Относно това изтегляне

Функциите Search [Търсене] или Shuffle/Repeat [Разбъркване/Повторение] на определен брой NW-E403/NW-E405/NW-E407/ мрежови WALKMAN устройства може да не работят правилно при някои условия.

За да разрешим този проблем, ние предоставяме актуализация на фърмуера.

Допълнителна функция:

Добавена е нова функция Clock [Часовник] към тази актуализация (Clock 2) [Часовник 2]. Вижте картинката по-долу:

Засегнати модели:

Важна забележка:

Щракнете върху бутон + , за да прочетете процедурата за изтегляне и инсталиране.

Прочетете отказа от отговорност в края на страницата и щракнете върху бутон Изтегли, за да инсталирате програмата.

Инсталиране

Моля, следвайте процедурата по-долу, за да научите версията на фърмуера инсталирана на вашия NW-E403/NW-E405/NW-E407/ мрежов WALKMAN:

 1. Натиснете и задръжте бутон SEARCH MENU [Търсене / меню], докато се появи MENU [Меню].
 2. Идете до Advanced Menu [Меню за разширени настройки] и натиснете за потвърждение.
 3. Идете до Inormation [Информация] и натиснете
 4. Ако версията на фърмуера е 2.0, НЯМА НУЖДА ДА АКТУАЛИЗИРАТЕ ВЕРСИЯТА НА СВОЯ NW-E403/NW-E405/NW-E407/ мрежов WALKMAN. Натиснете NO [Не] и EXIT [Изход].
 5. Натиснете SEARCH MENU [Търсене/Меню], за да се върнете назад и да излезете от менюто.
 6. Ако версията на фърмуера е 1.0:

  • Създайте следната папка на вашето C:\ устройство: : WMFWUPG
  • Прочетете отказа от отговорност в края на страницата и щракнете върху
   Изтегли, за да изтеглите програмата:

   NW-E40X_V2_0C.exe - 2239 Kb (в зависимост от модела).
  • Следвайте инструкциите на екрана, за да запазите програмата в C:\WMFWUPG
  • Проверете дали изтегленият файл е 2239 Kb. Ако размерът на файла е различен, повторете стъпка b.

  Преди да продължите, потвърдете, че сте архивирали всички данни от вашия NW-E403/NW-E405/NW-E407/ мрежов WALKMAN на вашия компютър и сте освободили поне 3MB памет на вашия мрежов WALKMAN.

  За да архивирате данните, прочетете информацията по-долу. 7. Затворете всички програми на компютъра. (Ако опцията Run SonicStage automatically when an ATRAC Audio Device is connected [Изпълни SonicStage автоматично при поставяне на ATRAC аудио устройство] е активирана, дезактивирайте я в SonicStage.)
 8. На компютъра идете до папка C:\ WMFWUPG и щракнете двукратно върху NW-E40X_V2_0C.exe в зависимост от вашия модел.
 9. Щракнете върху Unzip [Разархивирай], за да декомпресирате всички файлове в папка C:\ WMFWUPG 10. Щракнете върху Close [Затвори], за да излезете и свържете мрежовия WALKMAN за надстройка.
 11. Отворете папката, която се съдържа в папка C:\ WMFWUPG и щракнете двукратно върху FWUpdater.exe; следвайте инструкциите от екрана.
 12. Не изваждайте USB кабела, дори ако USB Connect не се покаже на вашия мрежов WALKMAN или вашият компютър покаже, че няма свързано USB устройство.
 13. Когато процедурата завърши, натиснете Finish [Край].
 14. Извадете USB кабела от вашия мрежов WALKMAN и потвърдете версията на фърмуера като повторите стъпка 1. Версията трябва да е 2.0
 15. Проверете дали актуализацията е завършила.

Моля, приемете Отказа от отговорност по-долу, за да започнете изтеглянето

Информация за файл

Име на файла

 • NW-E40X_V2_0C.exe

Размер на файла

 • 2.19 Mb