Приложими модели

 • SMP-N200

Относно това изтегляне

Актуализирането е лесно и с най-новата версия на фърмуера можете да получите дори повече от своя мрежов мултимедиен плейър.

 • Дата на разпространение: 25/12/2014
 • Име: M10.R.0631
 • Приложими модели: SMP-N200
 • Ползи и подобрения:
  • Подобрете сигурността на шифроване
 • Ограничения: само с мрежови мултимедийни плейъри, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Системни изисквания

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран, особено ако притежавате нов модел на мрежов мултимедиен плейър. Ако номерът на версията е M10.R.0631 или по-нова, не е нужно да актуализирате.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете своя телевизор и проверете дали е настроен за входа, към който е включен вашия мрежов мултимедиен плейър, така че ако плейърът е включен към гнездо HDMI 2, изберете HDMI 2 за входен канал.
 2. Включете мрежовия мултимедиен плейър и изчакайте, докато видите екрана на XrossMediaBar™.
 3. В XrossMediaBar, осветете Setup > System Settings [Настройка - Настройки на системата], след което изберете ENTER, използвайки клавишите със стрелки на дистанционното управление.
 4. Осветете System Information [Информация за системата] и изберете ENTER.
 5. На екрана на телевизора версията на фърмуера изглежда по този начин:
  "Software Version M10.R.0631" - ако номерът на версията е M10.R.0631 или по-нова, вие вече имате най-новата версия на фърмуера.

Инсталиране

Процедурата обикновено отнема около 15-30 минути. Първо подгответе устройствата.

Какво ви е необходимо:

 • Ethernet кабел за свързване на мрежовия мултимедиен плейър с интернет
 • активна интернет връзка
 • съвместим телевизор

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

Обикновено актуализирането е много просто. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешно още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай рискувате да повредите своя мрежов мултимедиен плейър.
 • Не изключвайте мрежовия мултимедиен плейър - или прекъсвайте захранването му - докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.

Подгответе устройствата:

 1. Включете своя телевизор и проверете дали е настроен за входа, към който е включен вашия мрежов мултимедиен плейър, така че ако плейърът е включен към гнездо HDMI 2, изберете HDMI 2 за входен канал.
 2. Свържете LAN терминала на мрежовия мултимедиен плейър към вашия интернет източник, използвайки Ethernet кабел.
 3. Включете мрежовия мултимедиен плейър.

Изтеглете актуализацията:

 1. В XrossMediaBarTM, изберете Setup > Network Update [Настройка - Актуализация чрез мрежа], след което изберете ENTER.
 2. На телевизора се появява съобщение Perform version update? [Искате ли да извършите актуализация на версията?]
 3. Изберете OK, използвайки дистанционното управление, и натиснете ENTER.
 4. Процесът на изтегляне започва и вие виждате екрана за изтегляне на телевизора.
 5. По време на изтеглянето, на телевизора се появява съобщение DL */9". Знакът * става 0 и се увеличава до 9 по време на изтеглянето.
 6. След завършване на изтеглянето, актуализацията започва и на предния панел на телевизора се появява VUP.
 7. По време на актуализирането, на телевизора се появява съобщение "VUP */9". Знакът * става 0 и се увеличава до 9, показвайки напредъка.
 8. След като плейърът се изключи автоматично, актуализацията е завършена. Не използвайте или изключвайте плейъра преди завършване на актуализацията.
 9. Включете плейъра отново.
 10. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M10.R.0631, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Откриване и отстраняване на проблеми

Какво да направите ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на вашия мрежов мултимедиен плейър, използвайки интернет.

 • На телевизора се появява съобщение "Connection status cannot be confirmed" [Статусът на свързване не може да бъде потвърден].
  Проблемът може да е в мрежовата връзка.
  1. Проверете дали LAN кабелът е свързан.
  2. В мрежовите настройки проверете и потвърдете дали мрежовият мултимедиен плейър има собствен IP адрес. (Ако използвате прокси сървър, въведете IP адреса на прокси сървъра, който използвате вместо името на хост прокси сървъра в полето "Proxy Server" [Прокси сървър]).
  3. Опитайте да актуализирате отново.

 • Електрозахранването спря, докато извършвах актуализацията.
  Изключете плейъра и опитайте да актуализирате отново.

 • Актуализацията продължи повече от 30 минути и още не е завършила.
  1. Извадете захранващия кабел от стенния контакт и го включете отново след няколко минути.
  2. Включете мрежовия мултимедиен плейър.
  3. Опитайте да извършите актуализацията отново.
   Все още е неуспешно? Моля, свържете се с центъра за поддръжка на клиентите на Sony