Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • SA-NS310
 • SA-NS410
 • SA-NS510

Относно това изтегляне

 • Име:Актуализация на фърмуера за мрежа 2.01.2.16 за SA-NS310/410/510
 • Дата на разпространение:18/07/2013 г.
 • Ползи и подобрения
  • Добавена е съвместимост с Windows 8. Говорителят се показва в препратките на устройствата.
  • Добавена е операция "DLNA Seek" (Търси DLNA): тази функция може да се използва за търсене на други DLNA-съвместими устройства.
  • Поправени са и някои други проблеми.

Изтегляне

Можете да се възползвате от най-новите функции, след като изтеглите последната версия на системното приложение. Устройството получава достъп до сървъра на Sony, за да актуализира системата. Ако е налична нова актуализация, индикаторът UPDATE (Актуализация) светва, когато се свържете с интернет. Трябва да изключите всички други устройства, свързани към системата, преди да актуализирате софтуера.

Метод на актуализация

 1. Включете кабела за променливо напрежение в стенен контакт.
 2. Включете устройството. Когато е налична нова актуализация, индикаторът UPDATE (Актуализация) свети в зелено, докато устройството е свързано с интернет.
 3. Натиснете и задръжте бутон UPDATE (Актуализация) в долната част на устройството, докато светлината угасне.Актуализацията започва. Индикаторът UPDATE (Актуализация) премигва по време на актуализацията.

Забележки:

 • Актуализацията отнема около 5 минути.
 • Не опитвайте да изпълнявате никое от следните действия, докато актуализацията се извършва.
  • Изключване на устройството
  • Изваждане на захранващия кабел
  • Свързване или изваждане на мрежовия (LAN) кабел
 • Трябва да зададете прокси сървър, ако използвате интернет среда чрез прокси сървър.