Относно това изтегляне

За тази надстройка (20/06/2011 г.)

Благодарим ви за вашия траен интерес към продуктите на Sony.

Sony проявява непрекъсната грижа за качеството и удовлетворението на своите клиенти и по тази причина предлага надстройка на фърмуера за цифрова камера SLT-A33 с взаимозаменяем обектив. Моля, вижте раздела "Изтегляне и инсталиране" на тази страница относно информация за изтеглянето и инсталирането на надстройката на фърмуера.

Важно:

Ако имате някакви проблеми с надстройката на фърмуера, моля свържете се със SonyПроверете версията на фърмуера на своята камера

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на фърмуера на камерата.
Ако версията на фърмуера е 2.00 или по-нова, не е необходима надстройка.

 1. Изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> Version [Версия] на камерата.
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.

Приложими модели

 • SLT-A33 с фърмуер версия 1.10

Подобрения

Тази помощна програма надгражда фърмуера за SLT-A33 до версия 2.00 и ви осигурява следните предимства:

 • Прибавяне на функцията [Picture Effect] [Ефект за снимки].
 • Възможност за задаване на често използвани функции на бутона D-RANGE за лесно персонализиране.
 • Добавяне на нов режим за изключване на параметрите на дисплея.
 • Подобрена работа с менюто
 • Добавяне на цифров ниво показател при използване на допълнителния външен монитор, като например прикачващия се (Clip-on) LCD монитор, CLM-V55.

Системни изисквания

 • Компютърен хардуер
  • Пространство на твърдия диск: 200MB или повече
  • RAM: 512MB или повече
 • Захранване за камерата
  • Напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-FW50
   или
   АС адаптер AC-PW20 (не е включен в пакета)

   Забележка: Надстройката може да бъде извършена само, когато оставащия заряд на батерията е (три деления) или повече. Ние ви препоръчваме да използвате напълно заредена батерия или AC адаптер AC-PW20 (не е включен в пакета).
 • USB кабел, доставен с камерата

  Забележка: Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Инсталиране

Важни забележки:

 • Когато извършвате надстройката на фърмуера, използвайте напълно зареден пакет батерии NP-FW50 или AC адаптер AC-PW20 (не е включен в пакета).
 • Не изваждайте батерията или АС адаптера по време на надстройката; в противен случай камерата може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.

Стъпка 1 : изтеглете файла за надстройка на фърмуера

 1. Влезте в компютъра с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, натиснете бутон [Download][Изтегли] по-долу.
 3. Изтеглянето на файла [SLT-A33V2_Update1105a.exe] (41,7 MB (43.750.792 байта)) ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

Стъпка 2 : надстройте фърмуера на вашата камера

 1. Затворете всички програми на компютъра.
 2. Щракнете двукратно върху файла [SLT-A33V2_Update1105a.exe], който сте изтеглили, за да стартирате надстройката на фърмуера.


  Появява се прозорец Firmware Updater [Програма за надстройка на фърмуера].

 3. Следвайте инструкциите в този прозореца на програмата за надстройка на фърмуера: Изберете Menu [Меню] -- > Setup [Настройка] -- > USB Connection [USB връзка] на камерата и проверете дали е избран Mass Storage [Устройство за съхранение на данни].
  Ако е избран режим, различено от Mass Storage [Устройство за съхранение на данни], моля изберете Mass Storage [Устройство за съхранение на данни]. 4. Свържете камерата и компютъра с предоставения USB кабел.
  Забележка: LCD екранът на камерата се изключва при свързване на камерата към компютъра. Моля, преминете към следващата стъпка.
 5. Потвърдете, че в областта със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран е показана иконата "Safely Remove Hardware" [Безопасно премахване на хардуер].
 6. След като потвърдите това, щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Updater [Програма за надстройка на хардуера]. В прозореца за надстройка се появява Фигура 1, а Фигура 2 се появява на LCD екрана на камерата.
  Забележка: От тук нататък не изключвайте камерата докато процедурата за надстройка не завърши.

  Фигура 1


  Фигура 2


 7. След потвърждение на екраните на Фигура 1 и 2, щракнете върху Next [Напред]. Текущата версия и версията след надстройката се появяват в долната лява част на екрана. (Фигура 3)
 8. След потвържение на екраните на Фигура 3 щракнете върху Next [Напред].

  Ако се появи екрана от Фигура 4, настройката не е необходима. Прекъснете USB връзката и натиснете Finish [Край] в съответствие със съобщението. Изключете камерата, извадете пакета батерии и/или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете AC адаптера и включете камерата.

  Фигура 3


  Фигура 4


 9. Щракнете върху иконата "Safely Remove Hardware" [Безопасно премахване на хардуер] в областта със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран, за да прекъснете USB връзката, както е показано на Фигура 5.
  Забележка: Моля, не изваждайте USB кабела, дори след прекъсване на USB връзката на компютъра с действията, посочени по-горе.

  Фигура 5


 10. Натиснете центъра на бутона за управление, за да извършите рестартирането на камерата.


  Забележка: При натискане на програмния бутон екранът се изключва. Моля, преминете към следващата стъпка.

 11. След рестартиране се потвърждава повторното свързване на камерата и се появява екранът на Фигура 6.
 12. Щракнете върху Run [Изпълни], за да стартирате надстройката. При надстройката се появява линия за напредъка (приблизително 4 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте камерата или изваждайте USB кабела по време на процеса на надстройка.

  Фигура 6


 13. След завършване на надстройката се появява екранът на Фигура 7. Щракнете върху Finish [Край] и извадете USB кабела.

  Фигура 7


 14. Изключете камерата, извадете пакета батерии и/или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете отново AC адаптера и включете камерата.

Стъпка 3 : Потвърдете, че версията на фърмуера на вашата камера е Ver.2.00.

 1. Изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> Version [Версия] на камерата.
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.

Стъпка 4: Изтеглете ръководствата, описващи новите налични функции и как да ги използвате.

Информация за файл

Име на файла

 • SLT-A33V2_Update1105a.exe

Размер на файла

 • -