Информация за файл

Име на файла

 • 1.11-p3-spi.pac

Размер на файла

 • -

Приложими модели

Тази информация се отнася за следните DVD записващи устройства:

 • RDR-DC90 / 100 / 105 / 200 / 205 / 305 / 500 / 50

Относно това изтегляне

 • Име: Актуализация на фърмуера до версия 1.11 (1.11-p3-spi.pac )
 • Дата на разпространение: 06/11/2013
 • Нуждая ли се от актуализация?: Вашият фърмуер може да е вече актуализиран, особено ако имате ново DVD записващо устройство. Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате, като следвате тези инструкции, за да проверите
 • Ползи и подобрения:
  Тази актуализация разрешава следните проблеми:
  • Променена подредба на каналите през нощта
  • Проблеми с Lip-Sync, възникващи след копиране на съдържание от диск
  • Блокиране на звука по време на възпроизвеждане на записи
  • Замръзване на часовника в режим на готовност, когато устройството е свързано с телевизионна или аудиосистема през HDMI
  • Устройството се изключва след натискане на бутона REC на дистанционното управление за запис на определени програми от канали (само за Испания)
 • Ограничения: само за DVD записващи устройства, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави

Какво ви е необходимо

 • компютър с достъп до интернет
 • празен записваем CD

Инсталиране

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

Обикновено актуализацията е много проста. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешно още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай DVD записващото устройство може да спре да реагира или да е необходима поправка
 • Не изключвайте DVD записващото устройство и не прекъсвайте захранването му докато се актуализира
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите
 • След актуализацията задайте Auto Service Update [Автоматична актуализация на услугата] на On [Вкл.] в настройката на функция "Channel" [Канал]

Изтеглете актуализацията на вашия компютър:

 1. Прочетете и се съгласете с условията
 2. Изтеглете файла 1.11-p3-spi.pac на вашия компютър – запомнете директорията, в която сте го изтеглили
 3. Намерете файла на компютъра, щракнете с десния бутон върху него и изберете Properties [Свойства]. Проверете дали размерът е 8,31 MB (8 723 652 байта).
 4. Запишете тези файлове на празен записваем CD. Използвате ли софтуер за запис на CD? Изберете универсален дисков UDF формат (UDF). Използването на формат ISO9660 може да доведе до неправилно записване на диска с актуализацията

Прехвърлете актуализацията на вашия плейър

След като изтеглите файла с актуализацията, можете да го инсталирате на DVD записващото устройство. Просто следвайте стъпките по-долу

Подгответе устройствата:
 1. Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързано записващото устройство. (Ако записващото устройство е свързано към гнездо AV 1, изберете AV 1 за вход.)
 2. Включете DVD записващото устройство
 3. Поставете диска в плейъра и затворете поставката за диска

Инсталирайте актуализацията

 1. След зареждането на диска на екрана на телевизора се появява съобщение, подканящо да потвърдите процедурата за актуализация.
 2. Изберете OK, използвайки дистанционното управление, и натиснете ENTER.
 3. Актуализацията започва
 4. По време на актуализацията на екрана на телевизора се появява лента за напредъка. Не използвайте или изключвайте записващото устройство преди завършване на актуализацията
 5. След като поставката на диска се отвори, извадете диска за актуализацията от записващото устройство и го включете
  Важно: Ако поставката на диска не се отвори автоматично и съобщението за актуализация се появи отново на телевизионния екран, изберете No [Не] чрез дистанционното управление, след което извадете диска.
 6. Изключете DVD записващото устройство. Сега актуализацията е завършена
Проверете дали актуализацията е успешна:
 1. Включете телевизора и проверете дали е настроен за входа, към който е включено DVD записващото устройство, така че ако то е включено към гнездо AV1, изберете AV1 за входен канал
 2. Включете DVD записващото устройство и натиснете бутона SYSTEM MENU [Системно меню] на дистанционното управление
 3. Изберете Initial Setup > System1 [първоначална настройка / система 1] и натиснете Enter чрез дистанционното управление
 4. Изберете Version [Версия] и натиснете Enter.
  На екрана на телевизора версията на фърмуера трябва да изглежда по този начин: SOFTWARE VERSION 1.11 – ако номерът на версията е 1.11 или по-нова, вие вече имате най-новата версия на фърмуера

Въпроси и отговори

Появи се съобщение за грешка.
Ако се появи каквото и да е съобщение за грешка, рестартирайте DVD записващото устройство и повторете процедурата отначало.