Относно това изтегляне

Важна забележка: Определен брой NW-HD5 мрежови WALKMAN устройства може да спрат да реагират при стартиране в специфични условия. За да разрешим този проблем, ние предоставяме актуализация на фърмуера до версия 1.2 за мрежов WALKMAN с твърд диск NW-HD5.

Продукти, за които е предназначена

 • Мрежов WALKMAN с твърд диск NW-HD5 с версия на фърмуера 1.1 или по-стара.

Инсталиране

Моля, прочетете внимателно следните инструкции, за да инсталирате фърмуера правилно.

За да научите версията на фърмуера, инсталирана на вашия NW-HD5, следвайте процедурата по-долу:
 1. Свържете NW-HD5 към ел. мрежа.
 2. Натиснете и задръжте бутон SEARCH MENU [Търсене / меню], докато се появи MENU [Меню].
 3. Идете до Options [Опции] и натиснете
 4. Идете до Initialize System [Инициализиране на системата] и натиснете
 5. Идете до Update Firmware [Актуализация на фърмуера] и натиснете
 6. Ако версията на фърмуера е 1.2:
  НЯМА НУЖДА ДА АКТУАЛИЗИРАТЕ ВЕРСИЯТА НА СВОЯ NW-HD5.
 7. Ако версията на фърмуера е 1.1 или по-стара:

  • Създайте следната папка на вашето C:\ устройство: HDFWUPG
  • Прочетете отказа от отговорност в края на страницата и щракнете върху бутон Изтегли, за да изтеглите NW_HD5.BIN - 1584Kb.
  • Следвайте инструкциите на екрана, за да запазите програмата в C:\HDFWUPG
  • Проверете дали изтегленият файл е 1584Kb. Ако размерът на файла е различен, повторете стъпка b.

  Преди да продължите, потвърдете, че сте архивирали всички данни от NW-HD5 на вашия компютър.

  За да архивирате данните, прочетете информацията по-долу. 8. Затворете всички програми на компютъра.
 9. Свържете NW-HD5 и компютъра със специално предоставения USB кабел.
 10. Копирайте файла NW_HD5.BIN , съдържащ се в C:\HDFWUPG на вашия компютър, в NWHD5 с Windows Explorer.
 11. Затворете Windows Explorer и извадте USB кабела от NW-HD5.
 12. Натиснете и задръжте бутон SEARCH MENU [Търсене / меню], докато се появи MENU [Меню].
 13. Идете до Options [Опции] и натиснете
 14. Идете до Initialize System [Инициализиране на системата] и натиснете
 15. Идете до Update Firmware [Актуализация на фърмуера] и натиснете
 16. Когато се появи следното съобщение Are you sure you want to update firmware? [Искате ли да актуализирате фърмуера?], натиснете YES [Да].
 17. Ще се появи следното съобщение: Updating firmware [Актуализация на фърмуерa]. Докато актуализацията не завърши, не изпълнявайте никакви операции. Устройството ще се рестартира автоматично след завършване на актуализацията (прибл. 30 секунди).
 18. Проверете дали актуализацията е завършила. Проверете дали версията на вградения софтуер е 1.2, както беше описано в стъпка 1.
 19. Свържете отново NW-HD5 и компютъра със специално предоставения USB кабел. Изтрийте C:\HDFWUPG от вашия компютър и NW_HD5.BIN от вашия NW-HD5.
 20. Проверете дали актуализацията е завършила.

Моля, приемете Отказа от отговорност по-долу, за да започнете изтеглянето (1584Kb)

Информация за файл

Име на файла

 • NW_HD5.BIN

Размер на файла

 • 1.55 Mb