Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • NW-E393 / NW-E394 / NW-E395

Относно това изтегляне

 • Име: Актуализация на фърмуер 1.01 за NW-E393 / NW-E394 / NW-E395
 • Дата на издаване: 21-10-2016
 • Размер на файла: 7.71 MB(8 089 285 байта)
 • Трябва ли да изтегля? Тази актуализация не е необходима ако вашият Walkman вече е бил актуализиран до версия на фърмуера 1.01 от функцията за автоматична актуализация на фърмуера.
  Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:
  1. Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME (Назад/Начало), докато се появи началното меню.
  2. Изберете (Settings) (Настройки), [Common Settings] (Общи настройки) и [Unit Information] (Информация за устройството).
  3. Проверете модела и версията на фърмуера
 • Предимства и подобрения:
  • Функцията за разбъркано възпроизвеждане е подобрена
  • Други подобрени функции

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима с най-често използваните версии на Macintosh:

 • macOS 10.13 - 10.15
Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима със следния хардуер:

 • Процесор:
  • 1 GHz или повече
 • Памет:
  • 1 GB или повече (32-битова)/2 GB (64-битова)

Изтегляне

Преди да направите надстройка

След актуализацията фърмуерът не може да бъде върнат на по-ранна версия.

Моля, прехвърлете предварително всички данни от устройството към компютъра, защото данни, останали в устройството, могат да бъдат изгубени при актуализацията.
Не можем да дадем гаранция, че пистите или данните няма бъдат повредени или изтрити при тази актуализация.

За надстройката са нужни около 30 MB празно пространство на устройството. Моля, проверете дали количеството свободно пространство е достатъчно.

Ако няма достатъчно свободно пространство на вградената флаш памет, прехвърлете всички ненужниданни обратно на компютъра, за да увеличите свободното пространство.

Инсталиране

Влезте в компютъра като администратор

 1. Изтеглянето на програмата за актуализация започва, след като натиснете бутона „Download“ (Изтегляне) в края на това съобщение.
 2. След завършване на изтеглянето свържете вашия Walkman към компютъра си чрез предоставения USB кабел.
 3. Затворете всички други програми на компютъра си
 4. Щракнете двукратно върху записания файл и следвайте екранните инструкции.
  Моля, не разкачвайте устройството от компютъра по време на надстройката.
  Бележка за потребители на macOS 10.15: При първото стартиране на инструмента за актуализиране на macOS 10.15 се показва съобщение ["Software Update Tool" would like to access files on a removable volume] ("Инструментът за актуализация на софтуера" иска да получи достъп до файлове на подвижен том.). Ако щракнете върху [OK], започва актуализацията. Ако щракнете върху [Don’t Allow] (Да не се позволява), ще се покаже грешка и актуализацията ще бъде неуспешна.
 5. Когато се появи съобщението, че надстройката е приключила, щракнете върху бутон [Finish] (Готово).

След актуализацията, моля, проверете дали новата версия е инсталирана успешно, като следвате стъпките в раздела „Трябва ли да изтегля?“ в горната част на тази страница.

Ако показвания номер на версията на фърмуера е „1.01“, надстройката е била успешна.