Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • SLT-A99
 • SLT-A99V

Относно това изтегляне

 • Име:Актуализация на фърмуер вер.1.02 за SLT-A99 (Macintosh)
 • Дата на разпространение:27/08/2013
 • Ползи и подобрения:
  • Допълнение към режим на едновременен HDMI изход: по време на режим на готовност за запис на филм, камерата ще може да покаже плавно видео с 50fps едновременно на външен монитор, свързан през HDMI и на LCD екрана на камерата.
   Забележка: камерата трябва да е в режим Филм и [HDMI Info. Display] (показване на информация за HDMI) да е настроен на [Off] (Изкл.)

Във версия 1.02 са включени следните ползи и подобрения спрямо предишната програма за актуализация:

 • Предоставя поддръжка за следните обективи, съвместими с функцията „Dual AF“: SAL24F20Z, SAL85F14Z, SAL135F18Z, SAL70300G, SAL70200G, SAL35F14G, SAL1635Z, SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL300F28G, SAL70400G2, SAL50F14Z
 • Предоставя поддръжка за следните обективи, съвместими с автоматична компенсация: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Проверете версията на фърмуера на вашия фотоапарат

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на фърмуера на фотоапарата.
Ако версията на фърмуера е 1.02 или по-нова, не е необходима актуализация.

 1. Изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> Version [Версия] от фотоапарата.
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.

Системни изисквания

Операционна система

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
  Забележки:
  * Не се поддържа Starter издание.

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима със следния хардуер:
 • Пространство на твърдия диск: 200MB или повече
 • RAM: 512MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате фърмуера.
 • Захранване за фотоапарата
  • Напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-FM500H
   или
   АС адаптер AC-PW10AM (не е включен в пакета)
   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само, когато оставащият заряд на батерията е (три деления) или повече. Ние ви препоръчваме да използвате напълно заредена батерия или AC адаптер AC-PW10AM (не е включен в пакета).
 • USB кабел, доставен с фотоапарата
  Забележка: Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Изтегляне

Важни забележки:

 • Когато извършвате актуализирането на фърмуера, използвайте напълно зареден пакет батерии NP-FM500H или AC адаптер AC-PW10AM (продава се отделно).
 • Не изваждайте батерията или АС адаптера по време на актуализацията; в противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата, преди да започнете актуализацията.
 • Не покривайте сензорите на окуляра по време на актуализацията; в противен случай LCD мониторът може да превключи на визьор. Ако не виждате нищо на LCD монитора, натиснете бутон [FINDER / LCD ] [ВИЗЬОР/ LCD ] .
 1. Вие трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. В дъното на страницата прочетете отказа от права и се съгласете с условията, като поставите отметка в полето. Натиснете бутон Download [Изтегляне].
 3. Изтеглянето на файла [Update_SLTA99V102.exe] (78.9 MB (82.755.672 bytes)) ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

Инсталиране

Започнете актуализацията на фърмуера

 1. Затворете всички програми на компютъра.
 2. Щракнете двукратно върху изтегления файл [Update_SLTA99V102.exe], за да стартирате Firmware Updater.


  Появява се прозорец Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера].

 3. Следвайте инструкциите в този прозореца на програмата за актуализация на фърмуера: Изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> USB Connection [USB връзка] от фотоапарата и проверете дали е избран Mass Storage [Устройство за съхранение на данни].
  Ако е избран режим, различен от Mass Storage [Устройство за съхранение на данни], моля изберете Mass Storage [Устройство за съхранение на данни]. 4. Извадете картата с памет от фотоапарата, ако вече не сте го направили.
 5. Свържете фотоапарата и компютъра с предоставения USB кабел.
  Забележка: USB Mode [USB режим] се появява на LCD монитора на фотоапарата.
 6. Потвърдете, че в областта със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран е показана иконата "Safely Remove Hardware" [Безопасно премахване на хардуер].
 7. След като потвърдите това, щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера]. В прозореца за надстройка се появява Фигура 1, а Фигура 2 се появява на LCD екрана на фотоапарата.
  • Когато натиснете Next [Напред], не покривайте сензорите на окуляра ( на Фигура 2.1) по време на актуализацията; в противен случай LCD мониторът може да превключи на визьор. Ако не виждате нищо на LCD монитора, натиснете бутон [FINDER / LCD ] [ВИЗЬОР/ LCD ] (.на Фигура 2.1).
  • Ако Фигура 2 не се покаже на LCD екрана на фотоапарата, извадете USB кабела от фотоапарата и изпълнете "Процедура за възстановяване", описана в края на страницата.
  Забележка: От тук нататък не изключвайте фотоапарата, докато процедурата за актуализация не завърши.
  Фигура 1Фигура 2
  Фигура 2.1

 8. След потвърждение на екраните на Фигура 1 и 2, щракнете върху Next [Напред]. Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. (Фигура 3)
 9. След като потвърдите, че Current Version [Текущата версия] е Ver.1.01 or lower, щракнете върху Next [Напред].
  Ако се появи екранът от Фигура 4, актуализацията не е необходима. Прекъснете USB връзката и натиснете Finish [Край] в съответствие със съобщението. Изключете фотоапарата, извадете пакета батерии или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете AC адаптера и включете фотоапарата.
  Фигура 3: Необходима е актуализация.

  Фигура 4: Не е необходима актуализация.

 10. Щракнете върху иконата "Safely Remove Hardware" [Безопасно премахване на хардуер] в областта със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран, за да прекъснете USB връзката, както е показано на Фигура 5.
  Забележка: Моля, не изваждайте USB кабела, дори след прекъсване на USB връзката на компютъра с действията, посочени по-горе.
  Фигура 5

 11. Натиснете центъра на [Multi-selector] [Избирателния бутон], за да извършите рестартирането на камерата.


  Забележка: При натискане на центъра на бутона екранът се изключва. Моля, преминете към следващата стъпка.
 12. Щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера] (Фигура 5).
 13. След рестартиране се потвърждава повторното свързване на фотоапарата и се появява екранът на Фигура 6.
 14. Щракнете върху Run [Изпълни], за да стартирате актуализацията. При актуализацията се появява линия за напредъка (приблизително 5 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата или изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
  Фигура 6

 15. След завършване на актуализацията се появява екранът на Фигура 7. Щракнете върху Finish [Край] и извадете USB кабела.
  Фигура 7

 16. Изключете фотоапарата, извадете пакета батерии или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете AC адаптера и включете фотоапарата.

Потвърдете, че версията на фърмуера на вашия фотоапарат е версия 1.02.

 1. Изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> Version [Версия] от фотоапарата.
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.

Процедура за възстановяване

Ако USB връзката не е била успешна, следвайте инструкциите по-долу:

 1. Включете фотоапарата.
 2. Натиснете бутоните MENU [МЕНЮ], Playback [Възпроизвеждане] и MOVIE [ФИЛМ] едновременно.
 3. Докато натискате тези бутони, изключете фотоапарата.
 4. Вдигнете пръстите си и изчакайте поне 30 секунди.
 5. Отново натиснете бутоните MENU [МЕНЮ], Playback [Възпроизвеждане] и MOVIE [ФИЛМ] едновременно.
 6. Докато натискате тези бутони, сега включете фотоапарата.
 7. Вдигнете пръстите си.

След извършване на горната процедура, опитайте да актуализирате отново, започвайки от Стъпка 2.3.