Относно това изтегляне

За притежателите на SEP-30BT, ние предлагаме услуга за изтегляне на програма за актуализация на фърмуер за SEP-30BT.

Моля, прочетете внимателно следните забележки.

Изтеглянето и инсталирането на Rolly Remote 1.0 на компютъра и надстрояването на фърмуера на Rolly устройството ще ви позволи да управлявате Rolly дистанционно от своя компютър.
Установяването на BLUETOOTH връзка в режим на контрол с BLUETOOTH между компютъра* и Rolly ще ви позволи да използвате следните функции, управлявайки Rolly дистанционно от вашия компютър*:

 • Ще можете да отворите Rolly Track list [Списъка със записи на Rolly] и да видите заглавията на музикалните записи, които се възпроизвеждат в момента.
 • Ще можете да възпроизвеждате музика, след като сте избрали музикален запис в Rolly и да позволите на Rolly устройството да се мести свободно (напред, назад, да се върти и др.) в съответствие с музиката.
 • Ще можете да се насладите на музика и движения, свързвайки до 5 Rolly устройства едновременно**.

* Моля, първо изтеглете и инсталирайте Rolly Remote на вашия компютър. Снабденият с BLUETOOTH компютър трябва да поддържа SSP профил, за да установи BLUETOOTH връзка в режима за BLUETOOTH контрол. Свързването чрез BLUETOOTH не винаги се поддържа на всички компютри със същите профили, както на това устройство.
** В зависимост от компютъра, може да е неосъществимо свързването на Rolly Remote с до седeм Rolly устройства едновременно.

Щракнететук, за да отидете до услугата за изтегляне на Rolly Remote 1.0.

Продукти, за които е предназначена

Sound Entertainment Player Rolly SEP-30BT

Необходима компютърна среда

Операционна система

 • Windows Vista® Ultimate (включително Service Pack 1)
 • Windows Vista® Business (включително Service Pack 1)
 • Windows Vista® Home Premium (включително Service Pack 1)
 • Windows Vista® Home Basic (включително Service Pack 1)
 • Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows XP Professional (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows XP Home Edition (Service Pack 2 или по-нов)

Поддържаните операционни системи са ограничени само до версиите на английски език. 64-битовата версия на операционна система не се поддържа. Операционни системи, различни от посочените по-горе, не се поддържат.

Изисквания към хардуера

CPU:

За Windows Vista, 800MHz Pentium III процесор или по-бърз. За Windows XP, 450MHz Pentium III или по-бърз.

Памет:

За Windows Vista, 512MB или повече (препоръчва се 1GB или повече). За Windows XP, 265MB или повече (препоръчват се 512MB или повече)

Дисплей:

1024х768 пиксела или повече и богат цвят (16 бита) или повече (Задаването на 256 цвята или по-малко може да доведе до недобра работа.).

Инсталиране

Процедура на изтегляне

За да инсталирате този софтуер в Windows XP/Windows Vista, моля влезте във вашия компютър с потребителско име с права на "Computer Administrator" [Компютърен администратор] или "Administrator" [Администратор].

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да изтеглите програмата за актуализация на фърмуера.

 1. Свържете компютъра към Интернет.

 2. Създайте папка за съхранение на изтегления файл на вашия твърд диск. Нека предположим, че папката, създадена тук, е с име FWUP и се намира на вашето C устройство.

 3. Изтеглете следния файл в папката, създадена в стъпка 2: SEP-30BT_V2_00.exe (3 115KB)

 4. Стандартното време за изтегляне е около 1 минута при комуникация от 1Mbps, около 8 минути при комуникация от 56kbps. В зависимост от Интернет средата, изтеглянето може да отнеме значително време и вашето разбиране за това се оценява. (Изтеглянето ще започне, след като прочетете тези инструкции и натиснете бутон "Изтегли" в долната част на тази страница. Следвайте инструкциите, показани в диалоговия прозорец.)

 5. След приключване на изтеглянето, изберете Views [Преглед]-Details [Детайли] в Explorer, за да проверите размера на файла. Ако размерът на файла е същия както по-горе, изтеглянето е завършило успешно. Ако размерът на изтегления файл: не е както посочения по-горе, изтрийте файла и опитайте да го изтеглите отново.

Забележка:

Не оставяйте компютъра да навлезе в режим на готовност/хиберниране, докато изтегляте файла.

Процедура на надстройка

След като изтеглянето завърши, моля следвайте стъпките по-долу, за да надградите устройството.

Забележка:

За надстрояването са нужни около 10MB празно пространство.

За да проверите празното пространство на компютъра.

 1. Стартирайте Rolly Choreographer.
 2. Свържете Rolly с компютъра.
 3. Проверете паметта в Rolly Status View [Изглед на състоянието на Rolly]

Моля, прехвърлете предварително всички записи и видео файлове от устройството към компютъра, защото записите и видео файловете могат да се изгубят при актуализацията, ако те останат в устройството. Не можем да гарантираме, че записите и видео файловете няма да бъдат повредени или изтрити, ако останат в устройството по време на надстройка.

 1. Свържете устройството с компютъра.

 2. Затворете всички други програми в Windows.

 3. Използващите Windows Vista:  Щракнете върху Start [Старт] в лентата със задачите и изберете All Programs [Всички програми]-Accessory [Принадлежности].

  За използващите Windows XP:

  Щракнете върху Start [Старт] в лентата със задачите и изберете Run...[Изпълни...]. Ще се появи диалоговият прозорец "Run..." [Изпълни].

 4. Въседете C:\FWUP\SEP-30BT_V2_00.exe в текстовото поле Open [Отвори] и щракнете OK. Програмата ще стартира.

 5. Следвайте инструкциите на екрана.

  Забележки:
  Моля, не разкачайте устройството от компютъра по време на актуализация.
  По време на актуализация USB връзката се контролира автоматично и индикацията "Connecting USB " [USB свързване] е изключена при този контрол. На някои компютри може да се появи съобщение USB Disconnect [USB не е свързано] .

 6. Когато се появи съобщението, че актуализирането е приключило, щракнете върху бутон Finish [Край].

 7. Стартирайте Rolly Choreographer след завършване на актуализацията.

 8. Щракнете върху Device Info [Информация за устройството], следвано от Tool [Инструменти]-Rolly Settings [Настройки на Rolly. Проверете дали 2.00 е показано като версията на фърмуера на Rolly.Информация за файл

Име на файла

 • SEP-30BT_V2_00.EXE

Размер на файла

 • 3.04 Mb