Относно това изтегляне

За притежателите на SEP-30BT ние предлагаме услуга за изтегляне на Rolly Remote 1.0.

Моля, прочетете внимателно следните забележки.

Изтеглянето и инсталирането на Rolly Remote 1.0 на компютъра и надстрояването на фърмуера на Rolly устройството ще ви позволи да управлявате Rolly дистанционно от своя компютър.

Установяването на BLUETOOTH връзка в режим на контрол с BLUETOOTH между компютъра* и Rolly ще ви позволи да използвате следните функции, управлявайки Rolly дистанционно от вашия компютър*:

 • Ще можете да отворите Rolly Track list [Списъка със записи на Rolly] и да видите заглавията на музикалните записи, които се възпроизвеждат в момента.
 • Ще можете да възпроизвеждате музика, след като сте избрали музикален запис в Rolly и да позволите на Rolly устройството да се мести свободно (напред, назад, да се върти и др.) в съответствие с музиката.
 • Ще можете да се насладите на музика и движения, свързвайки до 5 Rolly устройства едновременно**.

*Моля, първо изтеглете и инсталирайте Rolly Remote на вашия компютър. Снабденият с BLUETOOTH компютър трябва да поддържа SSP профил, за да установи BLUETOOTH връзка в режима за BLUETOOTH контрол. Свързването чрез BLUETOOTH не винаги се поддържа на всички компютри със същите профили, както на това устройство.

** В зависимост от компютъра, може да е неосъществимо свързването на Rolly Remote с до седeм Rolly устройства едновременно.

Щракнете тук, за да отидете до услугата за изтегляне на програмата за надстройка на SEP-30BT фърмуера.

Продукти, за които е предназначен

Sound Entertainment Player Rolly SEP-30BT

Необходима компютърна среда

Операционна система
 • Windows Vista® Ultimate (включително Service Pack 1)
 • Windows Vista® Business (включително Service Pack 1)
 • Windows Vista® Home Premium (включително Service Pack 1)
 • Windows Vista® Home Basic (включително Service Pack 1)
 • Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows XP Professional (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows XP Home Edition (Service Pack 2 или по-нов)

Поддържаните операционни системи са ограничени само до версиите на английски език. 64-битовата версия на операционна система не се поддържа. Операционни системи, различни от посочените по-горе, не се поддържат.

Изиксвания към хардуера
CPU:

За Windows Vista, 800MHz Pentium III процесор или по-бърз. За Windows XP, 450MHz Pentium III или по-бърз.

Памет:

За Windows Vista, 512MB или повече (препоръчва се 1GB или повече). За Windows XP, 265MB или повече (препоръчват се 512MB или повече)

Дисплей:

1024х768 пиксела или повече и богат цвят (16 бита) или повече (Задаването на 256 цвята или по-малко може да доведе до недобра работа.).

Инсталиране

За да инсталирате този софтуер в Windows XP/Windows Vista, моля влезте във вашия компютър с потребителско име с права на "Computer Administrator" [Компютърен администратор] или "Administrator" [Администратор].

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да изтеглите файла за инсталиране на Rolly Remote 1.0:

 1. Свържете компютъра към Интернет.

 2. Създайте папка за съхранение на изтегления файл на вашия твърд диск. Нека предположим, че папката, създадена тук, е с име rr10_dl и се намира на вашето C устройство.

 3. Изтеглете следния файл в папката, създадена в стъпка 2: RollyRemoteInstaller_EU.exe (17 511KB).

 4. Стандартното време за изтегляне е около 3 минути при комуникация от 1Mbps, около 45 минути при комуникация от 56kbps. В зависимост от Интернет средата, изтеглянето може да отнеме значително време и вашето разбиране за това се оценява. (Изтеглянето ще започне, след като прочетете тези инструкции и натиснете бутон "Download" [Изтегли] в долната част на тази страница.) Следвайте инструкциите, показани в диалоговия прозорец .

 5. След приключване на изтеглянето, изберете Views [Преглед]-Details [Детайли] в Explorer, за да проверите размера на файла. Ако размерът на файла е същия както по-горе, изтеглянето е завършило успешно. Ако размерът на изтегления файл: не е както посочения по-горе, изтрийте файла и опитайте да го изтеглите отново.
Забележка:

Не оставяйте компютъра да навлезе в режим на готовност/хиберниране, докато изтегляте файла.

Процедура на инсталиране

Ако изтеглянето на RollyRemoteInstaller_EU.exe е приключило, моля следвайте стъпките по-долу и инсталирайте софтуера в Windows.

 1. Затворете всички действащи приложения и разкачете периферните устройства (Rolly и др.) от вашия компютър.

 2. Щракнете върху Start [Старт] в областта за задачите и изберете Run[Изпълни]. Ще се появи диалоговият прозорец RUN [Изпълни].

  Ако използвате Windows Vista, щракнете върху Start [Старт] - All Programs [Всички програми] - Accessories [Принадлежности] - Run [Изпълни], за да отворите диалоговия прозорец Run [Изпълни]

 3. Въведете C:\rr10_dl\RollyRemoteInstaller_EU.exe и щракнете OK, за да започнете инсталирането.

 4. Следвайте инструкциите на екрана.

 5. Когато се появи съобщението, че инсталирането е приключило, щракнете върху бутон Finish [Край] и рестартирайте компютъра.

 6. Стартирайте Rolly Remote 1.0. Ако Rolly Remote Version 1.0.00.12050 [Версия 1.0.00.12050] бъде показано в диалоговия прозорец Version Information of Rolly Remote [Информация за версията на Rolly Remote], следвано от Help [Помощ], програмата е била инсталирана успешно.

Информация за файл

Име на файла

 • ROLLYREMOTEINSTALLER_EU.EXE

Размер на файла

 • 17.51 Mb