Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • NWZ-W273

Относно това изтегляне

 • Име:Актуализация на фърмуер 1.10 за NWZ-W273
 • Дата на разпространение:26.09.2013 г.
 • Трябва ли да я изтегля?Тази актуализация не е необходима, ако вашият Walkman вече е бил актуализиран до версия на фърмуера 1.10 от функцията за автоматична актуализация на фърмуера. Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:
  • За да проверите информацията, свържете Walkman към вашия компютър, като използвате USB станция (доставена).
   От вашия компютър проверете "information.txt" в папката [WALKMAN].
   Файлът "information.txt" съдържа следната информация.
   01: Име на модел
   02: Капацитет на паметта
   03: Версия на фърмуера
 • Ползи и подобрения
  • Поддържа нов формат за списъци за изпълнение (.m3u Playlist)

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима със следните Macintosh версии:
 • Mac OS X (10.6) или по-нова

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима със следния хардуер:
 • CPU: 1 GHz или повече
 • Памет: 1 GB или повече

Изтегляне

Важни забележки:
 • При актуализирането на фърмуера е необходимо около 50 MB свободно пространство. Моля, потвърдете размера от стъпките по-долу. От вашия компютър проверете "information.txt" в папката [WALKMAN]. Файлът "information.txt" съдържа следната информация.
  01: Име на модел
  02: Капацитет на паметта
  03: Версия на фърмуера
 • Свържете вашия Walkman и вашия компютър, като използвате USB станцията (доставена), и проверете дали Walkman е приложим към тази актуализация, като потвърдите информацията за модела.
 • Моля, прехвърлете предварително всички записи и данни от устройството към компютъра, защото записите и данните могат да се изгубят при актуализацията, ако те останат в устройството. Ние не носим отговорност в случай на изтриване или повреда на записите и данните при тази актуализация.

Как да изтеглите програмата за актуализация на фърмуера:
 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. В дъното на страницата прочетете отказа от права и се съгласете с условията, като поставите отметка в полето. Натиснете бутон Download (Изтегляне).
 3. Изтеглянето на файла [NWZ-W270_V1_10.dmg] (17,5 MB) ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

Инсталиране

След като файлът се изтегли успешно, сте готови да инсталирате актуализация на фърмуер вер.1.10 за NWZ-W273.

 1. След завършване на изтеглянето, свържете устройствата към компютъра си чрез USB връзка.
 2. Затворете всички други програми на вашия компютър.
 3. Щракнете двукратно върху запазения файл "NWZ-W270_V1_10.dmg" и следвайте показаните съобщения. * Моля, не разкачвайте устройството от компютъра по време на актуализация.* По време на актуализация USB връзката се контролира автоматично и индикацията "Connecting USB" (USB свързване) е изключена при този контрол. На някои компютри може да се появи съобщение USB Disconnect (USB не е свързано).
 4. Когато се появи съобщението, че актуализацията е приключила, щракнете върху бутон [Finish] (Край).
След актуализацията
 • Моля, потвърдете версията след успешното инсталиране на програмата за актуализация със следните стъпки:
  • От вашия компютър проверете "information.txt" в папката [WALKMAN]. Файлът "information.txt" съдържа следната информация. 01: Име на модел
   02: Капацитет на паметта
   03: Версия на фърмуер Програмата за актуализация е успешна, ако на екрана се покаже 2.01
 • Моля, откачете USB станцията, преди да прехвърлите вашия списък за изпълнение. Ако списъкът за изпълнение е прехвърлен след актуализацията и USB станцията не е откачена, той ще се повреди. След като списъкът за изпълнение се повреди, той трябва да се изтрие в Explorer и да се прехвърли отново.
Грешки по време на актуализацията
 • Ако на екрана на компютъра се покаже "The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device" (Актуализиращият файл не може да бъде прехвърлен, защото няма достатъчно пространство на устройството)
  Актуализацията може да е била неуспешна. Щракнете върху [Finish] (Край). Следвайте процедурата и опитайте да актуализирате отново.
 • Моля, откачете USB станцията, преди да прехвърлите вашия списък за изпълнение. Ако списъкът за изпълнение е прехвърлен след актуализацията и USB станцията не е откачена, той ще се повреди. След като списъкът за изпълнение се повреди, той трябва да се изтрие в Explorer и да се прехвърли отново.