Относно това изтегляне

За тази надстройка (25/12/2014 г.) :

Тази помощна програма актуализира фърмуера на SMP-N100 до версия M05.R.086 и ви осигурява следните предимства:

 • Improves the encryption security

Предимства, осигурени от предходните актуализации и включени във версия M05.R.086:

 • Добавена поддръжка за функцията Party Streaming™
 • Добавена поддръжка за функцията Renderer
 • Подобрена HDMI възможност за свързване


Предупреждение:

 • Тази програма е предназначена за използване само с SMP-N100, който се продава в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.
 • Моля, следвайте внимателно инструкциите за надстройка на фърмуера. Неспазването на инструкциите може да прекъсне процеса на надстройка и да доведе до липса на реакция от системата, както и да наложи поправка.
 • Не изключвайте системата и не изваждайте кабела от контакта. Прекъсването на захранването по време на инсталирането на фърмуера може да доведе до липса на реакция от системата или да наложи поправка.
 • Вашият SMP-N100 ще се върне към фабрично зададените настройки. След инсталиране на надстройката е необходимо да конфигурирате своя плейър отново.

Подготовка

Проверете версията на фърмуера на системата:

 • Включете телевизора и потвърдете, че е настроен за входовете, към които е свързан мрежовия медиен плейър.
 • Включете мрежовия медиен плейър.
 • Изчакайте докато менюто xross media bar™ се появи на телевизора, преди да продължите.
 • Използвайте клавишите със стрелки на дистанционното управление, за да изберете "Setup" [Настройка] - "System Settings" [Настройки за системата] и след това натиснете бутон ENTER.
 • Използвайте клавишите със стрелки на дистанционното управление, за да осветите "System Information" [Информация за системата] и след това натиснете бутон ENTER.
 • Текущо инсталираната версия на мрежовия медиен плейър ще се изпише на телевизионния екран, както е показано по-долу:

  SOFTWARE VERSION M.05.R.071 [ВЕРСИЯ НА СОФТУЕРА M.05.R.071]

  Ако номерът на версията е M.05.R.086 или по-нова, не е необходимо да инсталирате тази надстройка на фърмуера.

Фърмуерът на мрежовия медиен плейър SMP-N100 може да бъде актуализиран само чрез надстройка чрез мрежа.

 • За да извършите надстройката вие трябва да свържете мрежовия медиен плейър към вашия Интернет източник, използвайки Ethernet кабел.
 • За повече информация вижте раздела "Процедура за надстройка чрез мрежа" по-долу.

 • Моля, прочетете внимателно и задълбочено цялата информация преди да изтеглите и инсталирате който и да е файл. Неспазването на инструкциите може да доведе до липса на реакция от системата или да наложи поправка.
 • Не изключвайте мрежовия медиен плейър и не изваждайте кабела от контакта. Прекъсването на електрозахранването по време на инсталирането на надстройката на фърмуера може да доведе до липса на реакция от мрежовия медиен плейър или да наложи поправка.
 • За да използвате този метод на надстройка трябва да свържете правилно системата към активна Интернет връзка.
 • За да извършите надстройката на фърмуера трябва да свържете правилно системата към съвместим телевизор.

Надстройката на фърмуера отнема обикновено около 15 до 30 минути в зависимост от системната конфигурация и мрежовата връзка.

 1. Включете телевизора и потвърдете, че е настроен за входовете, към които е свързан мрежовия медиен плейър.
 2. Свържете LAN терминала на мрежовия медиен плейър към вашия Интернет източник, използвайки Ethernet кабел.
 3. Включете мрежовия медиен плейър.
 4. В менюто xross media bar™ използвайте клавишите със стрелки на дистанционното управление, за да изберете "Setup" [Настройка] - "Network Update" [Актуализация чрез мрежа] и след това натиснете бутон ENTER.
 5. Появява се съобщение "Perform version update?" [Искате ли да извършите актуализация на версията?]
 6. Натиснете "OK" и след това бутон ENTER.
 7. Процесът на изтегляне започва и на телевизора се появява екранът за изтегляне.
 8. По време на изтегляне на телевизора се появява съобщение "DL */9".
  Забележка:"*" се променя от "0" до "9", показвайки напредъка в процеса на изтегляне.
 9. Надстройката започва след завършване на изтеглянето и на телевизионния екран се появява "VUP" [Актуализиране на версията].
 10. При инсталиране на надстройката, на телевизионния екран се появява съобщение "VUP */9".
  Забележка:"*" се променя от "0" до "9", показвайки напредъка в процеса на надстройка.
 11. Мрежовият медиен плейър ще се изключи автоматично.
 12. Включете мрежовия медиен плейър.
 13. Проверете текущата версия на фърмуера, за да потвърдите, че надстройката е била инсталирана успешно.

Забележка:

 • Ако последните три цифри на номера на версията са 086, надстройката на фърмуера е била успешна.

Възможни проблеми при актуализация чрез мрежаПри надстройка чрез мрежа телевизорът показва "Connection status cannot be confirmed" [Състоянието на връзката не може да бъде потвърдено] и вие не можете да надстроите фърмуера.

Проблемът може да е в мрежовата връзка. Потвърдете, че мрежовите настройки на SMP-N100 са правилни.

 1. Проверете Ethernet кабела, за да сте сигурни, че той е свързан към "LAN" терминала на плейъра и към Интернет източника.
 2. Проверете мрежовите настройки на мрежовия медиен плейър и потвърдете ,че плейърът има собствен IP адрес. Ако използвате прокси сървър, въведете IP адреса на прокси сървъра, който използвате вместо името на хост прокси сървъра в полето "Proxy Server" [Прокси сървър].
 3. Изпълнете инструкциите за надстройка чрез мрежа отново.


По време на надстройката е имало прекъсване на захранването.

Включете мрежовия медиен плейър, след което изпълнете инструкциите за надстройка чрез мрежа отново.Процесът на надстройка чрез мрежа има две части; първата е изтеглянето, а втората е надстройката. Ако след завършване на изтеглянето, надстройката на фърмуера не завършва след изпълнение в продължение на повече от 30 минути.

 1. Изключете кабела за променливо напрежение (захранващия кабел) от стенния контакт и го включете отново след няколко минути.
 2. Включете SMP-N100 от копчето за захранване.
 3. Моля, извършете процедурата за надстройка чрез мрежа отново.
 4. Ако симптомите не изчезнат след повторна надстройка, моля свържете се със Sony.