Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • PS-HX500

Относно това изтегляне

 • Име: Hi-Res Audio Recorder v1.1.0
 • Дата на разпространение:11.02.2016 г.
 • Функциите на това приложение са следните:
  • Запис на аудиописти от винилова плоча:След свързването на грамофона и компютъра ви чрез предоставения USB кабел и инсталирането на софтуера ще можете да записвате аудиописти във формат с висока разделителна способност (DSD или PCM) от винилова плоча, която се възпроизвежда на грамофона.Максималната продължителност, налична за запис, е 100 минути.
  • Редактиране на временния файл: Можете да добавите маркери към записаните данни (временен файл) и да укажете диапазони от данни, който да бъдат експортирани във файлове. Добавете маркери към временния файл, за да:
   • отстраните тихата част преди първата аудиописта или тези между пистите;
   • разделите временния файл на индивидуални файлове с аудиописти, след като сте записали всички аудиописти от двете страни на виниловата плоча.
   Можете да добавите до 60 маркера, както и да ги премествате или премахвате.
  • Регулиране на усилването: Можете да регулирате нивото на сигнала (усилването) за записаните данни (временен файл). Можете да изберете Автоматично регулиране на усилването, както и Ръчно регулиране на усилването, което позволява усилване на стъпки по 1 dB между +1 dB и +6 dB.
  • Експортиране на временния файл: Можете да експортирате записаните данни (временния файл) на компютъра си.Можете и да въведете име на албум, име на изпълнител на албума, заглавия на писти и имена на изпълнители на писти, преди да експортирате временния файл.

Системни изисквания

Операционни системи

Софтуерът Hi-Res Audio Recorder е съвместим със следните версии на Microsoft Windows:
 • Windows 7 (32 бита/64 бита)
 • Windows 8 (32 бита/64 бита)
 • Windows 8.1 (32 бита/64 бита)
 • Windows 10 (32 бита/64 бита)

Забележки:

 • Изисква се най-новият сервизен пакет
 • За Hi-Res Audio Recorder не се гарантира, че ще работи успешно:
  • на всеки компютър с една от изброените операционни системи;
  • на домашно създаден компютър, компютър с операционна система с надстройка от потребител или на компютър с няколко операционни системи;
  • в комбинация с функциите за енергоспестяване на компютъра: временно изключване на системата или спящ режим (готовност).
  • когато последните актуализации на Windows не са инсталирани. Изтеглете и инсталирайте най-новите актуализации чрез Windows Update (от менюто „Старт“ или контролния панел)


Компютърен хардуер

Софтуерът Hi-Res Audio Recorder есъвместим със следния хардуер:
 • Процесор: процесор Intel Core 2, 1,6GHz или повече
 • Памет:1 GB или повече
 • Разделителна способност на дисплея: 1024 x 768 пиксела или повече
 • Устройство за аудиовъзпроизвеждане:Изисква се
Не можем да гарантираме работата на всички компютри, които задоволяват изискванията към системата.

Изтегляне

Как да изтеглите Hi-Res Audio Recorder:
 1. Инсталирайте най-новите актуализации на Windows. В противен случай приложението няма да бъде инсталирано успешно или няма да открие грамофона. Ако не можете да ги инсталирате, се свържете с производителя на компютъра или Microsoft Corporation.
 2. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права
 3. В дъното на страницата прочетете отказа от отговорност и се съгласете с правилата и условията, като поставите отметка в полето. След това щракнете върху Download (Изтегляне)
 4. Изтеглянето на файла [Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe] (16,7 MB – 17 614 520 байта) ще започне
 5. Запазете файла на работния плот на компютъра си
  Забележка:Ако използвате Windows 8 или 8.1, файлът с актуализацията ще бъде запазен автоматично в папката „Downloads“ (Изтегляния). Щракнете върху плочката за работния плот в началния екран и намерете файла в папката „Downloads“ (Изтегляния), като използвате Explorer

Инсталиране

След като успешно изтеглите файла, сте готови да инсталирате Hi-Res Audio Recorder.

