Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • RM-LVR2

Относно това изтегляне

 • Име: Актуализация на фърмуер вер. 2.00 за RM-LVR2 (Windows)
 • Дата на разпространение:06/03/2015
 • Ползи и подобрения:
  • Режимът "Цикличен запис" е добавен към настройките за режим на снимане *1
  • Към настройките на фотоапарата са добавени следните функции *1
  • Добавени са настройки за качество на изображението *2
  • Добавени са настройки за формат на филми *2
  • Променени са настройките за дата и време/област/лятно часово време
  • Променена е часовата зона на някои области


  • *1: Налично е само за съвместими фотоапарати (включително FDR-X1000V и HDR-AS200V)
   *2: Налично е само за съвместими фотоапарати (включително FDR-X1000V)
   Вижте ръководството за работа, за да научите как се използват новите функции.

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:
 • Windows(r) Vista* SP2
 • Windows(r) 7 SP1
 • Windows(r) 8
 • Windows(r) 8.1Забележки:
  * Не се поддържа Starter издание.

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима със следния хардуер:
 • Пространство на твърдия диск: 200 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате фърмуера.
 • Захранване за дистанционното управление.
  Забележка:Актуализацията може да бъде извършена само когато оставащият заряд на батерията е (три деления) или повече. Препоръчваме да използвате напълно заредена батерия.
 • USB кабел, доставен с дистанционното управление.
  Забележка:Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Изтегляне

Важни забележки:

 • Когато изпълнявате актуализация на фърмуера, използвайте напълно заредена батерия.

Как да изтеглите програмата за актуализация на фърмуера:

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. В дъното на страницата прочетете отказа от права и се съгласете с условията, като поставите отметка в полето. Натиснете бутон Download (Изтегляне).
 3. Изтеглянето на файла [Update_RMLVR2V200.exe] ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

  За потребителите на Windows 8:

  Според първоначалните настройки на Internet Explorer, файлът с актуализацията ще бъде записан в папката [Downloads]. Щракнете върху плочката [Desktop] [Работен плот] в началния екран и намерете файла в папката [Downloads], като използвате Explorer.

Инсталиране

След като файлът се изтегли успешно, сте готови да инсталирате актуализация на фърмуер вер. 2.00 за RM-LVR2.

Стъпка 1: Стартирайте програмата за актуализация на фърмуера

 1. Затворете всички работещи програми на вашия компютър.
 2. Щракнете двукратно върху изтегления файл [Update_RMLVR2V200.exe], за да стартирате Firmware Updater.


  Появява се прозорецът на Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера].

 3. Свържете дистанционното управление и компютъра с предоставения USB кабел.
  Забележка: USB Mode [USB режим] се появява на LCD монитора.

  Ако компютърът не може да открие дистанционното управление, на екрана на компютъра се появява съобщението "Could not find the device for this update." (Не може да бъде намерено устройство за тази актуализация.). Ако това се случи, опитайте следното.
  - Разкачете и свържете отново USB кабела.
  - Ако компютърът има няколко USB гнезда, опитайте с друго гнездо. Вашият компютър може да има няколко USB гнезда в задната част.


  Понякога при свързване на устройството към компютъра с USB кабел, на екрана на компютъра се появява съобщение за рестартиране на компютъра. В този случай извадете устройството, рестартирайте компютъра и следвайте процедурите от "2. Стартирайте Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера]".
 4. Потвърдете, че в лентата със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран е показана иконата "Safely Remove Hardware" [Безопасно премахване на хардуер].
 5. След като потвърдите това, щракнете върху Next [Напред] в прозореца на Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера]. В прозореца на Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера] се появява Фигура 1, а Фигура 2 се появява на LCD екрана.

  Забележка: От тук нататък не изключвайте дистанционното управление, докато процедурата за актуализация не завърши.

  Фигура 1Фигура 2

 6. След потвърждение на екраните на Фигура 1 и 2, щракнете върху [Next] [Напред]. Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. (Фигура 3)
 7. След като проверите, че Current Version [Текущата версия] е по-ниска от [2.00], щракнете върху [Next] [Напред].
  Ако се появи екранът от Фигура 4, актуализацията не е необходима. Прекъснете USB връзката и натиснете Finish [Край] в съответствие със съобщението

  Фигура 3: Необходима е актуализация.

  Фигура 4: Не е необходима актуализация.

 8. Щракнете върху иконата "Safely Remove Hardware" [Безопасно премахване на хардуер] в областта със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран, за да прекъснете USB връзката, както е показано на фигура 5.
  Забележка: Моля, не изваждайте USB кабела, дори след прекъсване на USB връзката на компютъра, с действията, посочени по-горе.
  Фигура 5

 9. Натиснете бутон [REC/ENTER], за да рестартирате дистанционното управление.

 10. Щракнете върху Next [Напред] в прозореца на Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера] (Фигура 5).
 11. След рестартиране се потвърждава повторното свързване на дистанционното управление и се появява екранът на Фигура 6.
 12. Щракнете върху Run [Изпълни], за да стартирате актуализацията. При актуализацията се появява лента за напредъка (приблизително 10 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте дистанционното управление или изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
  Фигура 6

 13. След завършване на актуализацията се появява екранът на Фигура 7. Щракнете върху Finish [Край] и извадете USB кабела.
  Фигура 7

 14. Изключете дистанционното управление и го включете отново.

Стъпка 2: Потвърдете, че версията на фърмуера на вашето дистанционно управление е вер. 2.00.

 1. Натиснете бутона MENU, за да изберете [Remote Control Setting] и после натиснете бутона [REC/ENTER]
 2. Изберете [Version] [Версия] и натиснете бутон [REC/ENTER] [ЗАПИС/ВЪВЕДИ]. Дисплеят ще покаже текущата версия на системния софтуер. Ако се появи "2.00" (както е показано по-долу), то версията на фърмуера е вер. 2.00.