Относно това изтегляне

За притежателите на NWZ-A826/A828/A829 WALKMAN, ние предлагаме услуга за изтегляне на програма за актуализация на фърмуера.
Моля, прочетете внимателно следните инструкции.

Дата на разпространение

 • 12/11/2009

Устройства, за които е предназначена

 • NWZ-A826/A828/A829 серии WALKMAN с версия на фърмуера 1.01 и по-стара.

Коригирани проблеми

Когато се използва в комбинация със следните продукти:

* HDD мрежова аудио система; NAS-SC500PK
* Микро HI-FI компонентна система; CMT-LX50WMR
* Кредъл аудио система; CPF-NW001
* Активна акустична система; SRS-NWGU50, SRS-NWGM30, SRS-NWZ10
* Bluetooth аудио трансмитер; WLA-NWB1

Следните симптоми ще бъдат коригирани: когато WALKMAN е свързан към едно от устройствата, изброени по-горе и техните дистанционни управления се използват за контролиране на WALKMAN, звукът може да се усили.

Как да потвърдите модела и версията на фърмуера

 1. Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME [Назад/Начално], докато се появи HOME [Начално меню].
 2. Натиснете бутон , за да изберете(Настройки) и след това натиснете бутон .
 3. Натиснете бутон , за да изберете Common Settings [Общи настройки] и след това бутон .
 4. Натиснете бутон , за да изберете Unit Information [Информация за устройството] и тогава изберете бутон .
  Потвърдете модела и версията на фърмуера.

Изисквания към компютърната среда

Операционна система

 • Windows Vista® Ultimate
 • Windows Vista® Business
 • Windows Vista® Home Premium
 • Windows Vista® Home Basic
 • Windows Vista® 64 бита
 • Windows® XP Professional (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows® XP Home Edition (Service Pack 2 или по-нов)

Хардуер

 • CPU: Pentium 4 1.0GHz или по-бърз
 • Памет: 512MB или повече
 • Резолюция на дисплея: 800 x 600 пиксела или повече (препоръчва се 1024 x 768 или повече)
 • Цвят на дисплея: Богат цвят (16 бита) или повече

Преди изтегляне

Влезте във вашия компютър с администраторски права.
Ако имате Windows Vista на компютъра може да се появи следното съобщение: "Windows needs your permission to continue". [Windows се нуждае от вашето позволение, за да продължи] Натиснете Continue [Продължи], за да продължите и следвайте инструкциите на екрана.

Инсталиране

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да изтеглите програмата.

 1. Създайте папка с име "FWUP" на C устройството на вашия компютър, за да запазите изтегления файл.
 2. Преди изтегляне, приемете общите условия в края на тази страница.
 3. Изтеглете следния файл в папката, създадена при стъпка 1.
  NWZ-A820series_V1_02.exe (12 278 KB)
 4. След като изтеглянето завърши, проверете дали файлът е с правилния размер: отворете Windows Explorer и проверете дали размерът на файла е 12 278KB. Ако размерът на файла е различен, изтеглете го отново.

Процедура на актуализиране

След като изтеглянето завърши, следвайте стъпките по-долу, за да актуализирате програмата.

Забележка:

За актуализацията са нужни около 25MB празно пространство в WALKMAN

Препоръчваме ви да архивирате всички данни (музика и файлове) във вашия WALKMAN на компютъра преди да продължите с актуализацията.

 1. Свържете вашия WALKMAN към компютъра.
 2. Затворете всички други програми в Windows.
  Ако Content Transfer стартира автоматично, затворете го, а така също и всички отворени програми в Windows.
 3. Отидете до папката FWUP на C устройството на вашия компютър. Щракнете двукратно върху файл NWZ-A820series_V1_V02.exe. Актуализиращата програмата ще стартира.
 4. Следвайте инструкциите на екрана и не разкачвайте своя WALKMAN от компютъра преди завършване на актуализацията, въпреки че понякога на вашия компютър може да се появят съобщения да извадите USB кабела.
 5. В края на процеса на актуализация се появява съобщението, че актуализацията е завършена. Щракнете върху Finish [Край]. Вашият WALKMAN е актуализиран.

Грешки, които могат да се получат по време на процеса на актуализация

 • В случай, че на екрана на компютъра се появи следното съобщение: "The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device." [Актуализиращият файл не може да бъде прехвърлен, защото няма достатъчно пространство на устройството]  Изтрийте няколко песни или файлове в WALKMAN или ги прехвърлете на компютъра, така че наличното дисково пространство да е повече от 25MB.
 • В случай, че на екрана на компютъра се появи следното съобщение: "The software update of the NWZ-A826 (or NWZ-A828, NWZ-A829) device to version 1.02 timed out." [Софтуерната актуализация на NWZ-A826 (или NWZ-A828, NWZ-A829) устройството до версия 1.02 е изтекла."  Актуализацията може да е била неуспешна. Щракнете върху Finish [Край]. Следвайте Процедура за актуализация и опитайте да актуализирате отново.

Сега вече актуализацията е завършена.

Потвърдете, че вашият WALKMAN е актуализиран успешно като проверите версията на фърмуера:

 1. Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME [Назад/Начално], докато се появи HOME [Начално меню].
 2. Натиснете бутон , за да изберете(Настройки) и след това натиснете бутон .
 3. Натиснете бутон , за да изберете Common Settings [Общи настройки] и след това бутон .
 4. Натиснете бутон , за да изберете Unit Information [Информация за устройството] и тогава изберете бутон .
  Потвърдете модела и версията на фърмуера.

Информация за файл

Име на файла

 • NWZ-A820series_V1_02.exe

Размер на файла

 • 11.99 Mb