Относно това изтегляне

За притежателите на Walkman серия S, ние предлагаме услуга за изтегляне на "Програма за актуализация на фърмуер за NWZ-S638F/NWZ-S639F".
Ние предлагаме актуализация на фърмуер до най-новата версия 1.11 за NWZ-S638FNWZ-S639F. Моля, прочетете внимателно следните инструкции.

Продукти, за които е предназначена

Следват продуктите, за които е предназначена тази услуга, чиято версия на фърмуера трябва да е 1.10 или по-стара.

Подобрения

С продуктите по-горе клиентите могат да срещнат следните симптоми. Тези симптоми ще бъдат коригирани с актуализацията на фърмуера.

 • При възпроизвеждане на музикални файлове понякога устройствата отказват да функционират и могат да се изключат автоматично.

Как да потвърдите модела и версията на фърмуера

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да потвърдите модела и версията на фърмуера.

 1. Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME [Назад/Начално], докато се появи HOME [Начално меню].
 2. Натиснете бутон ///, за да изберете(Настройки) и след това натиснете бутон.
 3. Натиснете бутон / //, за да изберете Common Settings [Общи настройки] и тогава натиснете бутон .
 4. Натиснете бутон ///, за да изберете Unit Information [Информация за устройството] и след това натиснете бутон .
  Потвърдете модела и версията на фърмуера.

Необходима компютърна среда

Операционна система

 • Windows Vista® Ultimate (Service Pack 1 или по-нов)
 • Windows Vista® Business (Service Pack 1 или по-нов)
 • Windows Vista® Home Premium (Service Pack 1 или по-нов)
 • Windows Vista® Home Basic (Service Pack 1 или по-нов)
 • Windows® XP Professional (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows® XP Home Edition (Service Pack 2 или по-нов)
  (64-битовата версия на операционна система не се поддържа.)

Изисквания към хардуераCPU: Pentium 4 1,0GHz или по-бърз
Памет: 512MB или повече
Дисплей: 800 x 600 пиксела или повече (препоръчва се 1024 x 768 или повече)
Цвят на дисплея: Богат цвят (16 бита) или повече

Преди изтегляне

При изтегляне на програмата и актуализиране на фърмуера, влезте с потребителското име на администратор или всяко име, което принадлежи на администратора. Ако използвате Windows Vista ще се появи съобщение "Windows needs your permission to continue" [Windows се нуждае от вашето позволение, за да продължи] в диалоговия прозорец User Account Control [Контролиране на потребителски акаунт]. Натиснете Continue [Продължи], за да продължите и следвайте

Инсталиране

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да изтеглите програмата.

 1. Създайте папка с име "FWUP" на C устройството на вашия компютър, за да запазите изтегления файл на твърдия диск.
 2. Изтеглете следния файл, който е подходящ за вашия модел в папката, създадена при стъпка 1:

  Име на модел:NWZ-S638F/NWZ-S639F
  Име на файл:NWZ-S630F_V1_11.exe
  Размер на файла:28 553 KB

 3. След като прочетете тези инструкции, натиснете бутон Изтегли в долната част на страницата, изберете актуализиращата програма за продукта, който използвате и изтеглянето ще започне. Моля, следвайте стъпките по-долу, за да изтеглите файла.

Процедура на актуализиране

След като изтеглянето завърши, следвайте стъпките по-долу, за да актуализирате програмата.

Забележка:

За актуализация са нужни около 30 MB празно пространство на устройството. Моля, прехвърлете предварително всички записи и данни от устройството към компютъра, защото записите и данните могат да се изгубят при актуализацията, ако те останат в устройството. Ние не носим отговорност в случай на изтриване или повреда на записите и данните при тази актуализация.

Подготовка (Задаване на инициализация на "Walkman" устройството)

Забележка:

При актуализацията цялото съдържание, в това число някои предварително зададени менюта за настройка и FM радио станции, които сте избрали по избор, ще бъдат върнати към фабричните настройки по подразбиране. Данни за музика, снимки и филми няма да бъдат изтрити.

 1. Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME [Назад/Начало] в режим на пауза, докато се появи меню HOME [Начално меню].
 2. Натиснете бутон ///, за да изберете (Настройки) и след това натиснете бутон за потвърждение.
 3. Натиснете бутон ///, за да изберете "Common Settings" [Общи настройки] и след това бутон за потвърждение.
 4. Натиснете бутон ///, за да изберете "Reset all Settings" [Възстановете всички настройки] и бутон за потвърждение. Ще се появи екранът за потвърждение за връщане към фабрично зададените настройки.
 5. Натиснете бутон /, за да изберете "Yes" [Да] и след това бутон за потвърждение. Появява се "Restored factory settings" [Възстановени фабрични настройки].
Започнете актуализирането
 1. След подготовката свържете устройството към компютъра.
 2. Затворете всички други програми в Windows.
 3. Използващите Windows Vista: Щракнете върху Start [Старт] в лентата със задачите и изберете All Programs [Всички програми]-Accessory [Принадлежности].
  За използващите Windows XP: Щракнете върху Start [Старт] в лентата със задачите и изберете Run...[Изпълни...]. Ще се появи диалоговият прозорец "Run..." [Изпълни].
 4. Въведете "C:\FWUP\NWZ-S630F_V1_11.exe" в текстовото поле "Open" [Отвори] и щракнете OK. Програмата ще стартира.
 5. Следвайте съобщенията от екрана.
  Забележка:
  • Моля, не разкачвайте устройството от компютъра по време на актуализация.
  • По време на актуализация USB връзката се контролира автоматично и индикацията "Connecting USB " [USB свързване] е изключена при този контрол. На някои компютри може да се появи съобщение USB Disconnect [USB не е свързано].
 6. Когато се появи съобщението, че актуализирането е приключило, щракнете върху бутон Finish [Край].
Грешки по време на актуализацията
 • Когато на екрана на компютъра се покаже "The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device" [Актуализиращият файл не може да бъде прехвърлен, защото няма достатъчно пространство на устройството], изтрийте няколко песни на устройството или ги прехвърлете на компютъра, така че наличното дисково пространство да е повече от 30 MB. След това започнете актуализацията отново.
 • В случай, че компютърът покаже "The software update of the NWZ-S638F (or NWZ-S639F) device to version 1.11 timed out." [Софтуерната актуализация на NWZ-S638F (или NWZ-S639F) устройството до версия 1.11 е изтекла."
  Това показва, че актуализацията може да е била неуспешна. Щракнете върху Finish [Край]. Следвайте Процедура за актуализация и опитайте да актуализирате отново.
След актуализирането

Моля, потвърдете версията след успешното инсталиране на програмата за актуализиране със стъпките от раздел Как да потвърдите модела и версията на фърмуера по-горе. Програмата за актуализация е успешна, ако на екрана се покаже "1.11".

Информация за файл

Име на файла

 • NWZ-S630F_V1_11.exe

Размер на файла

 • 27.88 Mb