Относно това изтегляне

 • Възпроизвеждането на AAC формат * се поддържа без нужда от промяна на формата. (AAC файловите формати в SonicStage CP могат да бъдат прехвърлени без да се преобразуват в ATRAC формат).
 • Режим Artist Link Shuffle [Разбъркване на Artist Link] е добавен към Intelligent Shuffle [Интелигентно разбъркване].
 • Добавени са функциите за показване на часовник и календар. Ако използвате CONNECT Player или SonicStage CP, часовникът на устройството се синхронизира с компютъра, когато свържете устройството към софтуерното приложение.
 • Може да бъде избран скрийнсейвърът.
 • Подобрени функции на опционалния контролер (RM-MC35ELK).
  * Следните AAC файлове се поддържат от устройството:
  • AAC (Advanced Audio Coding)
  • Честота на квантоване: 11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48kHz
  • Скорост на предаване: 16 - 320 kbps, VBR (Променлива скорост на предаване) се поддържа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Авторски защитени AAC файлове не могат да се възпроизвеждат. Не е сигурно, дали всички AAC файлове могат да бъдат възпроизведени, дори и да отговарят на условията по-горе.

Модифицирана функция:

 • Редът на сортиране е базиран на номера на записа в албума, а не на азбучен ред, когато изберете Artist ALL [Всички изпълнители] от дървото Artist [Изпълнител] на търсенето в List [Списък].
 • Променена е анимацията, която се появява при достъп до HDD.
 • Зануляването на информацията за подновяване на записа е забранено по време на презареждане.

Засегнати модели:

Мрежов WALKMAN NW-А3000 с версия на фърмуера до 2.01.

Важна забележка:

Щракнете върху бутон + , за да прочетете процедурата за изтегляне и инсталиране.

Прочетете отказа от отговорност в края на страницата и щракнете върху бутон Изтегли, за да инсталирате програмата.

Инсталиране

Моля, следвайте процедурата по-долу, за да научите версията на фърмуера инсталирана на вашия NW-A3000 WALKMAN:
 1. Натиснете и задръжте бутон BACK [Назад], докато се появи меню Home [Начално меню].
 2. Press settings [Настройки] ,(нагоре) / (надолу) / (наляво) / (надясно), за да изберете(конфигуриране) и тогава натиснете (възпроизвеждане).
 3. Press (нагоре) / (надолу) до (Unit information) [Информация за устройството] и след това натиснете (възпроизвеждане).
 4. Проверете версията на фърмуера
  • Създайте следната папка на вашето C:\ устройство: : FWUP
  • Прочетете отказа от отговорност в края на страницата и щракнете върху
   Изтегли, за да изтеглите програмата:

   NW-A3000_V3_00.exe - 6 038 Kb .
  • Следвайте инструкциите на екрана, за да запазите програмата в C:\FWUP
  • Проверете дали изтегленият файл е 6 038 Kb. Ако размерът на файла е различен, повторете стъпките за изтегляне.
Процедура на надстройка

След като изтеглянето завърши, моля следвайте стъпките по-долу, за да надградите програмата.

Преди да актуализирате фърмуера, върнете всички музикални файлове и файлове с данни на устройството към компютъра. След актуализация на фърмуера използването на музикални файлове и файлове с данни на устройството може да е невъзможно. Sony не носи отговорност за музикални файлове и файлове с данни, които не могат да бъдат запазени на вашия компютър поради актуализацията.

 1. Свържете устройството към компютъра.
 2. Щракнете върху Start [Старт] в областта със задачите и изберете Run[Изпълни]. Ще се появи диалоговият прозорец Run [Изпълни].
 3. Отидете дo C:\FWUP\NW-A3000_V3_00.exe в текстовото поле Open [Отвори] и щракнете OK. Програмата ще стартира.
 4. Следвайте следните изображения от екран

  *Ако се появи "Charge the device before performing the software update." [Заредете устройството преди да извършите актуализация на софтуера] това означава, че батерията се нуждае от зареждане. След това, актуализирайте фърмуера отново. 5. Приемете лицензното споразумение и натиснете Next [Напред]. 6. Свържете NW-A3000 към вашия компютър и натиснете OK. 7. Затворете всички програми на компютъра и натиснете OK. 8. Щракнете върху OK, за да стартирате процеса на надстройка. 9. Извадете вашето USB устройство от компютъра и натиснете OK 10. След няколко секунди фърмуерът на устройството ще се актуализира автоматично. След това устройството ще се рестартира. Щракнете върху OK.
След надстройката

Моля, потвърдете версията след успешното инсталиране на програмата за надстройка със стъпките по-горе. Програмата за надстройка е успешна, ако на екрана се покаже "3.00".

Моля, приемете Отказа от отговорност по-долу, за да започнете изтеглянето

Информация за файл

Име на файла

 • NW-A3000_V3_00.exe

Размер на файла

 • -