Относно това изтегляне

Актуализирането е лесно и с най-новата версия на фърмуера можете да получите дори повече от своя фотоапарат.

 • Дата на разпространение: 05/02/2013
 • Име: Update_NEXF3V101.dmg
 • Приложими модели: NEX-F3
 • Ползи и подобрения:
  • Прилага автоматична компенсация към „SELP1650“.
 • Приложима операционна система (ОС)
  • Mac OS X v.10.5 ~ 10.10
   • 64-битовото ядро не се поддържа.
   • * В случай на версия 10.8, стартирайте в режим 32 бита.
 • Ограничения: само за фотоапарати, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Системни изисквания

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран, особено ако притежавате нов модел на NEX-F3 фотоапарат. Ако номерът на версията е 1.01 или по-нова, не е нужно да актуализирате.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. На фотоапарата изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> Version [Версия].
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.

Ако версията на фърмуера на NEX-F3 е 1.01 или по-нова, не е необходима актуализация.

Инсталиране

Какво ви е необходимо

 • Компютърен хардуер
  • Пространство на твърдия диск: 200MB или повече
  • RAM: 512MB или повече
 • Захранване за фотоапарата
  • Напълно зареден пакет батерии NP-FW50 или AC адаптер AC-PW20 (не е включен в пакета)
   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само, когато оставащият заряд на батерията е (три деления) или повече. Ние ви препоръчваме да използвате напълно заредена батерия или AC адаптер AC-PW20 (не е включен в пакета).
 • USB кабел, доставен с фотоапарата
  Забележка: Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

 • Когато извършвате актуализация на фърмуера, използвайте напълно зареден пакет батерии NP-FW50 или AC адаптер AC-PW20 (не е включен в пакета).
 • Не изваждайте батерията или АС адаптера по време на актуализацията; в противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата, преди да започнете актуализацията.
 • Когато използвате A-mount обектив с LA-EA2 адаптер за поставяне (продава се отделно) и зададете използване на функцията [AF Micro Adj.] [Микро регулиране на АФ], регистрираната стойност се нулира.

Изтегляне и инсталиране на актуализацията

Стъпка 1: Изтеглете актуализацията на фърмуера

 1. Вие трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, натиснете бутон [Download] [Изтегли] по-долу.
 3. Изтеглянето на файла [Update_NEXF3V101.dmg] (67,6 MB (70 905 549 байта)) ще започне.
 4. Запазете файла на вашия компютър.

Стъпка 2: Актуализирайте фърмуера на вашия фотоапарат

 1. Затворете всички програми на компютъра.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_NEXF3V101.dmg], който сте изтеглили. - Не свързвайте фотоапарата засега.
 3. Щракнете двукратно върху иконата на [Update_NEXF3V101], която се появява на работния плот.
 4. Щракнете двукратно върху иконата [FirmwareUpdater].
 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт. 6. Firmware Updater стартира.


  Щракнете, за да увеличите


 7. Включете фотоапарата.
 8. Следвайте инструкциите в този прозореца на програмата за актуализация на фърмуера: Изберете Menu [Меню] -- > Setup [Настройка] -- > USB Connection [USB връзка] от фотоапарата и проверете дали е избран Mass Storage [Устройство за съхранение на данни].
  Ако е избран режим, различен от Mass Storage [Устройство за съхранение на данни], моля изберете Mass Storage [Устройство за съхранение на данни]. 9. Свържете фотоапарата към компютър с предоставения USB кабел, при което LCD екранът на фотоапарата ще се включи. Моля, преминете към следващата стъпка.
  Забележка: Ако LCD екранът на фотоапарата не се изключи, опитайте един от следните методи:
  • Разкачете USB кабела от фотоапарата и го свържете отново.
  • Ако има друг свободен USB терминал на компютъра, включете USB кабела към този терминал.
 10. Щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера]. На екрана на компютъра ще се появи следният прозорец:


  Щракнете, за да увеличите


  В същото време съобщението "Follow computer instructions" [Следвайте инструкциите на компютъра] ще се появи на LCD екрана на фотоапарата. -От тук нататък не изключвайте фотоапарата, докато процедурата за актуализация не завърши.
 11. Щракнете върху Next [Напред]. Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на актуализатора.


  Щракнете, за да увеличите


  Ако текущата версия на фърмуера е 1.01 или по-нова, не е необходима актуализация. В такъв случай прекъснете USB връзката и щракнете върху Finish [Край], изключете фотоапарата, извадете пакета батерии и/или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете AC адаптера и включете фотоапарата.
 12. Щракнете върху Next [Напред], при което ще се появи следният прозорец:


  Щракнете, за да увеличите


 13. Натиснете отново Next [Напред].
 14. Когато съобщението Reset camera [Нулирайте фотоапарата] се появи на LCD екрана, натиснете центъра на диска за управление на фотоапарата, за да го нулирате. - LCD екранът ще се изключи. 15. Щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера].
 16. След нулиране се потвърждава повторното свързване на фотоапарата и се появява следният прозорец:


  Щракнете, за да увеличите


 17. Щракнете върху Run [Изпълни], за да стартирате актуализацията. При актуализацията се появява линия за напредъка (приблизително 15 минути). -не изключвайте фотоапарата или изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 18. След края на актуализацията ще се появи следният прозорец. Щракнете върху Finish [Край] и извадете USB кабела.


  Щракнете, за да увеличите


 19. Изключете фотоапарата, извадете пакета батерии и/или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете AC адаптера и включете фотоапарата.

Стъпка 3: Потвърдете, че версията на фърмуера на вашия фотоапарат е 1.01.

 1. На фотоапарата изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> Version [Версия].
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.