Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • NWZ-X1050
 • NWZ-X1060

Относно това изтегляне

ВАЖНО:
 • Тази услуга за изтегляне е прекратена. (Добавено на 01.06.2018 г.)
 • Програмата за актуализация на фърмуера на NWZ-X1050/1060 (пусната на 16.12.2010 г.) няма да бъде повече достъпна от 31 май 2018 г. (Добавена на 08.03.2018 г.)

За притежателите на NWZ-X1050/X1060 WALKMAN, ние предлагаме услуга за изтегляне на програма за актуализация на фърмуера.
Моля, прочетете внимателно следните инструкции:

Как да потвърдите модела и версията на фърмуера

 1. Натиснете и задръжте бутон HOME [Начало], докато се появи HOME [Начално меню].
 2. Натиснете(Настройки)Common settings [Общи настройки]и след товаUnit Inormation [Информация за устройството]. Потвърдете модела и версията на фърмуера.


Преди надстройване

За актуализацията са нужни около 50MB празно пространство в WALKMAN Следвайте стъпките по-долу, за да потвърдите наличното свободно пространство.

 1. Натиснете и задръжте бутон HOME [Начало], докато се появи HOME [Начално меню].
 2. Натиснете(Настройки)Common settings [Общи настройки]и след товаUnit Inormation [Информация за устройството].
  Потвърдете "Free/Total Memory Space" [Свободно/Общо пространство в паметта].

Препоръчваме ви да архивирате всички данни (музика и файлове), съдържащи се на вашия WALKMAN, на компютъра преди да продължите с актуализацията.

Подобрения

Тази актуализация запазва следните функции след планираната промяна на метода за получаване на видеоклипове от YouTube, която ще направи функциите неизползваеми, ако не бъде приложена актуализация.

 • Функции “Keyword Search” [Търсене с ключова дума] и “Related Videos” [Свързани видеоклипове].
 • Функция “Related Links” [Свързани връзки], която се извежда от екрана за възпроизвеждане на музика за търсене на YouTube видеоклипове.

Системни изисквания

Хардуер

 • CPU
  • Windows 7: Pentium lll 1GHz или по-бърз
  • Windows Vista: Pentium lll 800MHz или по-бърз
  • Windows XP: Pentium lll 500MHz или по-бърз
 • Памет
  • Windows 7: 1GB (32 битова версия), 2GB (64-битова версия) или повече.
  • Windows Vista: 512MB или повече
  • Windows XP: 256MB или повече
 • Резолюция на дисплея: 800 x 600 пиксела или повече (препоръчва се 1024 x 768 или повече)
 • Цвят на дисплея: Богат цвят (16 бита) или повече

Инсталиране

Процедура на актуализиране

 1. Натиснете бутон Download [Изтегли] по-долу, за да започнете изтеглянето. Запазете файла NWZ-X1000_V1_11.exe (45 810KB) на вашия компютър.
 2. След завършване на изтеглянето, свържете своя WALKMAN към USB порта на компютърa.
 3. Затворете всички програми на компютъра.
 4. Щракнете друкратно върху запазения файл "NWZ-X1000_V1_11.exe" и следвайте инструкциите на екрана; не разкачвайте своя WALKMAN от компютъра преди завършване на актуализацията, въпреки че понякога може да се появи съобщение за разпадане на USB връзката на някои компютри.
 5. Появява се съобщението, че актуализирането е приключило. Щракнете върху Finish [Край].
  Вашият WALKMAN е актуализиран.

Забележка:
При изтегляне на програмата и актуализиране на фърмуера, влезте с потребителското име на администратор или всяко име, което принадлежи на администратора. Ако използвате Windows 7 или Windows Vista ще се появи съобщение "Windows needs your permission to continue" [Windows се нуждае от вашето позволение, за да продължи] в диалоговия прозорец User Account Control [Контролиране на потребителски акаунт]. Натиснете Continue [Продължи], за да продължите и следвайте

След завършване на актуализацията

Потвърдете, че вашият WALKMAN е актуализиран успешно като проверите версията на фърмуера:

 1. Натиснете и задръжте бутон HOME [Начало], докато се появи HOME [Начално меню].
 2. Натиснете (Настройки) Common settings [Общи настройки] и след това Unit Inormation [Информация за устройството]. Потвърдете модела и версията на фърмуера.

Грешки, които могат да се получат по време на процеса на актуализация.

 • Ако се появи следното съобщение на вашия компютър: The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device. [Актуализиращият файл не може да бъде прехвърлен, защото няма достатъчно пространство на устройството]
  Изтрийте няколко песни на устройството или ги прехвърлете на компютъра, така че наличното дисково пространство да е повече от 50MB. След това започнете актуализацията отново.
 • Ако се появи следното съобщение на вашия компютър: The software update of the NWZ-X1050 (or NWZ-X1060) device to version 1.11 timed out. [Софтуерната актуализация на NWZ-X1050 (или NWZ-X1060) устройството до версия 1.11 е изтекла.
  Актуализацията може да е била неуспешна. Щракнете върху Finish [Край]. Следвайте Процедура за актуализация и опитайте да актуализирате отново.

Информация за файл

Име на файла

 • NWZ-X1000_V1_11.exe

Размер на файла

 • 44.74 Mb