Относно това изтегляне

За тази надстройка (15/12/2011 г.)

Благодарим ви за вашия траен интерес към продуктите на Sony.

Sony проявява непрекъсната грижа за качеството и удовлетворението на своите клиенти и по тази причина предлага надстройка на фърмуера за цифрова Камери NEX-VG10E с взаимозаменяем обектив. Моля, вижте раздела "Изтегляне и инсталиране" на тази страница относно информация за изтеглянето и инсталирането на надстройката на фърмуера.

Важно:

Ако имате някакви проблеми с надстройката на фърмуера, моля свържете се със SonyПроверете версията на фърмуера на своята камера

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на фърмуера на камерата.
Ако версията на фърмуера е 03 или по-нова, не е необходима надстройка.

 1. Изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> Version [Версия] на камерата.
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.

Приложими модели

 • NEX-VG10E с фърмуер версия 02 или по-стара

Подобрения

Тази помощна програма актуализира фърмуера на NEX-VG10E до версия 03 и ви осигурява следните предимства:

 • Съвместимост с адаптера за поставяне "LA-EA2".
 • Добавяне на функция [Peaking] [Усилване на контура] в режим на ръчно фокусиране.

Предимства, осигурени от предходната програма за надстройка (вер. 02) и включени във версия 03.Системни изисквания

 • Компютърен хардуер
  • CPU: Intel processor
  • Пространство на твърдия диск: 200MB или повече
  • RAM: 256MB или повече
 • Захранване за камерата
  • Напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-FV70 / NP-FV100 (не е включен в пакета)
   или
   АС адаптер AC-PW10AM

   Забележка: Надстройката може да бъде извършена само, когато оставащия заряд на батерията е (три деления) или повече. Ние ви препоръчваме да използвате напълно заредена батерия или AC адаптер AC-PW10AM.
 • USB кабел, доставен с камерата

Инсталиране

Важни забележки:

 • Когато извършвате надстройката на фърмуера, използвайте напълно зареден пакет батерии NP-FV70 / NP-FV100 (не са включени в пакета) или AC адаптера AC-PW10AM.
 • Не изваждайте батерията или АС адаптера по време на надстройката; в противен случай камкордерът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от камкордера предварително.

Стъпка 1 : изтеглете файла за надстройка на фърмуера

 1. Вие трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, натиснете Accept [Изтегляне] в долната част на страницата.
 3. Изтеглянето на файла [NEX-VG10V3_Update1112a.dmg] (57,2 MB (57 196 000 байта)) ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

Стъпка 2 : надградете фърмуера на вашия камкордер

 1. Затворете всички програми на компютъра.
 2. Щракнете двукратно върху изтегления файл [NEX-VG10V3_Update1112a.dmg]. Не свързвайте камкордера засега.
 3. Щракнете двукратно върху иконата [NEX-VG10V3_Update1112a], която се появява на работния плот.
 4. Щракнете двукратно върху иконата [FirmwareUpdater].
 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт. 6. Firmware Updater стартира. 7. Свържете камкордера и компютъра с предоставения USB кабел.
  Забележка: LCD екранът на камкордера се изключва при свързване на камкордера към компютъра. Моля, преминете към следващата стъпка.
  Ако LCD екранът на камкордера не се изключи, опитайте един от следните методи:
  • Разкачете USB кабела от камкордера и го свържете отново.
  • Ако има друг свободен USB терминал на компютъра, включете USB кабела към този терминал.
 8. След като потвърдите това, щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера]. В прозореца за надстройка се появява Фигура 1, а Фигура 2 се появява на LCD екрана на камкордера.
  Забележка: От тук нататък не изключвайте камкордера, докато надстройката не завърши.

  Фигура 1


  Фигура 2


 9. След потвърждение на екраните на Фигура 1 и 2, щракнете върху Next [Напред]. Текущата версия и версията след надстройката се появяват в долната лява част на екрана. (Фигура 3)
 10. След като потвърдите, че Current Version [Текущата версия] е Ver.1 [версия 1] или Ver.2 [версия 2], щракнете върху Next [Напред].

  Ако Current version [Текущата версия] е Ver.3 [версия 3], не е необходимо да извършвате надстройка. Прекъснете USB връзката и натиснете Finish [Край] в съответствие със съобщението. Изключете камкордера, извадете пакета батерии и/или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете AC адаптера и включете камкордера.

  Фигура 3


 11. Появява се екранът на фигура 4.

  Фигура 4


 12. Натиснете центъра на бутона за управление, за да рестартирате камкордера.


  Забележка: Екранът се изключва, когато натиснете центъра на бутона за управление. Моля, преминете към следващата стъпка.

 13. Щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера].
 14. След рестартиране се потвърждава повторното свързване на камкордера и се появява екранът на Фигура 5.
 15. Щракнете върху Run [Изпълни], за да стартирате надстройката. При надстройката се появява линия за напредъка (приблизително 5 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте камкордера или изваждайте USB кабела по време на надстройката.

  Фигура 5


 16. След завършване на надстройката се появява екранът на Фигура 6. Щракнете върху Finish [Край] и извадете USB кабела.

  Фигура 6


 17. Изключете камкордера, извадете пакета батерии и/или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете AC адаптера и включете камкордера.

Стъпка 3 : Потвърдете, че версията на фърмуера на вашия камкордер е версия 03.

 1. Изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> Version [Версия] от камкордера.
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.

Стъпка 4 : Изтеглете ръководствата, описващи новите налични функции и начина на тяхното използване.

Всичките нови функции, описани в ръководствата по-долу, са включени в тази надстройка на фърмуера (вер. 03).

Информация за файл

Име на файла

 • NEX-VG10V3_Update1112a.dmg

Размер на файла

 • -