стойност се нулира.
 1. Вие трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, натиснете бутон [Download] [Изтегли] по-долу.
 3. Изтеглянето на файла [Update_NEX7V103.exe] (50.4 MB (52.867.160 bytes)) ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

Инсталиране

Според началната настройка на Internet Explorer файлът с актуализацията ще бъде записан в папка [Downloads]. Щракнете върху плочката [Desktop] в началния екран и намерете изтегления файл в папката [Downloads], като използвате Explorer.

надградете фърмуера на вашия фотоапарат

 1. Затворете всички работещи програми на компютъра.
 2. Щракнете двукратно върху изтегления файл [Update_NEX7V103.exe], за да стартирате Firmware Updater.


  Появява се прозорец Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера].

 3. Следвайте инструкциите в този прозореца на програмата за актуализация на фърмуера: Изберете Menu [Меню] -- > Setup [Настройка] -- > USB Connection [USB връзка] от фотоапарата и проверете дали е избран Mass Storage [Устройство за съхранение на данни]. (Фигура 3)
  Ако е избран режим, различен от Mass Storage [Устройство за съхранение на данни], моля изберете Mass Storage [Устройство за съхранение на данни]. 4. Свържете фотоапарата и компютъра с предоставения USB кабел.
  Забележка: LCD екранът на фотоапарата се изключва при свързване на фотоапарата към компютъра. Моля, преминете към следващата стъпка.
 5. Потвърдете, че в лентата със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран е показана иконата "Safely Remove Hardware" [Безопасно премахване на хардуер].
  Забележка: Ако не се покаже в лентата със задачите, моля, продължете със следващата стъпка.
 6. След като потвърдите това, щракнете върху Next [Напред] в прозореца на програмата за актуализация на фърмуера Firmware Updater. В прозореца на Firmware Updater се появява Фигура 4, а Фигура 5 се появява на LCD екрана на фотоапарата.
  Забележка: От тук нататък не изключвайте фотоапарата, докато надстройката не завърши.

  Фигура: 4


  Фигура: 5


 7. След потвърждение на екраните на Фигура 4 и 5, щракнете върху Next [Напред].
  Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. (Фигура 6)
  След потвърждение на екрана на Фигура 6 щракнете върхуNext [Напред] [Current version] [Текуща версия] е [Ver.1.xx] [Версия 1.xx].Ако се появи екранът от Фигура 7, настройката не е необходима. Като следвате съобщението, прекъснете USB връзката и щракнете върху Finish [Край]. Изключете фотоапарата, извадете пакета батерии и/или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете AC адаптера и включете фотоапарата.

  Фигура 6: Необходима е надстройка


  Фигура 7: Не е необходима надстройка


 8. Щракнете върху иконата "Safely Remove Hardware" [Безопасно премахване на хардуер] в областта със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран, за да прекъснете USB връзката.
  Забележка: Моля, не изваждайте USB кабела дори след прекъсване на USB връзката на компютъра чрез действията, посочени по-горе.
  Забележка: Ако не се покаже в областта със задачите, моля, продължете със следващата стъпка.
  Фигура: 8


 9. Натиснете центъра на бутона за управление, за да извършите рестартирането на фотоапарата.
  Забележка: Екранът се изключва, когато натиснете центъра на бутона за управление. Моля, преминете към следващата стъпка.

  Фигура: 9


  Фигура: 10A


 10. Щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера].
 11. Фигура: 8
 12. След рестартиране се потвърждава повторното свързване на фотоапарата и се появява екранът на Фигура 11.
 13. Щракнете върху Run [Изпълни], за да стартирате надстройката. При надстройката се появява лента за напредъка (приблизително 5 минути).
  Фигура: 11

  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата или изваждайте USB кабела по време на надстройката.

 14. След завършване на актуализацията се появява екранът на Фигура 12. Щракнете върху Finish [Край] и извадете USB кабела.

  Фигура: 12

  Щракнете върху иконата "Safely Remove Hardware" [Безопасно премахване на хардуер]
  в лентата със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран, за да прекъснете USB връзката.

  Забележка: Ако не се покаже в областта със задачите, моля, продължете със следващата стъпка.

 15. Разкачете USB кабела.
 16. Забележка: След приключване на актуализацията изключете фотоапарата, махнете пакета батерии или AC адаптера и включете отново фотоапарата.

Потвърдете, че версията на фърмуера на вашия фотоапарат е версия 1.03

 1. Изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> Version [Версия] от фотоапарата.
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.