Относно това изтегляне

За притежателите на NWZ-E443/E444/E445 WALKMAN ние предлагаме услуга за изтегляне на програма за актуализация на фърмуера.
Моля, прочетете внимателно следните инструкции.

Дата на разпространение

 • 27/11/2009

Устройства, за които е предназначена

NWZ-E443/E444/E445 серии WALKMAN с версия на фърмуера 1.00.

Коригирани проблеми

Можете да срещнете следните проблеми:

 • Има вероятност да не можете да работите със своя WALKMAN при следните условия:
  • Когато "WALKMAN" е свързан към NAS-SC500PK или CMT-LX50WMR и функцията е зададена като [WM-PORT].
  • Когато BCR-NWU5 се разкачи от компютъра при свързване на "WALKMAN" към BCR-NWU5 чрез компютъра.

Тези симптоми ще бъдат коригирани с актуализацията на фърмуера.

Допълнителна функция

С актуализацията можете да получите достъп до нови функции:

 • Продуктите могат да бъдат използвани от компютри с инсталирана операционна система Windows 7.
  • Изданията на операционната система са "Home Basic", "Home Premium", "Professional" и "Ultimate".
  • Програмата "Content Transfer Ver.1.2", доставена с продуктите, не е съвместима с Windows 7. Ако използвате Windows 7 с тези продукти, моля изтеглете Content Transfer Ver.1.3.

Как да потвърдите модела и версията на фърмуера

 1. Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME [Назад/Начало], докато се появи HOME [Начално меню].
 2. Натиснете бутон , за да изберете(Настройки) и след това натиснете бутон .
 3. Натиснете бутон , за да изберете Common Settings [Общи настройки] и след това бутон .
 4. Натиснете бутон , за да изберете Unit Information [Информация за устройството] и тогава изберете бутон .
  Потвърдете модела и версията на фърмуера.

Изисквания към компютърната среда

Операционна система

 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 или по-нов)
 • Windows Vista Business (Service Pack 1 или по-нов)
 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 или по-нов)
 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 или по-нов)
 • Windows XP Professional (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows XP Home Edition (Service Pack 2 или по-нов)
  (Поддържа се 64 битова версия на операционна система за Windows 7 и Windows Vista.)

Хардуер

CPU:

 • Windows 7: Pentium lll 1GHz или по-бърз
 • Windows Vista: Pentium lll 800MHz или по-бърз
 • Windows XP: Pentium lll 450MHz или по-бърз

Памет:

 • Windows 7: 1GB или повече (32-битова версия на операционна система/ 2GB или повече (64-битова версия)
 • Windows Vista: 512MB или повече
 • Windows XP: 256MB или повече

Резолюция на дисплея: 800 x 600 пиксела или повече (препоръчва се 1024 x 768 или повече)
Цвят на дисплея: Богат цвят (16 бита) или повече

Преди изтегляне

При изтегляне на програмата и актуализиране на фърмуера, влезте с потребителското име на администратор или всяко име, което принадлежи на администратора.
Ако имате Windows Vista на компютъра може да се появи следното съобщение: "Windows needs your permission to continue". [Windows се нуждае от вашето позволение, за да продължи] В този случай натиснете Continue [Продължи], за да продължите и следвайте инструкциите на екрана.

Инсталиране

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да изтеглите програмата.

 1. Създайте папка с име "FWUP" на C устройството на вашия компютър, за да запазите изтегления файл.
 2. Преди изтегляне, приемете общите условия в края на тази страница.
 3. Изтеглете следния файл в папката, създадена при стъпка 1.
  NWZ-E440_V1_01.exe (9 339KB)
 4. Когато изтеглянето приключи, проверете дали файлът е с правилния размер: отворете Windows Explorer и проверете дали размерът на файла е 9 339KB. Ако размерът на файла е различен, изтеглете го отново.

Процедура на актуализиране

След като изтеглянето завърши, следвайте стъпките по-долу, за да актуализирате програмата.

Забележка:

За актуализацията са нужни около 50MB празно пространство в WALKMAN
Препоръчваме ви да архивирате всички данни (музика и файлове), съдържащи се на вашия WALKMAN, на компютъра преди да продължите с актуализацията.

 1. Свържете устройството към компютъра.
 2. Затворете всички други програми в Windows. Ако Content Transfer стартира автоматично, затворете го, а така също и всички отворени програми в Windows.
 3. Отидете до папката FWUP на C устройството на вашия компютър. Щракнете двукратно върху файл NWZ-E440_V1_01.exe.
 4. Актуализиращата програмата ще стартира.
 5. Следвайте инструкциите на екрана и не разкачвайте своя WALKMAN от компютъра преди завършване на актуализацията, въпреки че понякога може да се появи съобщение за разпадане на USB връзката на някои компютри.
 6. Появява се съобщението, че актуализирането е приключило. Щракнете върху Finish [Край]. Вашият WALKMAN е актуализиран.

Грешки, които могат да се получат по време на процеса на актуализация

 • Ако на екрана на компютъра се покаже "The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device" [Актуализиращият файл не може да бъде прехвърлен, защото няма достатъчно пространство на устройството],  Изтрийте няколко песни или файлове в WALKMAN или ги прехвърлете на компютъра, така че наличното дисково пространство да е повече от 50MB.
 • В случай, че компютърът покаже "The software update of the NWZ-E443 (or NWZ-E444/E445) device to version 1.01 timed out." [Софтуерната актуализация на NWZ-E443 (или NWZ-E444/E445) устройството до версия 1.01 е изтекла."  Актуализацията може да е била неуспешна. Щракнете върху Finish [Край]. Следвайте Процедура за актуализация и опитайте да актуализирате отново.

Сега вече актуализацията е завършена.Потвърдете, че вашият WALKMAN е актуализиран успешно като проверите версията на фърмуера:

 1. Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME [Назад/Начално], докато се появи HOME [Начално меню].
 2. Натиснете бутон , за да изберете(Настройки) и след това натиснете бутон .
 3. Натиснете бутон , за да изберете Common Settings [Общи настройки] и след това бутон .
 4. Натиснете бутон , за да изберете Unit Information [Информация за устройството] и тогава изберете бутон .
  Потвърдете модела и версията на фърмуера.

Информация за файл

Име на файла

 • NWZ-E440_V1_01.exe

Размер на файла

 • 9.12 Mb