Относно това изтегляне

Важно: Инсталирайте този драйвер ПРЕДИ да свържете устройството към компютъра.

Този драйвер поддържа следните продукти:

 • Всички Sony Hi-MD устройства

 • Всички Sony NetMD устройства

 • Всички Sony ATRAC HDD устройства

 • Sony Network Walkman модели:

  • NW-MS9 / NW-MS11 (Windows 98 SE драйвер не е включен)
  • NW-MS70D / NW-MS90D / NW-MS77DR
  • NW-E55 / NW-E75
  • NW-E99
 • Sony IC записващи устройства модели:

  • ICD-MS515
  • ICD-MS525

Инсталиране

Моля, приемете отказа от отговорност по-долу, за да започнете изтеглянето (1,7 Mb)

Щракнете двукратно върху изтегления PA_Driver.exe файл, за да започнете инсталирането.

Натиснете Next [Напред], за да продължите

Натиснете Next [Напред], за да продължите

Натиснете Finish [Край] след инсталирането.

Натиснете Finish [Край], за да завършите инсталирането на Personal Audio Driver.

Информация за файл

Име на файла

 • PA_Driver.exe

Размер на файла

 • 1.7 Mb