Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • NWZ-W273

Относно това изтегляне

 • Име:Актуализация на фърмуер 1.10 за NWZ-W273
 • Дата на разпространение:26.09.2013 г.
 • Трябва ли да я изтегля?Тази актуализация не е необходима, ако вашият Walkman вече е бил актуализиран до версия на фърмуера 1.10 от функцията за автоматична актуализация на фърмуера. Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:
  • За да проверите информацията, свържете Walkman към вашия компютър, като използвате USB станция (доставена).
   От вашия компютър проверете "information.txt" в папката [WALKMAN].
   Файлът "information.txt" съдържа следната информация.
   01: Име на модел
   02: Капацитет на паметта
   03: Версия на фърмуера
 • Ползи и подобрения
  • Поддържа нов формат за списъци за изпълнение (.m3u Playlist)

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:
 • Windows XP Home Edition (Service Pack 3 или по-нов)
 • Windows XP Professional (Service Pack 3 или по-нов)
  Забележка: (Не се поддържа от 64-битовата версия операционна система на Windows XP Professional.)
 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows Vista Business (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Business
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима със следния хардуер:
 • CPU: 1 GHz или повече
 • Памет: 1 GB или повече / Windows 8 2 GB или повече (64-битова версия)

Изтегляне

Важни забележки:
 • При актуализирането на фърмуера е необходимо около 50 MB свободно пространство. Моля, потвърдете размера от стъпките по-долу. От вашия компютър проверете "information.txt" в папката [WALKMAN]. Файлът "information.txt" съдържа следната информация.
  01: Име на модел
  02: Капацитет на паметта
  03: Версия на фърмуера
 • Свържете вашия Walkman и вашия компютър, като използвате USB станцията (доставена), и проверете дали Walkman е приложим към тази актуализация, като потвърдите информацията за модела.
 • Моля, прехвърлете предварително всички записи и данни от устройството към компютъра, защото записите и данните могат да се изгубят при актуализацията, ако те останат в устройството. Ние не носим отговорност в случай на изтриване или повреда на записите и данните при тази актуализация.

Как да изтеглите програмата за актуализация на фърмуера:
 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права. Ако използвате Windows 7 или Windows Vista ще се появи съобщение "Windows needs your permission to continue" (Windows се нуждае от разрешение, за да продължи) в диалоговия прозорец User Account Control (Контролиране на потребителски акаунт). Натиснете [Continue] (Продължи), за да продължите и следвайте съобщенията.
 2. В дъното на страницата прочетете отказа от права и се съгласете с условията, като поставите отметка в полето. Натиснете бутон Download (Изтегляне).
 3. Изтеглянето на файла [NWZ-W270_V1_10.exe] (16,2 MB) ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).
  За потребителите на Windows 8:
  Според първоначалните настройки на Internet Explorer, файлът с актуализацията ще бъде записан в папката [Downloads]. Щракнете върху плочката [Desktop] (Работен плот) в началния екран и намерете файла в папката [Downloads], като използвате Explorer.

Инсталиране

След като файлът се изтегли успешно, сте готови да инсталирате актуализация на фърмуер вер.1.10 за NWZ-W273.

 1. След завършване на изтеглянето, свържете устройствата към компютъра си чрез USB връзка.
 2. Затворете всички други програми на вашия компютър.
 3. Щракнете двукратно върху запазения файл "NWZ-W270_V1_10.exe" и следвайте показаните съобщения. * Моля, не разкачвайте устройството от компютъра по време на актуализация.* По време на актуализация USB връзката се контролира автоматично и индикацията "Connecting USB" (USB свързване) е изключена при този контрол. На някои компютри може да се появи съобщение USB Disconnect (USB не е свързано).
 4. Когато се появи съобщението, че актуализацията е приключила, щракнете върху бутон [Finish] (Край).
След актуализацията
 • Моля, потвърдете версията след успешното инсталиране на програмата за актуализация със следните стъпки:
  • От вашия компютър проверете "information.txt" в папката [WALKMAN]. Файлът "information.txt" съдържа следната информация. 01: Име на модел
   02: Капацитет на паметта
   03: Версия на фърмуер Програмата за актуализация е успешна, ако на екрана се покаже 2.01
 • Моля, откачете USB станцията, преди да прехвърлите вашия списък за изпълнение. Ако списъкът за изпълнение е прехвърлен след актуализацията и USB станцията не е откачена, той ще се повреди. След като списъкът за изпълнение се повреди, той трябва да се изтрие в Explorer и да се прехвърли отново.
Грешки по време на актуализацията
 • Ако на екрана на компютъра се покаже "The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device" (Актуализиращият файл не може да бъде прехвърлен, защото няма достатъчно пространство на устройството)
  Актуализацията може да е била неуспешна. Щракнете върху [Finish] (Край). Следвайте процедурата и опитайте да актуализирате отново.
 • Моля, откачете USB станцията, преди да прехвърлите вашия списък за изпълнение. Ако списъкът за изпълнение е прехвърлен след актуализацията и USB станцията не е откачена, той ще се повреди. След като списъкът за изпълнение се повреди, той трябва да се изтрие в Explorer и да се прехвърли отново.