Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • NWZ-ZX1

Относно това изтегляне

 • Име: Актуализация на фърмуер 1.13 за NWZ-ZX1
 • Дата на разпространение: 29-10-2014
 • Трябва ли да я тегля?Тази актуализация не е необходима, ако вашият Walkman вече е бил актуализиран до версия на фърмуера 1.13 от функцията за автоматична актуализация на фърмуера.
  Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:
  1. На началния екран докоснете , после Settings [Настройки]
  2. Потвърдете модела и версията на фърмуера
 • Ползи и подобрения:
  • Подобрява възпроизвеждането на WAV файлове

Системни изисквания

Операционна система

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима с най-често използваните версии на Macintosh:

 • Mac OS X 10.6, 10.7, OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS 10.12
Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима със следния хардуер:

 • CPU:
  • 1 GHz или повече
 • Памет:
  • 1 GB или повече (32-битова) / 2 GB (64-битова)

Изтегляне

Преди да актуализирате

За надстрояването са нужни около 350 MB празно пространство. Моля, потвърдете размера чрез стъпките по-долу.

 1. На началния екран докоснете
 2. , после докоснете [Settings] (настройки)
 3. Потвърдете наличното USB пространство

Моля, прехвърлете предварително всички записи и данни от устройството към компютъра, защото записите и данните могат да се изгубят при актуализацията, ако те останат в устройството.
Ние не носим отговорност в случай на изтриване или повреда на записите и данните при тази актуализация.

Инсталиране

 1. Разкачете вашия Walkman от компютъра
 2. Подгответе се за актуализацията чрез следните стъпки
  1. На началния екран докоснете , после [Settings] (настройки) - [Storage] (съхранение)
  2. Докоснете , после [USB computer connection] (USB връзка с компютър)
  3. Докоснете [USB storage] (USB съхранение), за да поставите отметка
  4. Докоснете [Connection settings] (настройки за свързване), после докоснете [USB auto connection] (автоматично USB свързване), за да махнете отметката
 3. Изтеглянето на програмата за актуализация започва, след като натиснете бутон Download [Изтегли] в края на това съобщение.
  Следвайки показания диалогов прозорец, запазете NWZ-ZX1_V1_13_002.dmg на своя компютър
 4. Затворете всички други програми на компютъра
 5. Щракнете двукратно върху запазения файл NWZ-ZX1_V1_13_002.dmg и следвайте показаните съобщения
  • Свържете вашия Walkman към компютър, когато се покаже "Connect the device to update the software." (Свържете устройството, за да обновите софтуера)
  • После докоснете [Turn on USB Storage](*1) (Включване на USB съхранение) на екрана на Walkman. Появява се съобщение, после натиснете [OK]
   Забележка: Ако (*1) не се появи, плъзнете по лентата за състояние, докоснете "USB connected" (USB свързано) на панела за съобщения, докоснете "Turn on USB storage" (Включване на USB съхранение), после докоснете "OK"
   • Моля, не разкачвайте устройството от компютъра по време на надграждането
   • По време на надграждането USB връзката се контролира автоматично и индикацията "Connecting USB " [USB свързване] е изключена при този контрол. На някои компютри може да се появи съобщение USB Disconnect (USB не е свързано)
 6. Когато се появи съобщението, че надграждането е приключило, щракнете върху бутон Finish [Край]
 7. Когато се появи екранът за заключване на Walkman, плъзнете (знака с ключ) от ляво надясно
 8. Върнете разрешението за [USB auto connection] (Автоматично USB свързване) чрез следните стъпки
  1. На началния екран докоснете , после [Settings] (настройки) - [Storage] (съхранение)
  2. Докоснете , после [USB computer connection] (USB връзка с компютър)
  3. Докоснете [Connection settings] (настройки за свързване), после докоснете [USB auto connection] (автоматично USB свързване), за да поставите отметката
След актуализацията

Потвърдете версията след успешно инсталиране на програмата, като проверите дали на екрана е показано 1.13.