Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • NWZ-E584
 • NWZ-E585

Относно това изтегляне

 • Име: Актуализация на фърмуера 1.02 за NWZ-E584 / E585
 • Дата на разпространение: 17-04-2014
 • Трябва ли да я изтегля?Тази актуализация не е необходима, ако вашият Walkman вече е бил актуализиран до версия на фърмуера 1.02 от функцията за автоматична актуализация на фърмуера.
  Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:
  1. Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME (Назад/Начало), докато се появи началното меню.
  2. Изберете (Настройки), [Common settings] (Общи настройки) и [Unit Inormation] (Информация за устройството).
  3. Потвърдете номера на модела и версията на фърмуера.
 • Ползи и подобрения:
  • Подобрява възпроизвеждането на вашите списъци за изпълнение, прехвърлени от Media Go (Macintosh)

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима с най-често използваните версии на Macintosh:

 • OS X 10.8-10.11, macOS 10.12-10.13 (*15-03-2018)
Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима със следния хардуер:

 • Процесор:
  • 1 GHz или по-бърз
 • Памет:
  • 1 GB или повече

Изтегляне

Преди да актуализирате

За надстрояването са нужни около 80 MB празно пространство. Моля, потвърдете размера чрез стъпките по-долу.

 1. Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME (Назад/Начало), докато се появи началното меню
 2. Изберете (Настройки), [Common settings] (Общи настройки) и [Unit Inormation] (Информация за устройството)
 3. Потвърдете "Free/Total Memory Space" (Свободно/Общо пространство в паметта)

Моля, прехвърлете предварително всички записи и данни от устройството към компютъра, защото записите и данните могат да се изгубят при актуализацията, ако те останат в устройството.
Ние не носим отговорност в случай на изтриване или повреда на записите и данните при тази актуализация.

Инсталиране

 1. Изтеглянето на програмата за актуализация започва, след като натиснете бутон Download (Изтегли) в края на това съобщение.
  Следвайки показания диалогов прозорец, запазете NWZ-E580_V1_02.dmg (57.5 MB(60 349 505 байта)) на компютъра
 2. След завършване на изтеглянето, свържете вашето устройство към компютъра си чрез USB връзка
 3. Затворете всички други програми на вашия компютър
 4. Щракнете двукратно върху запазения файл NWZ-E580_V1_02.dmg (57.5 MB (60 349 505 байта)) и следвайте показаните съобщения.
  • Моля, не разкачвайте устройството от компютъра по време на надграждането
  • По време на надграждането USB връзката се контролира автоматично и индикацията "Connecting USB" (USB свързване) е изключена при този контрол. На някои компютри може да се появи съобщение за разкачване на USB
 5. Когато се появи съобщението, че надграждането е приключило, щракнете върху бутон Finish (Край)
След актуализацията

Моля, потвърдете версията след успешното инсталиране на програмата за актуализация със следните

 1. Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME (Назад/Начало), докато се появи началното меню.
 2. Изберете (Настройки), [Common settings] (Общи настройки) и [Unit Inormation] (Информация за устройството).
 3. Потвърдете номера на модела и версията на фърмуера.
Програмата за актуализация е успешна, когато на екрана се покаже 1.02.