Приложими модели

 • NW-A805 с фърмуер версия 1.02 или по-стара
 • NW-A806 с фърмуер версия 1.02 или по-стара
 • NW-A808 с фърмуер версия 1.02 или по-стара

Подобрения

 • Понякога възпроизвеждането спира за момент, пет или шест секунди след започване на възпроизвеждането.

Системни изисквания

 • Операционна система

  • Windows® XP Media Center Edition 2005
  • Windows® XP Media Center Edition 2004
  • Windows® XP Media Center Edition
  • Windows® XP Professional (SP2 или по-нов)
  • Windows® XP Home Edition (SP2 или по-нов)
  • Windows® 2000 Professional (SP 3 или по-нов)
  • Windows Vista® Ultimate
  • Windows Vista® Business
  • Windows Vista® Home Basic
  • Windows Vista® Home Premium
   Забележка: Не се поддържат 64-битови операционни системи.
 • Компютър

  • CPU: Pentium® III 450MHz или по-бърз
  • Памет: 128MB или повече
  • Резолюция на дисплея: 800 x 600 пиксела (препоръчва се 1024 x 768 пиксела)
  • Цвят на дисплея: Богат цвят (16 бита) или повече

Инсталиране

Преди да изтеглите този драйвер е необходимо да влезете в системата като компютърен администратор.

Забележка: Ползващите Windows Vista ще бъдат подканени да натиснат Continue [Продължи], за да продължат с инсталирането на актуализиращата програма, когато се появи съобщение "Windows needs your permission to continue" [Windows се нуждае от позволението ви да продължи] в диалоговия прозорец User Account Control [Контролиране на потребителски акаунт].

 1. Първо потвърдете версията на фърмуера на вашия WALKMAN:

  1. Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME [Назад/Начално], докато се появи HOME [Начално меню].
  2. Натиснете ///, изберете и след това натиснете
  3. Натиснете ///, изберете Common settings [Общи настройки] и след това натиснете
  4. Натиснете ///, изберете Unit information [Информация за устройството] и след това натиснете
  5. Потвърдете модела и версията на фърмуера.
 2. Създайте следната папка на вашето C устройство: NW_update
 3. Щракнете върху Изтегли в долната част на страницата, за да започнете изтеглянето
 4. Щракнете върху Save [Запази] и изберете следната папка: C:\NW_update
 5. Свържете вашият WALKMAN и компютъра с USB кабела.
 6. След завършване на изтеглянето, отидете до: C:\NW_update и проверете дали изтегленият файл (NW-A800_V1_03.exe) е с размер 10 407 KB. Ако размерът на файла е различен, изтеглете го отново.

Инсталиране

 1. Потвърдете, че вашият WALKMAN има поне 15 MB празно пространство.

 2. Уверете се, че сте архивирали цялото съдържание на вашия WALKMAN.

 3. Затворете всички програми на компютъра. Проверете областта за задачите за отворени програми, преди да продължите.

 4. Свържете вашият WALKMAN и компютъра с USB кабела.

 5. Натиснете бутон RESET [Зануляванe] със заострен предмет.

 6. Щракнете двукратно върху изтегления актуализиращ файл NW-A800_V1_03.exe.

 7. Следвайте съобщенията от екрана.

  Забележка:НЕ ИЗВАЖДАЙТЕ КАБЕЛА НА WALKMAN ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. По време на процеса, съобщението USB CONNECT [Свързване чрез USB] може да не се появи на екрана на вашия WALKMAN или да се появи USB DISCONNECT [Изваден USB кабел]. Това е нормално.

 8. След края на актуализацията ще се появи съобщение. Щракнете върху "Finish" [Край].

Въпроси и отговори

Появява се следното съобщение: The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device. [Актуализиращият файл не може да бъде прехвърлен, защото няма достатъчно пространство на устройството.]

Изтрийте ненужните данни от вашия WALKMAN, така че да освободите поне 15 MB пространство.

Появява се следното съобщение:

След актуализирането

Проверете дали версията на фърмуера е 1.03

 1. Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME [Назад/Начално], докато се появи HOME [Начално меню].
 2. Натиснете ///, изберете и след това натиснете
 3. Натиснете ///, изберете Common settings [Общи настройки] и след това натиснете
 4. Натиснете ///, изберете Unit information [Информация за устройството] и след това натиснете

Информация за файл

Име на файла

 • NW-A800_V1_03.exe

Размер на файла

 • 10.16 Mb