Относно това изтегляне

За притежателите на Walkman серия B, ние предлагаме услуга за изтегляне на "Програма за актуализация на фърмуер за NWZ-B133/NWZ-B135/NWZ-B133F/NWZ-B135F".

Ние предлагаме актуализация на фърмуер до най-новата версия 1.01 за NWZ-B133/NWZ-B135/NWZ-B133F/B135F. Моля, прочетете внимателно следните инструкции.

Продукти, за които е предназначена

Следват продуктите, за които е предназначена тази услуга, чиято версия на фърмуера трябва да е 1.00 или по-стара.

Коригирани проблеми

С продуктите по-горе клиентите могат да срещнат следните симптоми. Тези симптоми ще бъдат коригирани с актуализацията на фърмуера.

 • Може да се получи времево прескачане от няколко секунди при възпроизвеждане на звукови файлове или FM радио програми.
 • Устройството може да не работи правилно, ако се използва с автомобилните уредби Sony чрез USB кабел.

Как да потвърдите модела и версията на фърмуера

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да потвърдите модела и версията на фърмуера.

 1. Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME [Назад/Начално], докато се появи HOME [Начално меню].
 2. Натиснете бутон / , за да изберете (Настройки) и след това натиснете бутон.
 3. Натиснете бутон / , за да изберете Information [Информация] и след това натиснете бутон , за да потвърдите.
  Потвърдете модела и версията на фърмуера.

Необходима компютърна среда

Операционна система

 • Windows Vista® Ultimate (Service Pack 1)
 • Windows Vista® Business (Service Pack 1)
 • Windows Vista® Home Premium (Service Pack 1)
 • Windows Vista® Home Basic (Service Pack 1)
 • Windows® XP Professional (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows® XP Home Edition (Service Pack 2 или по-нов)
  (64-битовата версия на операционна система не се поддържа.)

Изисквания към хардуераCPU: Pentium III 300MHz или по-бърз (препоръчва се Pentium lll 800MHz или по-бърз за ползващите Windows Vista)
Памет: 64MB или повече (за Windows Vista се препоръчват 512MB или повече).
Дисплей: 800 x 600 пиксела или повече (препоръчва се 1024 x 768 или повече)
Цвят на дисплея: Богат цвят (16 бита) или повече

Преди изтегляне

 • При изтегляне на програмата и актуализиране на фърмуера, влезте с потребителското име на администратор или всяко име, което принадлежи на администратора.
  Ако използвате Windows Vista ще се появи съобщение "Windows needs your permission to continue" [Windows се нуждае от вашето позволение, за да продължи] в диалоговия прозорец User Account Control [Контролиране на потребителски акаунт]. Натиснете Continue [Продължи], за да продължите и следвайте инструкциите.

Инсталиране

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да изтеглите програмата.

 1. Създайте папка с име "FWUP" на C устройството на вашия компютър, за да запазите изтегления файл на твърдия диск.
 2. Изтеглете следния файл в папката, създадена при стъпка 1:

  NWZ-B130_V1_01.exe (3 159 KB)
 3. След приключване на изтеглянето, изберете Views [Преглед]-Details [Детайли] в Explorer, за да проверите размера на избрания файл. Ако размерът на файла не съответства на цифрата по-горе, опитайте да изтеглите файла отново.

След като прочетете тези инструкции, натиснете бутон Изтегли в долната част на тази страница. Тогава ще се появи диалогов прозорец и изтеглянето ще започне. Следвайте инструкциите от диалоговия прозорец, който се появява на екрана.

Процедура на актуализиране

След като изтеглянето завърши, следвайте стъпките по-долу, за да актуализирате програмата.

Забележка:

Моля, прехвърлете предварително всички записи и данни от устройството към компютъра, защото записите и данните могат да се изгубят при актуализацията, ако те останат в устройството. Ние не носим отговорност в случай на изтриване или повреда на записите и данните при тази актуализация.

Започнете актуализирането
 1. Затворете всички програми на в Windows и завършете всяка друга работа освен актуализацията.
  Забележка: Ако други цифрови музикални плейъри са свързани към компютъра, разкачете ги.
 2. Свържете устройството към компютъра.
  Забележка: Ако използвате лаптоп, дръжте AC адаптера, свързан към компютъра, за да сте сигурни, че батерията е заредена.
 3. Използващите Windows Vista: Щракнете върху Start [Старт] в лентата със задачите и изберете All Programs [Всички програми]-Accessory [Принадлежности].
  За изпозлващите Windows XP: Щракнете върху Start [Старт] в лентата със задачите и изберете Run...[Изпълни...]. Ще се появи диалоговият прозорец "Run..." [Изпълни].
 4. Въведете "C:\FWUP\NWZ-B130_V1_01.exe" в текстовото поле "Open" [Отвори] и щракнете OK.
  Програмата ще стартира.
 5. Потвърдете текущата/актуализираната версията на фърмуера.
 6. Когато се появи "Ready" [Готово] натиснете Start.
  Забележка: Моля, не разкачвайте устройството от компютъра по време на актуализация.
 7. Когато се появи съобщението, че актуализирането е приключило, щракнете върху бутон Close [Затвори].
Грешки по време на актуализацията

В стъпка 5, ако текущата версия на фърмуера е "0.00", затворете всички програми, инсталирани на компютъра (в това число и резидентните програми) и опитайте да актуализирате фърмуера отново.

След актуализирането

Моля, потвърдете версията след успешното инсталиране на програмата за актуализиране със стъпките от раздел "Как да потвърдите модела и версията на фърмуера" по-горе.
Програмата за актуализация е успешна, ако на екрана се покаже "1.01".

Информация за файл

Име на файла

 • NWZ-B130_V1_01.exe

Размер на файла

 • 3.08 Mb