Относно това изтегляне

При презареждане с USB AC адаптер за презареждане или чрез компютър, който е в режим на готовност или хиберниране, батерията може да трае по-кратко време.

След появяване на NO DATABASE [Няма база данни] или NO DATA [Няма данни] устройството може да не бъде разпознато от компютъра, към който е свързано.

Допълнителна функция:

Възможност за поддръжка на WMA формат.

Засегнати модели:

Мрежов WALKMAN NW-А608 с версия на фърмуера 1.0 и 1.1.

Важна забележка:

Щракнете върху бутон + , за да прочетете процедурата за изтегляне и инсталиране.

Прочетете отказа от отговорност в края на страницата и щракнете върху бутон Изтегли, за да инсталирате програмата.

Инсталиране

Моля, следвайте процедурата по-долу, за да научите версията на фърмуера, инсталирана на вашия NW-A608 WALKMAN:
 1. Натиснете и задръжте бутон DISP/FUNC [Дисплей/Функция], докато се появи меню Function [Функция].
 2. Завърете превключвателя, за да изберете Music Library [Музикална библиотека] и натиснете бутон(PLAY/STOP) [Възпроизвеждане/Спиране].
 3. Натиснете и задръжте бутон SEARCH/MENU [Търсене/Меню] в спряно състояние, докато се появи меню Setting [Настройка].
 4. Завъртете превключвателя, за да изберете Advanced Menu [Меню за разширени настройки] и натиснете бутон(PLAY/STOP) [Възпроизвеждане/Спиране].
 5. Завъртете превключвателя, за да изберете Information [Информация] и натиснете бутон (PLAY/STOP) [Възпроизвеждане/Спиране].
 6. Потвърдете версията на фърмуера при опция [4:] като завъртите превключвателя.
  • Създайте следната папка на вашето C:\ устройство: FWUP
  • Прочетете отказа от отговорност в края на страницата и щракнете върху
   Изтегли, за да изтеглите програмата:

   NW-A600_V2_0.exe - 6.55 MB.
  • Следвайте инструкциите на екрана, за да запазите програмата в C:\FWUP
  • Проверете дали изтегленият файл е 6.55 MB. Ако размерът на файла е различен, повторете стъпките за изтегляне.
Процедура на надстройка

След като изтеглянето завърши, моля следвайте стъпките по-долу, за да надградите програмата.

 1. Потвърдете, че има поне 3Mb свободно пространство на вашия NW-A608 Walkman, преди да стартирате надстройката.
 2. Свържете устройството към компютъра.
 3. Затворете всички програми на компютъра.
 4. Щракнете върху Start [Старт] в областта със задачите и изберете Run[Изпълни]. Ще се появи диалоговият прозорец Run [Изпълни].
 5. Отидете дo C:\FWUP\NW-A600_V2_0.exe в текстовото поле Open [Отвори] и щракнете OK. Програмата ще стартира.
 6. Следвайте следните изображения от екран

  *Не изваждайте USB кабела по време на надстройка.

  *По време на надстройка връзката се контролира автоматично и индикацията USB Connect [USB свързване] е изключена при този контрол. На някои компютри може да се появи съобщение USB Disconnect [USB не е свързано]. 7. Приемете лицензното споразумение и натиснете Next [Напред]. 8. Свържете NW-A608 към вашия компютър и натиснете OK. 9. Затворете всички програми на компютъра и натиснете OK. 10. Щракнете върху OK, за да стартирате процеса на надстройка. 11. Процесът на надстройка се извършва. 12. Фърмуерът е бил актуализиран успешно, натиснете Finish [Край].
След надстройката

Моля, потвърдете версията след успешното инсталиране на програмата за надстройка със стъпките по-горе. Програмата за надстройка е успешна, ако на екрана се покаже "2.0".

Моля, приемете Отказа от отговорност по-долу, за да започнете изтеглянето.

Информация за файл

Име на файла

 • NW-A600_V2_0.exe

Размер на файла

 • -