Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • RM-LVR2

Относно това изтегляне

 • Име: Актуализация на фърмуер вер. 2.00 за RM-LVR2 (Mac)
 • Дата на разпространение:06/03/2015
 • Ползи и подобрения:
  • Режимът "Цикличен запис" е добавен към настройките за режим на снимане *1
  • Към настройките на фотоапарата са добавени следните функции *1
  • Добавени са настройки за качество на изображението *2
  • Добавени са настройки за формат на филми *2
  • Променени са настройките за дата и време/област/лятно часово време
  • Променена е часовата зона на някои области


  • *1: Налично е само за съвместими фотоапарати (включително FDR-X1000V и HDR-AS200V)
   *2: Налично е само за съвместими фотоапарати (включително FDR-X1000V)
   Вижте ръководството за работа, за да научите как се използват новите функции.

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима със следните версии на Macintosh:
 • Mac OS X v.10.7 ~ 10.10

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима със следния хардуер:
 • CPU: Процесор Intel*
  *Процесорите Core Solo и Duo вече не се поддържат.
 • Пространство на твърдия диск: 200 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате фърмуера.
 • Захранване за дистанционното управление.
  Забележка:Актуализацията може да бъде извършена само когато оставащият заряд на батерията е (три деления) или повече. Препоръчваме да използвате напълно заредена батерия.
 • USB кабел, доставен с дистанционното управление.
  Забележка:Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Изтегляне

Важни забележки:

 • Когато изпълнявате актуализация на фърмуера, използвайте напълно заредена батерия.

Как да изтеглите програмата за актуализация на фърмуера:

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. В дъното на страницата прочетете отказа от права и се съгласете с условията, като поставите отметка в полето. Натиснете бутон Download (Изтегляне).
 3. Изтеглянето на файла [Update_RMLVR2V2.dmg] ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

Инсталиране

След като файлът се изтегли успешно, сте готови да инсталирате актуализация на фърмуер вер. 2.00 за RM-LVR2.

Стъпка 1: Стартирайте програмата за актуализация на фърмуера

 1. Затворете всички работещи програми на вашия компютър.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_RMLVR2V2.dmg], който сте изтеглили. Не свързвайте дистанционното управление засега.
 3. [Update_RMLVR2V2] се разархивира.
 4. Щракнете двукратно върху иконата [FirmwareUpdater].
 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт.  Забележка: когато щракнете два пъти върху [FirmwareUpdater], може да се покаже предупредително съобщение за потвърждаване на самоличността ви.

  В такъв случай щракнете OK, за да затворите съобщението. След това, задържайки натиснат бутона [Control], щракнете върху иконата [FirmwareUpdater]. Изберете [Open] в менюто. След това изберете [Open], когато се покаже предупредителното съобщение.
 6. Firmware Updater стартира. 7. Свържете дистанционното управление и компютъра с предоставения USB кабел.
  Забележка: USB Mode [USB режим] се появява на LCD монитора.
 8. След като потвърдите това, щракнете върху Next [Напред] в прозореца на Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера]. В прозореца на Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера] се появява Фигура 1, а Фигура 2 се появява на LCD екрана. Забележка: От тук нататък не изключвайте дистанционното управление, докато процедурата за актуализация не завърши.
  Фигура 1Фигура 2

 9. След потвърждение на екраните на Фигура 1 и 2, щракнете върху Next [Напред]. Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. (Фигура 3)
 10. След като потвърдите, че [Current version] [Текущата версия] е по-ниска от [2.00], щракнете върху Next [Напред].

  Ако [Current version] [Текущата версия] е [Ver.2.00] [вер. 2.00], не е необходимо да извършвате актуализацията. Прекъснете USB връзката и натиснете Finish [Край] в съответствие със съобщението
  Фигура 3

 11. Появява се екранът на Фигура 4.

  Фигура 4


 12. Натиснете бутон [REC/ENTER], за да рестартирате дистанционното управление. 13. Щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера] (Фигура 4).
 14. След рестартиране се потвърждава повторното свързване на дистанционното управление и се появява екранът на Фигура 5.
 15. Щракнете върху Run [Изпълни], за да стартирате актуализацията. При актуализацията се появява лента за напредъка (приблизително 10 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте дистанционното управление или изваждайте USB кабела по време на актуализацията.

  Фигура 5


 16. След завършване на актуализацията се появява екранът на Фигура 6. Щракнете върху Finish [Край] и извадете USB кабела.

  Фигура 6


 17. Изключете дистанционното управление и го включете отново.

Стъпка 2: Потвърдете, че версията на фърмуера на вашето дистанционното управление е вер. 2.00.

 1. Натиснете бутона MENU, за да изберете [Remote Control Setting] и после натиснете бутона [REC/ENTER]
 2. Изберете [Version] [Версия] и натиснете бутон [REC/ENTER] [ЗАПИС/ВЪВЕДИ]. Дисплеят ще покаже текущата версия на системния софтуер. Ако се появи "2.00" (както е показано по-долу), то версията на фърмуера е вер. 2.00.