Относно това изтегляне

За притежателите на Walkman, ние предлагаме услуга за изтегляне на "Програма за актуализация на фърмуер за NWD-B103F/NWD-B105F".
Ние предлагаме актуализация на фърмуерa до най-новата версия 1.3 за NWD-B103F/NWD-B105F. Моля, прочетете внимателно следните инструкции.

Подобрения

Тази програма разрешава следния проблем:

 • Датата 31-ви декември през високосните години не се показва правилно или не може да бъде зададена правилно.

Продукти, за които е предназначена

Следват продуктите, за които е предназначена тази услуга, чиято версия на фърмуера трябва да е 1.2 или по-стара.

Как да потвърдите модела и версията на фърмуера

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да потвърдите модела и версията на фърмуера.

 1. Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME [Назад/Начално], докато се появи HOME [Начално меню].
 2. Натиснете бутон / , за да изберете (Настройки) и след това натиснете бутон.
 3. Натиснете бутон / , за да изберете Information [Информация] и след това натиснете бутон , за да потвърдите.
  Потвърдете модела и версията на фърмуера.

Необходима компютърна среда

Операционна система

 • Windows Vista® Ultimate
 • Windows Vista® Business
 • Windows Vista® Home Premium
 • Windows Vista® Home Basic
 • Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows® XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows® XP Media Center Edition (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows® XP Professional (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows® XP Home Edition (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows® 2000 Professional (Service Pack 4 или по-нов)
  (64-битовата версия на операционна система не се поддържа.)

Изисквания към хардуераCPU: Pentium III 400MHz или по-бърз (препоръчва се Pentium lll 800MHz или по-бърз за ползващите Windows Vista)
Памет: 128MB или повече (за Windows Vista се препоръчват 512MB или повече).
Дисплей: 800 x 600 пиксела или повече (препоръчва се 1024 x 768 или повече)
Цвят на дисплея: Богат цвят (16 бита) или повече

Преди изтегляне

 • За използващите Windows ХР/Windows XP  При изтегляне на програмата и актуализиране на фърмуера, влезте с потребителското име на администратор или всяко име, което принадлежи на администратора.
  Ако използвате Windows Vista ще се появи съобщение "Windows needs your permission to continue" [Windows се нуждае от вашето позволение, за да продължи] в диалоговия прозорец User Account Control [Контролиране на потребителски акаунт]. Натиснете Continue [Продължи], за да продължите и следвайте инструкциите.
 • За ползващите Windows 2000  Влезте в компютъра с акаунт на администратор или групов акаунт на администратор при изтеглянето на програмата и актуализирането на фърмуера.
  Забележка: Service Pack 4 или по-нов се поддържа в Windows® 2000 Professional.

Инсталиране

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да изтеглите програмата.

 1. Създайте папка с име "FWUP" на C устройството на вашия компютър, за да запазите изтегления файл на твърдия диск.
 2. Изтеглете следния файл, който е подходящ за вашия модел в папката, създадена при стъпка 1:

  Име на модел:NWD-B103F/NWD-B105F
  Име на файл:NWD-B100F_V1_3.exe
  Размер на файла:3 447 KB
 3. След приключване на изтеглянето, изберете Views [Преглед]-Details [Детайли] в Explorer, за да проверите размера на избрания файл. Ако размерът на файла не съответства на цифрата по-доре, опитайте да изтеглите файла отново.

Щракнете върху Изтегли по-долу, за да изтеглите програмата за актуализация след прочитане на инструкциите. Тогава ще се появи диалогов прозорец и изтеглянето ще започне. Следвайте инструкциите от диалоговия прозорец, който се появява на екрана.

Процедура на актуализиране

След като изтеглянето завърши, следвайте стъпките по-долу, за да актуализирате програмата.

Забележка:

Моля, прехвърлете предварително всички записи и данни от устройството към компютъра, защото записите и данните могат да се изгубят при актуализацията, ако те останат в устройството. Ние не носим отговорност в случай на изтриване или повреда на записите и данните при тази актуализация.

Преди актуализирането

 1. Свържете устройството към компютъра.
 2. Създайте папка на вашия твърд диск и запазете всички записи и данни от плеъра в компютъра.

Започнете актуализирането

 1. Затворете всички програми на в Windows и разкачете плейъра от компютъра.
  Забележка: Ако други цифрови музикални плейъри са свързани към компютъра, разкачете ги.
 2. Използващите Windows Vista: Щракнете върху Start [Старт] в лентата със задачите и изберете All Programs [Всички програми]-Accessory [Принадлежности].
  Притежатели на Windows XP/Windows 2000: Щракнете върху Start [Старт] в лентата със задачите и изберете Run...[Изпълни...].
  Ще се появи диалоговият прозорец RUN [Изпълни].
 3. Въседете "C:\FWUP\NWD-B100F_V1_3.exe" в текстовото поле "Open" [Отвори] и щракнете OK.
  Програмата ще стартира.
 4. Потвърдете текущата/актуализираната версията на фърмуера.
  Забележка: Ако изберете "Format Data Area" [Форматирай мястото за данни] в Download options [Опции при изтегляне] плейърът се форматира и всички записи и данни се изтриват при актуализацията. Уверете се, че сте съхранили всички необходими файлове на вашия компютър.
 5. Натиснете Start.
  Забележка: Моля, не разкачвайте устройството от компютъра по време на актуализация.
 6. Когато се появи съобщението, че актуализирането е приключило, щракнете върху бутон Close [Затвори].
 7. Прехвърлете отново всички записи и данни, които сте запазили на твърдия диск, към плейъра.

След актуализирането

Моля, потвърдете версията след успешното инсталиране на програмата за актуализиране със стъпките от раздел "Как да потвърдите модела и версията на фърмуера" по-горе.
Програмата за актуализация е успешна, ако на екрана се покаже "1.3".

Ако версията не е правилна, или ако актуализацията е неуспешна, изберете Format Data Area [Форматирай мястото за данни] в Download Options [Опции при изтегляне], обяснено в стъпка 4 от Започнете актуализацията и опитайте да актуализирате отново.
Забележка: Ако изберете Format Data Area [Форматирай мястото за данни] в "Download Options" [Опции при изтегляне] плейърът се форматира и всички записи и данни се изтриват при актуализацията. Уверете се, че сте съхранили всички необходими файлове на вашия компютър преди актуализацията.

Информация за файл

Име на файла

 • NWD-B100F_V1_3.exe

Размер на файла

 • 3.37 Mb