Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • SLT-A99
 • SLT-A99V

Относно това изтегляне

 • Име:Актуализация на фърмуер вер.1.02 за SLT-A99 (Macintosh)
 • Дата на разпространение:27/08/2013
 • Ползи и подобрения:
  • Допълнение към режим на едновременен HDMI изход: по време на режим на готовност за запис на филм, камерата ще може да покаже плавно видео с 50fps едновременно на външен монитор, свързан през HDMI и на LCD екрана на камерата.
   Забележка: камерата трябва да е в режим Филм и [HDMI Info. Display] (показване на информация за HDMI) да е настроен на [Off] (Изкл.)

Във версия 1.02 са включени следните ползи и подобрения спрямо предишната програма за актуализация:

 • Предоставя поддръжка за следните обективи, съвместими с функцията „Dual AF“: SAL24F20Z, SAL85F14Z, SAL135F18Z, SAL70300G, SAL70200G, SAL35F14G, SAL1635Z, SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL300F28G, SAL70400G2, SAL50F14Z
 • Предоставя поддръжка за следните обективи, съвместими с автоматична компенсация: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Проверете версията на фърмуера на вашия фотоапарат

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на фърмуера на фотоапарата.
Ако версията на фърмуера е 1.02 или по-нова, не е необходима актуализация.

 1. Изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> Version [Версия] от фотоапарата.
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.

Системни изисквания

Операционна система

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима със следните Macintosh версии:
 • Mac OS X v.10.5 ~ 10.10

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима със следния хардуер:
 • Процесор: Процесор Intel*
  *Процесорите Core Solo и Core Duo вече не се поддържат.
 • Пространство на твърдия диск: 200MB или повече
 • RAM: 512MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате фърмуера.
 • Захранване за фотоапарата
  • Напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-FM500H
   или
   АС адаптер AC-PW10AM (не е включен в пакета)
   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само, когато оставащият заряд на батерията е (три деления) или повече. Ние ви препоръчваме да използвате напълно заредена батерия или AC адаптер AC-PW10AM (не е включен в пакета).
 • USB кабел, доставен с фотоапарата
  Забележка: Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Изтегляне

Важни забележки:

 • Когато извършвате актуализирането на фърмуера, използвайте напълно зареден пакет батерии NP-FM500H или AC адаптер AC-PW10AM (продава се отделно).
 • Не изваждайте батерията или АС адаптера по време на актуализацията; в противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата, преди да започнете актуализацията.
 • Не покривайте сензорите на окуляра по време на актуализацията; в противен случай LCD мониторът може да превключи на визьор. Ако не виждате нищо на LCD монитора, натиснете бутон [FINDER / LCD ] [ВИЗЬОР/ LCD ].
 1. Вие трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. В дъното на страницата прочетете отказа от права и се съгласете с условията, като поставите отметка в полето. Натиснете бутон Download [Изтегляне].
 3. Изтеглянето на файла [Update_SLTA99V102.dmg] (87.4 MB (91.727.631 bytes)) ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

Инсталиране

 1. Затворете всички програми на компютъра.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_SLTA99V102.dmg], който сте изтеглили. Не свързвайте фотоапарата засега.
 3. Щракнете двукратно върху иконата на [Update_SLTA99V102], която се появява на работния плот.
 4. Щракнете двукратно върху иконата [FirmwareUpdater].
 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт. 6. Firmware Updater стартира. 7. Следвайте инструкциите в този прозореца на програмата за актуализация на фърмуера: Изберете Menu [Меню] -- > Setup [Настройка] -- > USB Connection [USB връзка] от фотоапарата и проверете дали е избран Mass Storage [Устройство за съхранение на данни].
  Ако е избран режим, различен от Mass Storage [Устройство за съхранение на данни], моля изберете Mass Storage [Устройство за съхранение на данни]. 8. Извадете картата с памет от фотоапарата, ако вече не сте го направили.
 9. Свържете фотоапарата и компютъра с предоставения USB кабел.
  Забележка: USB Mode [USB режим] се появява на LCD монитора на фотоапарата.
 10. След като потвърдите това, щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера]. В прозореца за надстройка се появява Фигура 1, а Фигура 2 се появява на LCD екрана на фотоапарата.
  • Когато натиснете Next [Напред], не покривайте сензорите на окуляра (Фигура 2.1) по време на актуализацията; в противен случай LCD мониторът може да превключи на визьор. Ако не виждате нищо на LCD монитора, натиснете бутон [FINDER / LCD ] [ВИЗЬОР/ LCD ] ( Фигура 2.1).
  • Ако Фигура 2 не се покаже на LCD екрана на фотоапарата, извадете USB кабела от фотоапарата и изпълнете "Процедура за възстановяване", описана в края на страницата.
  Забележка: От тук нататък не изключвайте фотоапарата, докато процедурата за актуализация не завърши.
  Фигура 1Фигура 2
  Фигура 2.1

 11. След потвърждение на екраните на Фигура 1 и 2, щракнете върху Next [Напред]. Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. (Фигура 3)
 12. След като потвърдите, че [Current version] [Текущата версия] е [Ver.1.01 или по-ниска], щракнете върху Next [Напред].

  Ако [Current version] [Текущата версия] е [Ver.1.02], не е необходимо да извършвате актуализация. Прекъснете USB връзката и натиснете Finish [Край] в съответствие със съобщението. Изключете фотоапарата, извадете пакета батерии или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете AC адаптера и включете фотоапарата.
  Фигура 3

 13. Появява се екранът на фигура 4.

  Фигура 4


 14. Натиснете центъра на [Multi-selector] [Избирателния бутон], за да извършите рестартирането на камерата.


  Забележка: При натискане на центъра на бутона екранът се изключва. Моля, преминете към следващата стъпка.

 15. Щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера] (Фигура 4).
 16. След рестартиране се потвърждава повторното свързване на фотоапарата и се появява екранът на Фигура 5.
 17. Щракнете върху Run [Изпълни], за да стартирате актуализацията. При актуализацията се появява линия за напредъка (приблизително 10 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата или изваждайте USB кабела по време на актуализацията.

  Фигура 5


 18. След завършване на актуализацията се появява екранът на Фигура 6. Щракнете върху Finish [Край] и извадете USB кабела.

  Фигура 6


 19. Изключете фотоапарата, извадете пакета батерии или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете AC адаптера и включете фотоапарата.

Потвърдете, че версията на фърмуера на вашия фотоапарат е версия 1.02.

 1. Изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> Version [Версия] от фотоапарата.
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.