Относно това изтегляне

За притежателите на Walkman серия E, ние предлагаме услуга за изтегляне на "Програма за актуализация на фърмуер за NWZ-E435F/E436F/E438F".
Ние предлагаме актуализация на фърмуер до най-новата версия 1.02 за NWZ-E435F/E436F/E438F. Моля, прочетете внимателно следните инструкции.

Устройства, за които е предназначена

Следват продуктите, за които е предназначена тази услуга, чиято версия на фърмуера трябва да е 1,01 или по-стара.

Продукти, за които е предназначенa

 • NWZ-E435F/E436F/E438F

Коригирани проблеми

С продуктите по-горе клиентите могат да срещнат следните симптоми. Тези симптоми ще бъдат коригирани с актуализацията на фърмуера.

 • Прикрепените файлове с информация за заглавие и албум не се показват правилно на устройството.
 • Устройството се изключва в определена точка при възпроизвеждане на MP4 файлове в Video Library [Видео библиотека].
 • Началото на видео файла прескача след няколко секунди при възпроизвеждане на WMV файлове в Video Library [Видео библиотека].
 • Понякога аудио с видео синхронизацията може да не се получи при възпроизвеждане на филми.

Как да потвърдите модела и версията на фърмуера

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да потвърдите модела и версията на фърмуера.

 1. Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME [Назад/Начално], докато се появи HOME [Начално меню].
 2. Натиснете бутон , за да изберете(Настройки) и след това натиснете бутон .
 3. Натиснете бутон , за да изберете Common Settings [Общи настройки] и след това бутон .
 4. Натиснете бутон , за да изберете Unit Information [Информация за устройството] и тогава изберете бутон .
  Потвърдете модела и версията на фърмуера.

Необходима компютърна среда

Необходима операционна система

 • Windows Vista® Ultimate (Service Pack 1 или по-нов)
 • Windows Vista® Business (Service Pack 1 или по-нов)
 • Windows Vista® Home Premium (Service Pack 1 или по-нов)
 • Windows Vista® Home Basic (Service Pack 1 или по-нов)
 • Windows® XP Professional (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows XP Home Edition (Service Pack 2 или по-нов)
  (64-битовата версия на операционна система не се поддържа.)

Изисквания към хардуераCPU: Pentium 4 1,0GHz или по-бърз
Памет: 512MB или повече
Дисплей: 800 x 600 пиксела или повече (препоръчва се 1024 x 768 или повече)
Цвят на дисплея: Богат цвят (16 бита) или повече

Преди изтегляне

При изтегляне на програмата и актуализиране на фърмуера, влезте с потребителското име на администратор или всяко име, което принадлежи на администратора.
Ако използвате Windows Vista® ще се появи съобщение "Windows® needs your permission to continue" [Windows се нуждае от вашето позволение, за да продължи] в диалоговия прозорец User Account Control [Контролиране на потребителски акаунт]. Натиснете Continue [Продължи], за да продължите и следвайте

Инсталиране

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да изтеглите програмата.

 1. Създайте папка с име "FWUP" на C устройството на вашия компютър, за да запазите изтегления файл на твърдия диск.
 2. Изтеглете следния файл в папката, създадена при стъпка 1.
  NWZ-E430F_V1_02.exe (6 700 KB)
 3. След приключване на изтеглянето, изберете Views [Преглед]-Details [Детайли] в Explorer, за да проверите размера на избрания файл. Ако размерът на файла не съответства на цифрата по-доре, опитайте да изтеглите файла отново.

След като прочетете тези инструкции, натиснете бутон Изтегли в долната част на тази страница. Изтеглянето ще започне. Моля, следвайте стъпките по-долу, за да изтеглите файла.

Процедура на надстройка

След като изтеглянето завърши, следвайте стъпките по-долу, за да актуализирате програмата.

Забележка:

За надстрояването са нужни около 20MB празно пространство.
Моля, прехвърлете предварително всички записи и данни от устройството към компютъра, защото записите и данните могат да се изгубят при актуализацията, ако те останат в устройството. Ние не носим отговорност в случай на изтриване или повреда на записите и данните при тази актуализация.

 1. Затворете всички програми на в Windows® и завършете всяка друга работа освен актуализацията.
  Забележка:Ако други цифрови музикални плейъри са свързани към компютъра, разкачете ги.
 2. Свържете устройството към компютъра.
  Забележка: Ако използвате лаптоп, дръжте AC адаптера, свързан към компютъра, за да сте сигурни, че батерията е заредена.
 3. За използващи Windows Vista®: Щракнете върху Start [Старт] в лентата със задачите и изберете All Programs [Всички програми]-Accessory [Принадлежности].
  За използващи Windows® XP: Щракнете върху Start [Старт] в лентата със задачите и изберете "Run..."[Изпълни...].
  Ще се появи диалоговият прозорец "Run..." [Изпълни].
 4. Въседете "C:\FWUP\NWZ-E430F_V1_02.exe" в текстовото поле "Open" [Отвори] и щракнете OK.
  Програмата ще стартира.
 5. Потвърдете текущата/актуализираната версията на фърмуера.
 6. Когато се появи "Ready" [Готово] натиснете Start.
  Забележка: Моля, не разкачвайте устройството от компютъра по време на актуализация.
 7. Когато се появи съобщението, че актуализирането е приключило, щракнете върху бутон Close [Затвори].

Грешки по време на актуализацията

 • В стъпка 5, ако текущата версия на фърмуера е "0.00", затворете всички програми, инсталирани на компютъра (в това число и програмите при стартиране) и опитайте да актуализирате фърмуера отново.

След надстройката

Моля, потвърдете версията след успешното инсталиране на програмата за актуализиране със следните стъпките от раздел Как да потвърдите модела и версията на фърмуера.

Програмата за актуализация е успешна, ако на екрана се покаже "1.02".

Информация за файл

Име на файла

 • NWZ-E430F_V1_02.exe

Размер на файла

 • 6.54 Mb