 1. Затворете всички други програми на компютъра си
 2. Щракнете двукратно върху инсталационния файл „Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe“, запазен на компютъра. След това инсталационният файл ще бъде извлечен и драйверът и приложението ще бъдат инсталирани последователно
 3. Когато се покаже екранът User Account Control (Контрол върху потребителски акаунт), натиснете [Yes] (Да) или [Continue] (Продължи)
 4. Изберете езика за тази инсталация и щракнете върху [Next] (Напред)


 5. Щракнете върху [Next] (Напред), за да стартирате съветника за инсталиране


 6. Щракнете върху [Next] (Напред), за да инсталирате първо драйвера


 7. Показва се екранът [License Agreement] (Лицензно споразумение) за инсталацията на драйвера. След като потвърдите текста на споразумението, щракнете върху [I accept the terms of the license agreement] (Приемам условията на лицензното споразумение). След това щракнете върху [Next] (Напред)


 8. Показва се екранът за готовност за инсталиране на програмата. Щракнете върху [Install] (Инсталиране), за да започнете инсталацията на драйвера


 9. Щракнете върху [Install] (Инсталиране), за да продължите инсталацията на драйвера


 10. Инсталацията на драйвера е завършена. Щракнете върху [Finish] (Готово), за да стартирате инсталацията на приложението


 11. Щракнете върху [Next] (Напред), за да инсталирате приложението


 12. Показва се екранът [License Agreement] (Лицензно споразумение) за приложението. След като потвърдите текста на споразумението, щракнете върху [I accept the terms of the license agreement] (Приемам условията на лицензното споразумение). След това щракнете върху [Next] (Напред)


 13. Щракнете върху [Install] (Инсталиране), за да стартирате инсталацията на приложението


 14. Инсталацията на приложението е завършена. Щракнете върху [Finish] (Готово)


 15. Инсталирането вече е завършено. Щракнете върху [Finish] (Готово), за да излезете от съветника за инсталация


След актуализацията

За да стартирате Hi-Res Audio Recorder, щракнете върху [Start] (Старт) и изберете [All Programs] (Всички програми) → [Sony Corporation] → [Hi-Res Audio Recorder] → [Hi-Res Audio Recorder]

Въпроси и отговори

Отстраняване на неизправности

 1. Неуспешна инсталация
  • Уверете се, че използвате компютър с една от поддържаните операционни системи. За подробна информация вижте „Системни изисквания“.
  • Уверете се, че дисковото устройство има достатъчно свободно дисково пространство. Инсталацията изисква около 100 MB свободно дисково пространство. Ако няма достатъчно свободно дисково пространство, отстранете ненужни файлове.
 2. Компютърът ви не може да намери свързания грамофон
  • Разкачете USB кабела и рестартирайте компютъра си. Уверете се, че компютърът работи, след което свържете него и грамофона чрез USB кабела.
  • Уверете се, че софтуерът на драйвера за USB устройството е успешно инсталиран. Свързването на компютъра ви към грамофона чрез USB кабела за първи път или използването на USB порт, различен от този, който сте използвали преди това, може автоматично да инсталира отново софтуера на драйвера за USB устройството.
  • Свържете грамофона към компютъра и го включете, след което щракнете върху [Control Panel] (Контролен панел) - [Hardware and Sound] (Хардуер и звук) - [Device Manager] (Диспечер на устройствата) (когато „Control Panel“ (Контролен панел) се покаже в изгледа „Category“ (Категория)). Ако „PS-HX500“ се показва под „Sound, video and game controllers“ (Контролери за звук, видео и игри) в прозореца, софтуерът на драйвера на USB устройството е успешно инсталиран.
 3. Hi-Res Audio Recorder не се стартира
  • Възможно е компютърът ви да не работи добре. Стартирайте друго приложение, за да проверите дали работи нормално.
  • Възможно е компютърът ви да не работи добре. Рестартирайте компютъра.
  • Проверете дали софтуерът Hi-Res Audio Recorder е успешно инсталиран.
   • Щракнете върху [Control Panel] (Контролен панел) - [Programs] (Програми) - [Programs and Features] (Програми и компоненти) (когато „Control Panel“ (Контролен панел) се покаже в изгледа „Category“ (Категория)) и се уверете, че се показва „Hi-ResAudioRecorder“.
   • Свържете грамофона към компютъра и го включете, щракнете върху [Control Panel] (Контролен панел) - [Hardware and Sound] (Хардуер и звук) -[Device Manager] (Диспечер на устройствата) (когато „Control Panel“ (Контролен панел) се покаже в изгледа „Category“ (Категория)) и се уверете, че „PS-HX500“ се показва в прозореца под „Sound, video and game controllers“ (Контролери за звук, видео и игри).
  • Ако софтуерът Hi-Res Audio Recorder не е инсталиран успешно, деинсталирайте приложението и го инсталирайте отново.