Относно това изтегляне

За притежателите на NWZ-S515/S516 WALKMAN, ние предлагаме услуга за изтегляне на програма за актуализация на фърмуера. Моля, прочетете внимателно следните инструкции.

Дата на разпространение

 • 12/11/2009

Устройства, за които е предназначена

 • Серия NWZ-S515/S516 WALKMAN с версия на фърмуера 1.00 и по-стара.

Коригирани проблеми

Когато се използва в комбинация със следните продукти:

* HDD мрежова аудио система; NAS-SC500PK
* Микро HI-FI компонентна система; CMT-LX50WMR
* Кредъл аудио система; CPF-NW001
* Активна акустична система; SRS-NWGU50, SRS-NWGM30, SRS-NWZ10
* Bluetooth аудио трансмитер; WLA-NWB1

Следните симптоми ще бъдат коригирани: когато WALKMAN е свързан към едно от устройствата, изброени по-горе, и техните дистанционни управления се използват за контролиране на WALKMAN, звукът може да се усили.

Как да потвърдите модела и версията на фърмуера

 1. Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME [Назад/Начално], докато се появи HOME [Начално меню].
 2. Натиснете бутон , за да изберете(Настройки) и след това натиснете бутон .
 3. Натиснете бутон , за да изберете Common Settings [Общи настройки] и след това бутон .
 4. Натиснете бутон , за да изберете Unit Information [Информация за устройството] и тогава изберете бутон .
  Потвърдете модела и версията на фърмуера.

Изисквания към компютърната среда

Операционна система

 • Windows Vista® Ultimate
 • Windows Vista® Business
 • Windows Vista® Home Premium
 • Windows Vista® Home Basic
 • Windows Vista® 64 бита
 • Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows® XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows® XP Media Center Edition (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows® XP Professional (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows® XP Home Edition (Service Pack 2 или по-нов)

ХардуерCPU: Pentium lll 1,0GHz или по-бърз
Памет: 128MB или повече (за Windows Vista се препоръчват 512MB или повече).
Дисплей: 800 x 600 пиксела или повече (препоръчва се 1024 x 768 или повече)
Цвят на дисплея: Богат цвят (16 бита) или повече

Преди изтегляне

Влезте във вашия компютър с администраторски права.
Ако имате Windows Vista на компютъра може да се появи следното съобщение: "Windows needs your permission to continue". [Windows се нуждае от вашето позволение, за да продължи] Натиснете Continue [Продължи], за да продължите и следвайте инструкциите на екрана.

Инсталиране

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да изтеглите програмата.

 1. Създайте папка с име "FWUP" на C устройството на вашия компютър, за да запазите изтегления файл.
 2. Преди изтегляне, приемете общите условия в края на тази страница.
 3. Изтеглете следния файл в папката, създадена при стъпка 1. NWZ-S510series_V1_01.exe (10 838KB)
 4. Когато изтеглянето приключи, проверете дали файлът е с правилния размер: отворете Windows Explorer и проверете дали размерът на файла е 10 838KB. Ако размерът на файла е различен, изтеглете го отново.

Процедура на актуализиране

След като изтеглянето завърши, следвайте стъпките по-долу, за да актуализирате програмата.

Забележка:

За актуализацията са нужни около 25MB празно пространство в WALKMAN
Препоръчваме ви да архивирате всички данни (музика и файлове), съдържащи се на вашия WALKMAN, на компютъра преди да продължите с актуализацията.

 1. Свържете вашия WALKMAN към компютъра.
 2. Затворете всички други програми в Windows.
  Ако Content Transfer стартира автоматично, затворете го, а така също и всички отворени програми в Windows.
 3. Отидете до папката FWUP на C устройството на вашия компютър. Щракнете двукратно върху файл NWZ-S510series_V1_01.exe. Актуализиращата програмата ще стартира.
 4. Следвайте инструкциите на екрана и не разкачвайте своя WALKMAN от компютъра преди завършване на актуализацията, въпреки че понякога може да се появи съобщение за разпадане на USB връзката на някои компютри.
 5. Появява се съобщението, че актуализирането е приключило. Щракнете върху Finish [Край]. Вашият WALKMAN е актуализиран.

Грешки, които могат да се получат по време на процеса на актуализация

 • В случай, че на екрана на компютъра се появи следното съобщение: "The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device." [Актуализиращият файл не може да бъде прехвърлен, защото няма достатъчно пространство на устройството]  Изтрийте няколко песни или файлове в WALKMAN или ги прехвърлете на компютъра, така че наличното дисково пространство да е повече от 25MB.
 • В случай, че на екрана на компютъра се появи следното съобщение: В случай, че компютърът покаже "The software update of the NWZ-S515 (or NWZ-S516) device to version 1.01 timed out." [Софтуерната актуализация на NWZ-S515 (или NWZ-S516) устройството до версия 1.01 е изтекла."  Актуализацията може да е била неуспешна. Щракнете върху Finish [Край]. Следвайте Процедура за актуализация и опитайте да актуализирате отново.

Сега вече актуализацията е завършена.

Потвърдете, че вашият WALKMAN е актуализиран успешно като проверите версията на фърмуера:

 1. Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME [Назад/Начално], докато се появи HOME [Начално меню].
 2. Натиснете бутон , за да изберете(Настройки) и след това натиснете бутон .
 3. Натиснете бутон , за да изберете Common Settings [Общи настройки] и след това бутон .
 4. Натиснете бутон , за да изберете Unit Information [Информация за устройството] и тогава изберете бутон .
  Потвърдете модела и версията на фърмуера.

Информация за файл

Име на файла

 • NWZ-S510series_V1_01.exe

Размер на файла

 • 10.58 Mb